Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konsultacje.
 • Ostatnia zmiana 26.04.2024 przez Administrator UMB

  Konsultacje

  KONSULTACJE

  W ramach projektu zaplanowano 10 spotkań konsultacyjnych: 5 bloków tematycznych z Biologii i 5 bloków tematycznych z Chemii.

  Na każdym spotkaniu omawiany jest jeden blok tematyczny z danym ekspertem UMB. Uczestnicy rejestrując się na zajęcia podają kwestie, które chcą poruszyć na konsultacjach. Celem takiego rozwiązania jest jak najlepsze dostosowanie tematyki konsultacji do rzeczywistych potrzeb młodzieży. Eksperci UMB zaznajomieni z tematami, o których chce dyskutować młodzież, będą w stanie przygotować wyczerpujące odpowiedzi poparte przykładami i doświadczeniami. Po każdych konsultacjach zamieścimy skrypt edukacyjny z kwestii omawianych na zajęciach.

  Na każde zajęcia obowiązuje indywidualna rejestracja i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, które biorą udział pierwszy raz w Projekcie.

  Harmonogram konsultacji

  OTWARTE REJESTRACJE NA KOSULTACJE (BLOK Biologia i BLOK Chemia)

   

  Konsultacje blok tematyczny Chemia

  Chemia roztworów wodnych - 11 kwietnia 2024

  Baner Biologia i chemia po akademicku 3

  Rejestracja na konsultacje Chemia roztworów wodnych w dniu 11 kwietnia 2024 roku

   

  CHEMIA ROZTWORÓW WODNYCH:

  I. Roztwory – definicja i podział.

  II. Budowa cząsteczki wody.

  III. Pojęcie rozpuszczania i rozpuszczalności.

  a. Efekty towarzyszące procesowi rozpuszczania.

  b. Czynniki wpływające na rozpuszczalność substancji.

  c. Krzywe rozpuszczalności.

  IV. Przykładowe zadania maturalne dotyczące powyższej tematyki tematyki

  Konsultacje poprowadzi dr Monika Tomczyk z Zakładu Chemii Organicznej

   

  KONSULTACJE KTÓRE SIĘ ODBYŁY I MATERIAŁY EDUKACYJNE Z KONSULTACJI

  Konsultacje cytologia i histologia.

  • Cytologia i histologia - 25 marca 2024

  Rejestracja na konsultacje Cytologia i histologia w dniu 25 marca 2024 została zakończona.

  Materiały edukacyjne z konsultacji Cytolgia i histologia

  Zakres konsultacji

  Regulacja hormonalna i neurohormonalna.

  Omówiona została budowa histologiczna wybranych narządów dokrewnych (przysadka, tarczyca, nadnercza), produkowane hormony i ich rola w organizmie. Na konkretnych przykładach przedstawione zostały mechanizmy regulacyjne.

  W ramach regulacji neurohormonalnej omówiona była budowa i funkcjonowanie układu neurohormonalnego drobnokomórkowego i układu neurohormonalnego wielkokomórkowego. Uczniowie otrzymali do wykonania w formie pisemnej zadania dotyczące omówionego materiału.

  Konsultacje poprowadziły prof. dr hab. Wiesława Niklińska, dr. hab. Joanna Pancewicz i dr Agnieszka Miąsko-Kłubowicz

  Konsultacje z botaniki i fizjologii roślin

  • Botanika i fizjologia roślin - 18 marca 2024

  Rejestracja na konsultacje Botanika i fizjologia roślin w dniu 18 marca 2024 została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu
  Materiały edukacyjne z konsultacji Botanika i fizjologia roślin w dniu 18 marca

  • Zagadnienia konsultacji:

  Cechy charakterystyczne komórki roślinnej: ściana komórkowa, wakuola, plastydy. Fotosynteza. Morfologia i anatomia: korzenia (systemy korzeniowe, typy korzeni, budowa pierwotna i wtórna), pędu (rodzaje i modyfikacje pędów, budowa pierwotna i wtórna), liści (rodzaje liści, unerwienie, ulistnienie), kwiatów (budowa pręcika i słupka, narys i wzór kwiatowy, typy kwiatostanów), owoców oraz nasion. Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Porównanie roślin okrytonasiennych i nagonasiennych. 

