Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Opinia o innowacyjności.
 • Ostatnia zmiana 06.07.2022 przez BTT

  Opinia o innowacyjności

  Czym jest opinia o innowacyjności?

  Opinia o innowacyjności technologii jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce wdrożyć. Zgodnie z wymogiem stawianym przez Ministerstwo Gospodarki opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, iż inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

  Co powinna zawierać opinia o innowacyjności?

  Zgodnie ze stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki wymogami opinia o innowacyjności powinna zawierać dokładną charakterystykę planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii i określać czas jej stosowania w Polsce. Jest ona dowodem na to, że proponowana przez przedsiębiorcę inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

  Do wystąpienia o wydanie opinii uprawnione są m.in.:

  • przedsiębiorstwa planujące wdrożyć innowację;
  • właściciele technologii lub podmioty posiadające co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie będącym właścicielem technologii;
  • podmiot posiadający patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

  Opinia może być przydatna w następujących przypadkach:

  • przy wsparciu finansowym ze strony funduszy strukturalnych;
  • do celów podatkowych;
  • dla ubiegających się o przyznanie kredytu technologicznego;
  • do celów marketingowych przedsiębiorstwa.

   

  Biuro Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest jednostką UMB, poprzez którą można zamówić wykonanie opinii o technologii i jej innowacyjności. Jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dysponujemy bazą naukowców specjalizujących się w obszarach medycyny, farmacji, biotechnologii, nauk o żywności i wielu innych.

  Jakie są warunki uzyskania opinii o innowacyjności?

  Okres oczekiwania na wydanie opinii a także koszt jej wykonania zależą od stopnia skomplikowania danej technologii i ustalane są indywidualnie. Średni okres potrzebny na jej uzyskanie może wynieść ok. 2 tygodni, dlatego warto odpowiednio wcześniej wystąpić o wystawienie dokumentu.

  Znalezienie odpowiedniego specjalisty wymaga przesłania krótkiego opisu wprowadzanej technologii. Opis taki powinien umożliwić określenie branży i dziedziny dotyczącej danej technologii, a także dać możliwość dokonania wstępnej oceny czasu potrzebnego na przygotowanie opinii oraz określenie ceny.

  Większość Programów Operacyjnych ma z góry ustalone wzory opinii, dlatego występując o jej wydanie warto wskazać do uzyskania jakich środków ma się przyczynić.

  Gdzie zgłaszać prośby o wystawienie opinii?

  Prośbę o wystawienie opinii, wraz z opisem technologii i danymi kontaktowymi, należy kierować na adres e-mail: btt@umb.edu.pl