• Ostatnia zmiana 09.03.2017 przez Dział Spraw Studenckich

  Kontakt

      

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMB

   

  Dział Spraw Studenckich

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  Pałac Branickich

  parter, pokój 27

   

  E-mail: marzena.bach@umb.edu.pl

  Telefon: (85) 7485 783

   

  Zachęcamy również do kontaktu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: 

  dr Ewelina Dargiewicz 

  E-mail: ewelina.dargiewicz@umb.edu.pl

  Telefon: (85) 7485 783