  Konsultacje poprowadziła dr Justyna Brańska-Januszewska z Zakładu Biologii.

   

  Konsultacje Chemia związkó węgla 12 marca 2024 roku

  • Chemia związków węgla - 12 marca 2024

  Rejestracja na konsultacje Chemia związków węgla w dniu 12 marca 2024 została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu
  Materiały edukacyjne z konsultacji Chemia związków węgla 

   

  Temat zajęć: Struktura i wiązanie chemiczne, przegląd reakcji organicznych
  Struktura związku i typy wiązań chemicznych, przegląd wybranych reakcji organicznych

  Wiązania chemiczne. Hybrydyzacja atomów węgla w ujęciu teorii orbitali molekularnych. Teoria kwasów i zasad w chemii organicznej. Pojęcia: nukleofil i elektrofil. Elektroujemność, moment dipolowy i efekt indukcyjny w związkach organicznych. Rezonans i reguły dotyczące struktur rezonansowych.

  Reakcje organiczne: addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania. Reakcje rodnikowe i ich przebieg. Reakcje polarne i ich przebieg. Reguła Markownikowa. Reakcje charakterystyczne dla związków organicznych (wybrane reakcje – eksperyment): odróżnianie węglowodorów nasyconych od nienasyconych, węglowodory aromatyczne, węglowodory aromatyczne z różnymi grupami funkcyjnymi, itp.

  Zajęcia poprowadziła prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska z Zakładu Chemii Organicznej

   

  Konsultacje w dniu 27 lutego 2024 Genetyka i biotechnologia

  • Genetyka i biotechnologia - 27 lutego 2024

  Rejestracja na konsultacje Genetyka i biotechnologia w dniu 27 lutego 2024 roku została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu.

  Materiały edukacyjne z konsultacji Genetyka i biotechnologia w dniu 27 lutego 2024

  Pierwsza część naszego spotkania poświęcona była poradnictwu genetycznemu- komu? kiedy? po co? je oferujemy. Opowiedzieliśmy o podziale chorób genetycznych. Jakiego rodzaju badania genetyczne są wykonywane. Pokażemy przykłady  kliniczne rzadkich chorób genetycznych.

  W trakcie drugiej części naszego spotkania zapoznaliśmy uczniów z metodami pozyskiwania chromosomów, technikami cytogenetycznymi.

  Była też możliwość samodzielnego poszukiwania metafaz i oglądania chromosomów przy użyciu najnowocześniejszego mikroskopu. Nie zabrakło też tematyki z zakresu biotechnologii.

  Konsultacje poprowadziła dr hab. Beata Jarocka-Stasiewicz z Zakładu Genetyki Klinicznej UMB

   

  Konsultacje w dniu 23 lutego 2024 Anatomia i fizjologia zwierząt

  •  
  •  
  • Anatomia i fizjologia zwierząt - 23 lutego 2024

  Rejestracja na konsultacje Anatomia i fizjologia zwierząt w dniu 23 lutego 2024 została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu.

  Materiały edukacyjne z konsultacj Anatomia i fizjologia zwierząt

  Tematyka zajęć:  Wymiana gazowa u zwierząt – czy wszyscy robią to tak samo? 

  Oddychanie to czynność, która jest niezbędna do życia. Wykonujemy ją codziennie, niezależnie od naszej woli - nie zastanawiając się nawet jak dużą pracę musi wykonać organizm. Na zajęciach wyjaśnimy dlaczego niektóre zwierzęta nie potrzebują układu oddechowego, a u innych jest on tak rozwinięty, że powierzchnia wymiany gazowej jest zbliżona do połowy boiska do gry w siatkówkę. Dowiecie się również, co wspólnego ma nordycka boginka Ondyna z regulacją oddychania i dlaczego na przekór światu nie da się z własnej woli przestać oddychać. 

  Konsultacje przeprowadziła dr Ewa Żebrowska z Zakładu Fizjologii.

  Baner konsultacje Budowa materii

  • Budowa materii - 13 lutego 2024

  Rejestracja na konsultacje Budowa materii w dniu 13 lutego 2024 została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu.
  Materiały edukacyjne z konsultacji Budowa materii

  Zakres konsultacji

  Materia składa się z cząsteczek zbudowanych z atomów, które to są bardzo małe a ze wzlędu na swoją budowę są niewidoczne pod zwykłymi mikroskopami. Dlatego też w trakcie konsultacji zostaną omówione następujące tematy dotyczące budowy atomu:  

  • budowa atomu - czym są nukleony oraz cząsteczki subatomowe, liczba masowa oraz atomowa oraz omówienie izotopów jako odmiany atomów tego samego pierwiastka 
  •  czym są cząsteczki chemiczne oraz omówienie wiązań chemicznych występujących w cząsteczkach: na czym polega reguła oktetu (dubletu) elektronowego oraz jak i kiedy powstają następujące wiązania chemiczne: jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane oraz koordynacyjne. 

  Konsultacje poprowadzi dr Anna Tokarzewicz, asystent w Zakładzie Biochemii Lekarskiej

   

  Baner konsultacje Stechiometria

  • Stechiometria związków chemicznych i mieszanin - 8 lutego 2024

  Rejestracja na konsultacje Stechiometria związków chemicznych i mieszanina w dniu 8 lutego 2024 roku została zakończona. Wysłaliśmy informację o zakwalifikowaniu.

  Materiały edukacyjne z konsultacji Stechiometria związków chemicznych i mieszanin

  Zakres konsultacji

  • STECHIOMETRIA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH I MIESZANIN:

   I. Podstawowe prawa stechiometrii:

   a. Prawo zachowania masy

   b. Prawo stosunków stałych (prawo Prousta)

   c. Prawo stosunków wielokrotnych (prawo Daltona)

   II. Stechiometria związków chemicznych

   a. Wyznaczanie składu wagowego związku w oparciu o wzór chemiczny wzoru

   b. Wyznaczanie wzoru chemicznego na podstawie znanego składu wagowego związku

   III. Stechiometria mieszanin

   IV. Przykładowe zadania maturalne dotyczące powyższej tematyki tematyki

   Konsultacje przeprowadziła dr Monika Tomczyk, adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej

   

  15 stycznia 2024 - Pierwiastki i związki nieorganiczne

  Rejestracja na konsultacje Pierwiastki i związki nieorganiczne w dniu 15 stycznia 2024 została zakończona

  Materiały edukacyjne z konsultacji Pierwiastki i związki nieorganiczne

  Zakres konsultacji

  Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe grupy związków nieorganicznych (tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz rozwiążemy przykładowe zadania maturalne dotyczące tej tematyki.

  Prowadzący: dr Elżbieta Milewska, asystent w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków

  11 stycznia 2024 godz. 15:00 -  Ekologia i różnorodność biologiczna

  Materiały edukacyjne z konsultacji Ekologia i różnorodność biologiczna

  Rejestracja na konsultacje Ekologia i różnorodność biologiczna w dniu 11 stycznia 2024 została zakończona

  Zakres konsultacji

  Czym jest ekologia, ochrona środowiska oraz ekotoksykologia?
  2. Podział ksenobiotyków
  3. Przemiany ksenobiotyków w organizmie człowieka
  4. Toksyczność ksenobiotyków
  5. Kumulacja ksenobiotyków w środowisku naturalnym
  6. Oszacowanie spożycia ksenobiotyków wraz z dietą
  Prowadzący: dr hab. Mateusz Maciejczyk, adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB