Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 23.04.2024 przez Dział Spraw Studenckich

  Aktualności

  Szanowni Studenci i Absolwenci:

  Propozycja dla studentów ostatniego roku lub absolwentów, którzy skończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat (studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe, doktoranckie) są osobami bezrobotnymi i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT INSPIRATORIUM KARIERY II – projekt Fundacji Aktywności Zawodowej realizowany ze środków PFRON.

  W ramach projektu oferujemy:

  • 3 miesięczne staże zawodowe – płatne stypendium w wysokości 3000 zł brutto/m-c
  • Specjalistyczne szkolenia/kursy zawodowe
  • Indywidualne warsztaty kompetencji miękkich i cyfrowych
  • Możliwość ubiegania się o sprzęt komputerowy lub rehabilitacyjny
  • Pomoc pośrednika pracy i doradcy zawodowego w znalezieniu zatrudnienia
  • Konsultacje psychologiczne i prawnicze

   

  Rekrutacja do projektu trwa do 30.06.2024, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/fnyAtt6ECxYpZwHr8

  Tel: 736 858 551, e-mail: j.piaskowska@faz.org.pl ; biuro@faz.org.pl

     Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym", finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl  w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PEFRON www.sow.pfron.org.pl.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.
   

  Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

   

  Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

   

  Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

   

  W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl).

   

     Informujemy, że w Centrum Edukacji i Rozwoju funkcjonującym w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  przy ul. Ciepłej 32, realizowany jest projekt „Odpowiadanie na pilne potrzeby dzieci i rodzin uchodźców w Polsce”  sfinansowany ze środków UNICEF.  W ramach projektu udzielana jest pomoc psychologiczna uchodźcom z Ukrainy i Białorusi  w różnych kategoriach wiekowych, w tym studentom szkół wyższych i średnich.  Psychologowie pochodzą z Ukrainy, mówią w języku rosyjskim i ukraińskim. Specjaliści prowadzą zarówno konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe. Wszelkie działania w ramach projektu są całkowicie bezpłatne.

  Odsyłam dostrony na Facebooku, gdzie pojawiają się bieżące informacje:

     Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym", finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl  w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PEFRON www.sow.pfron.org.pl.  Szanowni Absolwenci!!!

  W imieniu Fundacji Znajdź Pomoc:

  Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

  Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

   

  Kto może wziąć udział w projekcie?

  Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  ● Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

  ● Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;

  ● Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;

  ● Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);

  ● Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

   

  Co oferujemy w ramach projektu?

  ● Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;

  ● Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);

  ● Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);

  ● Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.
  Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

   

  Jakie dokumenty musisz złożyć?

  ● Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

  ● Orzeczenie o niepełnosprawności;

  ● Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

   

  REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

  Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.

  Fundacja Znajdź Pomoc

  al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska

  e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

  tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

   

  Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

  Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!

  Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie

  https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/  Szanowni Państwo,

  Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych ogłasza nabór do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent" współfinansowany ze środków PFRON, dającym szansę osobom niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.

  Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)

  Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

  Projekt skierowany jest do osób z całej Polski.

  Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/projekt-aktywny-absolwent/

  We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że obie nasze panie psycholog: mgr Marta Węcek (tel. 531 572 361) i mgr Katarzyna Filkiewicz (tel. 507 298 843) udzielają porad psychologicznych online. Aby umówić się na "spotkanie" trzeba najpierw zadzwonić (poniedziałki-piątki 9.00-18.00).

     Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd"-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym", finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl  w zakładce osoby niepełnosprawne.

  Dodatkowo, od 01.03.2020 r. będzie można składać wnioski elektronicznie, w przypadku gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny na platformie ePUAP pod adresem https://sow.pfron.org   

  Szanowni Studenci i Doktoranci,

  Uprzejmie informujemy, że od 01.11.2019r. zatrudniamy kolejnego psychologa!!!!!

  Można korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

  Porad będzie udzielała mgr Katarzyna Filkiewicz. W celu umówienia spotkania należy zadzwonić: 507 298 843 od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-18.00. Z panią psycholog można także skontaktować się poprzez Messenger: https://www.facebook.com/filkiewiczgabinet/

  Na wizytę trzeba  zabrać legitymację studencką bądź doktorancką.

  Zapraszamy. 

      

  Szanowni Studenci i Doktoranci,

  Uprzejmie informujemy, że od 01.06.2019r. można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

  Porad będzie udzielała mgr Marta Węcek. W celu umówienia spotkania należy zadzwonić: 531 572 361 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00. Na wizytę trzeba  zabrać legitymację studencką bądź doktorancką.

  Zapraszamy. 

      

  Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd"-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym", finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.

     Szanowni Studenci,

  w imieniu Międzynarodowej Fundacji Reaxum:

  Szanowni Państwo,

  chciałabym zachęcić studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów) Państwa Uczelni, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "GraduatON".

