Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).
 • Ostatnia zmiana 25.01.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

   

  Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kierowane jest przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane jest wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań finansowane są też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie jest też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

   

  Przykładem projektu realizowanego z POPC na UMB jest "Polska Platforma Medyczna - portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym", którego celem jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki siedmiu polskich uczelni medycznych i jednego instytutu badawczego poprzez zdeponowanie ich na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenia metadanymi oraz udostępnienie w internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

  FORMULARZ ZGŁASZANIA INFORMACJI O PODEJRZENIACH WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH w ramach POPC

  KONTAKT - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

   

  Zobacz również:

   

  POWRÓT