Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).