   

  Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację "Reaxum", która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

   

  Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie gwarantujemy pracę.

   

  Poniżej link do strony internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum", gdzie znajdują się szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

   https://reaxum.eu/graduaton/

  Ulotka informacyjna

     Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd"-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym", finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.  Szanowni Studenci i Doktoranci,

  W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy na studia i praktykę w Programie Erasmus+ studentów niepełnosprawnych z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności będą finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER).

  Aby zapoznać się z warunkami przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 kliknij w link: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/4_warunki-niepelnosprawnosc-2017_final.pdf

   

  Ogólne zasady rekrutacji na wyjazdy w programie Erasmus+ są dostępne na stronie internetowej: https://www.umb.edu.pl/s,4274/Wyjazdy_studentow

      

  Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd"-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym", finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.

      

  Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 można skorzystać z pomocy psychologicznej.

  Porad będzie udzielał dr Grzegorz Zalewski. Na indywidualne spotkania zapraszamy w każdy wtorek (od 11.10 do 20.12.2016) od godz. 18.00-20.00, pokój 4.26 przy ul. Szpitalnej 37.

  Zapraszamy. 

     Szanowni Studenci i Doktoranci!!!

  Politechnika Łódzka we współpracy z Radą Studentów z Niepełnosprawnościami PŁ wydała kolejny numer czasopisma studenckiego "Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych (AION)". 

  Wersja elektroniczna czasopisma, w formacie dostępnym dla osób z dysfunkcjami wzroku, zamieszczona jest na stronie: http://bon.p.lodz.pl/  w zakładce czasopismo AION

   

  Serdecznie zachęcamy do lektury.

      

  Szanowni Studenci i Doktoranci!!!

  Przyjmujemy zapisy na BEZPŁATNE ZAJĘCIA NA BASENIE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z ORZECZENIEM

  O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  Zajęcia będą odbywały się we wtorki o godz. 19.15-20.00 oraz we czwartki o godz. 20.00-20.45 na basenie MOSiR

  ul. Włókiennicza 4.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Spraw Studenckich pok. 27.

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z pływalni!!!

      

  Szanowni Studenci i Doktoranci,

  Fundacja Edukacji Nowoczesnej zachęca do zapoznania się z publikacją pt. „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców”. Poradnik został przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach edukacji ekonomicznej. Publikacja zawiera uszczegółowione informacje na temat wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

  Aby zapoznać się z publikacją, kliknij w link

      

  Szanowni Studenci i Doktoranci!!!

  Niniejszym informujemy, że Politechnika Łódzka we współpracy z Radą Studentów z Niepełnosprawnościami PŁ wydała czasopismo studenckie "Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych (AION)". Głównym celem pisma jest zachęcenie młodych osób z niepełnosprawnościami do studiowania i podejmowania innych aktywności włączających w życie społeczne.

  Wersja elektroniczna czasopisma, w formacie dostępnym dla osób z dysfunkcjami wzroku, zamieszczona jest na stronie: http://bon.p.lodz.pl/?czasopismo-aion,54 

  Serdecznie zachęcamy do lektury.

      

  Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd"-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społęcznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl 

      

  Drodzy Studenci i Doktoranci!!!

  Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS” w partnerstwie z Fundacją Szansa Dla Niewidomych w Białymstoku realizuje projekt „Pełnosprawny Białystok”.

  Pełnosprawny Białystok to portal internetowy umożliwiający Osobom z Niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia.

  Na portalu są wskazane i szczegółowo opisane miejsca dostępne dla Osób z Niepełnosprawnością.

  http://pelnosprawny.bialystok.pl

  Serdecznie zachęcamy do korzystania z portalu.   

  Drodzy studenci!

  Będą zmiany w zasadach wyrabiania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat zasad wyrabiania kart parkingowych znajdą Państwo TUTAJ.  Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem jak nabyć nową kartę parkingową - w celu otwarcia informatora należy kliknąć TEN LINK

      

  Szanowni Studenci/Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

  Zapraszamy serdecznie do wypełnienia elektronicznej ankiety, której celem jest zidentyfikowanie potrzeb Studentów/Absolwentów UMB w zakresie działalności Biura Karier UMB. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej przygotować Państwa do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmie jedynie 3-4 minuty. 

  Aby przejść do ankiety należy KLIKNĄĆ TUTAJ.

     Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Przełamać bariery" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy).  Więcej szczegółów na temat projektu, w tym informacje o sposobie aplikowania, znajdą Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. (Przejście na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy). 

      

   

  Już 26 listopada 2014r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ulicy Szpitalnej 37 odbędzie się Kariera Medyka - wydarzenie mające na celu stworzenie studentom i absolwentom możliwości nawiązania kontaktu z pracodwacami, udziału w warsztatach i wykładach oraz poznania ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego w trakcie studiów oraz po ich zakończeniu. 

  Zapraszamy do udziału - my także tam będziemy! 

