Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
 • Ostatnia zmiana 12.10.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

   

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To determinuje jego inwestycyjny charakter. Obejmuje:

  • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
  • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

   

  Zobacz również:

   

  POWRÓT