• Ostatnia zmiana 01.10.2015 przez BOWITT

  Kontakt

  Uczelnianie Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: bowitt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

   

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Pałac Branickich