  Przekierowanie na stronę internetową wydarzenia Kariera Medyka. 

      

  W Czytelni Studenckiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku utworzone zostało stanowisko przeznaczone dla Osób niepełnosprawnych. 

  Komputer został wyposażony w specjalną klawiaturę dla osób słabowidzących, specjalistyczne oprogramowanie powiększające obraz na ekranie ZoomText Magnifier/Reader 10 i syntezator mowy IVONA, umożliwiający osobom słabowidzącym i niedosłyszącym pełne i swobodne korzystanie z zasobów komputera. Dla Osób słabowidzących dostępna jest lupa Ruby XL HD. Jest to przenośny powiększalnik o 5-calowym ekranie i obrazie w jakości HD. Ruby XL HD gwarantuje powiększenie od 2 x do 14x, a różne tryby kolorów pozwalają na dostosowanie tekstu do potrzeb użytkownika. Lupa jest łatwa w użytkowaniu. Oznaczone kolorami przyciski dotykowe ułatwiają regulację powiększenia, wybór trybu kolorów albo dodanie linii Odczytu i Maski. Praktyczna podstawka i uchwyt sprawiają, że używanie lupy nie jest męczące dla czytelnika.

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z zakupionych sprzętów jednocześnie przypominając, iż mogą Państwo zgłaszać potrzebę zakupu dodatkowych przedmiotów ułatwiających proces kształcenia. 

  Zakupione przedmioty mogą Państwo obejrzeć w galerii zdjęć. 

     

  7 października 2014 r. ruszyła kolejna edycja bezpłatnych zajęć na pływalni dla studentów i doktorantów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godzinach wieczornych na pływalni przy ul. Włókienniczej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu dopisania się do listy uczestników. W razie pytań prosimy o kontakt.

      

  Od 1 marca do 30 maja 2014 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbył się kurs języka migowego I stopnia dedykowany nauczycielom akademickim. Kurs przeprowadzili certyfikowani wykładowcy i tłumacze języka migowego ze Stowarzyszenia Mig-iem, pracujący na co dzień z osobami niesłyszącymi. Pozytywną ocenę oraz zaświadczenia odbycia kursu otrzymało 26 osób prowadzących zajęcia ze studentami naszej Uczelni. 

   

   

  Informujemy, iż Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiada sprzęty ułatwiające korzystanie z jej zasobów Osobom z niepełnosprawnością wzrokową  - elektroniczną lupę powiększającą, specjalną klawiaturę z kontrastowymi klawiszami oraz program komputerowy umożliwiający m.in. czytanie wskazanego tekstu czy też powiększanie treści wyświetlanych na monitorze komputera. Zachęcamy Państwa do zgłaszania potrzeby zakupu innych sprzętów, które ułatwiłyby Państwu funkcjonowanie na naszej Uczelni. 

     

  7 października 2014 r. ruszyła kolejna edycja bezpłatnych zajęć na pływalni dla studentów i doktorantów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godzinach wieczornych na pływalni przy ul. Włókienniczej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu dopisania się do listy uczestników. W razie pytań prosimy o kontakt.

      

  Od 1 marca do 30 maja 2014 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbył się kurs języka migowego I stopnia dedykowany nauczycielom akademickim. Kurs przeprowadzili certyfikowani wykładowcy i tłumacze języka migowego ze Stowarzyszenia Mig-iem, pracujący na co dzień z osobami niesłyszącymi. Pozytywną ocenę oraz zaświadczenia odbycia kursu otrzymało 26 osób prowadzących zajęcia ze studentami naszej Uczelni. 

   

   

  Informujemy, iż Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiada sprzęty ułatwiające korzystanie z jej zasobów Osobom z niepełnosprawnością wzrokową  - elektroniczną lupę powiększającą, specjalną klawiaturę z kontrastowymi klawiszami oraz program komputerowy umożliwiający m.in. czytanie wskazanego tekstu czy też powiększanie treści wyświetlanych na monitorze komputera. Zachęcamy Państwa do zgłaszania potrzeby zakupu innych sprzętów, które ułatwiłyby Państwu funkcjonowanie na naszej Uczelni. 

     

  7 października 2014 r. ruszyła kolejna edycja bezpłatnych zajęć na pływalni dla studentów i doktorantów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godzinach wieczornych na pływalni przy ul. Włókienniczej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu dopisania się do listy uczestników. W razie pytań prosimy o kontakt.

      

  Od 1 marca do 30 maja 2014 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbył się kurs języka migowego I stopnia dedykowany nauczycielom akademickim. Kurs przeprowadzili certyfikowani wykładowcy i tłumacze języka migowego ze Stowarzyszenia Mig-iem, pracujący na co dzień z osobami niesłyszącymi. Pozytywną ocenę oraz zaświadczenia odbycia kursu otrzymało 26 osób prowadzących zajęcia ze studentami naszej Uczelni.