Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS).