Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS).
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS).