Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Programy europejskie.
 • Programy europejskie.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Programy europejskie

   

  Fundusze Europejskie są środkami finansowymi wykorzystywanymi w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  Ze środków Unii Europejskiej i wspieranych przez nią funduszy unijnych pochodzi część środków przeznaczanych na realizację wachlarza Programów Operacyjnych.

  Oprócz funduszy unijnych, Polska może pozyskać środki z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG, które są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz z tzw. Funduszu Szwajcarskiego, który jest bezzwrotną pomocą finansową przyznaną Polsce przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004.

   

  Lista Programów z których UMB pozyskuje środki

  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

   więcej...

  www.rozwojspoleczny.gov.plLogo serwisu - strona główna

  Program Operacyjny

  Wiedza Edukacja Rozwój

  więcej...

  www.power.gov.pl

  Program Operacyjny

  Polska Cyfrowa

  więcej...

  www.polskacyfrowa.gov.pl

    

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

  więcej...

  rpo.wrotapodlasia.pl

   

  Program Operacyjny

  Inteligentny Rozwój

  więcej...

  www.poir.gov.pl

  Program Operacyjny

  Infrastruktura i Środowisko

  więcej...

  www.pois.gov.pl

  Program Operacyjny

  Polska Wschodnia

  więcej...

  www.polskawschodnia.gov.pl

  Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego

  Instrumentu Sąsiedztwa

  więcej...

  www.ewt.gov.pl

  Szwajcarsko-polski Program Współpracy

  więcej...

  www.programszwajcarski.gov.pl

     

  Fundusze norweskie i EOG

  więcej...

  www.eog.gov.pl

  Logotyp Norweski mechanizm finansowy.

  Wytyczne UE