Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Programy europejskie.
 • Ostatnia zmiana 20.11.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Programy europejskie

   

  Fundusze Europejskie są środkami finansowymi wykorzystywanymi w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  Ze środków Unii Europejskiej i wspieranych przez nią funduszy unijnych pochodzi część środków przeznaczanych na realizację wachlarza Programów Operacyjnych.

  Oprócz funduszy unijnych, Polska może pozyskać środki z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG, które są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz z tzw. Funduszu Szwajcarskiego, który jest bezzwrotną pomocą finansową przyznaną Polsce przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004.

   

  Lista Programów z których UMB pozyskuje środki:

   

  Program Operacyjny

  Wiedza Edukacja Rozwój

  więcej...

  www.power.gov.pl

  Program Operacyjny

  Polska Cyfrowa

  więcej...

  www.polskacyfrowa.gov.pl

    

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

  więcej...

  rpo.wrotapodlasia.pl

   

  Program Operacyjny

  Inteligentny Rozwój

  więcej...

  www.poir.gov.pl

  Program Operacyjny

  Infrastruktura i Środowisko

  więcej...

  www.pois.gov.pl

  Program Operacyjny

  Polska Wschodnia

  więcej...

  www.polskawschodnia.gov.pl

  Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego

  Instrumentu Sąsiedztwa

  więcej...

  www.ewt.gov.pl

  Szwajcarsko-polski Program Współpracy

  więcej...

  www.programszwajcarski.gov.pl

     

  Fundusze norweskie i EOG

  więcej...

  www.eog.gov.pl

  Logotyp Norweski mechanizm finansowy.

  Wytyczne UE