Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).