Medical University of Bialystok. The Employees' Publication.
 • Updated 02.08.2017 by Zakład Radiologii

  The Employees' Publication  1.Autorzy: Adam Garkowski, Joanna Zajkowska, Agata Zajkowska, Alina Kułakowska, Olga Zajkowska, Bożena Kubas, Dorota Jurgilewicz, Marcin Hładuński, Urszula Łebkowska.

  Tytuł: Cerebrovascular manifestations of Lyme neuroborreliosis - a systematic review of published cases.

  Źródło: Frontiers in Neurology, 2017 : 8, 8 pp.

  2.Autorzy: Anna Żurada, Andrzej Ustymowicz, Marios Loukas, M. Michalak, Dorota Czyżewska, Jerzy Gielecki.
  Tytuł: Computerized tomography of the transverse pericardial sinus: Normal or pathologic?

  Źródło: Clinical Anatomy, 2017 : 30, 1, s. 61-70

  3.Autorzy: Zuzanna Judyta Tyrakowska [S.D.], Eugeniusz Tarasów.

  Tytuł oryginału: Dojrzewanie i starzenie się mózgu na podstawie badań spektroskopii rezonansu magnetycznego.

  Źródło: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.

  4.Autorzy: Zuzanna Tyrakowska-Dadełło [S.D.], Alina Kułakowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Eugeniusz Tarasów.

  Tytuł oryginału: Herpes simplex encephalitis - diagnostic imaging.

  Źródło: Progress in Health Sciences, 2017 : 7, 1, s. 152-160

  5.Autorzy: Andrzej Sieśkiewicz, Krzysztof Buczko, Jacek Janica, Adam Łukasiewicz, Urszula Łebkowska, Bartosz Piszczatowski, Ewa Olszewska.

  Tytuł oryginału: Minimally invasive medial maxillectomy and the position of nasolacrimal duct: the CT study.
  Źródło: European Archives of Otorhinolaryngology, 2017 : 274, 3, s. 1515-1519

  6.Tytuł oryginału: Motywy wyboru kierunku elektroradiologia a oczekiwania związane z pracą.
  Autorzy: Piotr Nowak, Anna Chendoszka, Diana Martonik, Aneta Metelska, Anna Skręta, Ewa Pasieka.

  Źródło: Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2017 : 50, 1, s. 67-73

  7.Autorzy: Grzegorz Turek [S.D.], Andrzej Lewszuk, Jan Kochanowicz, J. Zielińska-Turek, P. Wilk, Zenon Mariak.

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności embolizacji wewnątrznaczyniowej w leczeniu pękniętych tętniaków mózgu.
  Tytuł angielski: Evaluation of the effectiveness of endovascular embolization for the treatment of ruptured cerebral aneurysms.

  Źródło: Polski Merkuriusz Lekarski, 2017 : 42, 248, s. 76-80

  8.Autorzy: Zuzanna Judyta Tyrakowska [S.D.], Eugeniusz Tarasów.
  Tytuł oryginału: Rozwój nowoczesnych metod obrazowania umożliwiających ocenę morfologii zmian patologicznych oraz kontrolę procesów fizjologicznych mózgu.

  Źródło: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.

  9.Autorzy: Dariusz Lebensztejn, Monika Klusek-Oksiuta, Anna Bobrus-Chociej, Irena Białokoz-Kalinowska, Eugeniusz Tarasów.
  Tytuł oryginału: The assessment of intima media thickness value in obese children with nonalcoholic fatty liver disease.

  Źródło: Hepatology International, 2017 : 11, suppl. 1, S935 (PP1562)

  10.Tytuł oryginału: Analiza czynników wpływających na dose area product (Dap) i dawkę wejściową promieniowania X w rentgenodiagnostyce kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
  Tytuł angielski: Analysis of factors affecting the dose area product (Dap) and input radiation dose in diagnostic radiology spine in the lumbar-sacral.
  Autorzy: Ewa Pasieka, Karolina Bąk.
  Źródło: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.

  11.Tytuł oryginału: Analiza porównawcza pól kolimacji radiografii kręgosłupa w odcinku szyjnym z wartością referencyjną.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of the collimation field size of cervical spine radiographs with reference value.
  Autorzy: Piotr Nowak, Aneta Metelska, Ewa Pasieka.

  Źródło: Inżynier i Fizyk Medyczny, 2016 : 5, 4, s. 179-183

  12.Tytuł oryginału: Analysis of patient knowledge about the course of the trial and the principles of safety just before the RM.
  Tytuł całości: W: 11th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, May 5-7th, 2016.
  Autorzy: Dominika Pazdan, Ewa Pasieka, Dominika Bradtke, Laura Łomotowska.

  Źródło: Book of abstracts.s. 307
  Konferencja/zjazd: Students' Scientific Society of Medical University of Bialystok : Bialystok, May 5-7th 2016

  13.Tytuł oryginału: Aplicación de la ecografía en la cateterización venosa central; lugares de acceso y técnicas del procedimiento.
  Tytuł angielski: Application of ultrasonography in central venous catheterization; access sites and procedure techniques.
  Autorzy: Dorota Czyżewska, Andrzej Ustymowicz, Mark Klukowski [S.D.].

  Źródło: Medicina Clinica-Barcelona: 2016 : 147, 3, s. 116-120

  14.Tytuł oryginału: Baryt - charakterystyka i zastosowanie w rentgenodiagnostyce.
  Tytuł angielski: Barite - characteristics and application in radiology.
  Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
  Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny

  Źródło: 2016 : 5, 2, s. 71-74

  15.Tytuł oryginału: Comparison of hyponatremia and SIADH frequency in patients with tick borne encephalitis and meningitis of other origin.
  Autorzy: Piotr Czupryna, Anna Moniuszko, Adam Garkowski, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska.

  Źródło: Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2016 : 76, 2, s. 159-164

  16.Tytuł oryginału: Czy strach przed kolejnym złamaniem naprawdę istnieje? Doniesienia wstępne.
  Tytuł angielski: Life after fracture. Does the patients suffered from post-trauma fear of next fracture? Preliminary notification.
  Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Źródło: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016, s. 427-428 [Abstr. P018/02]

  17.Tytuł oryginału: Czy zawsze stosuje się oznaczenie strony badanej w rentgenodiagnostyce klasycznej?
  Tytuł angielski: Are the markers of anatomical side always used in radiography?
  Autorzy: Patryk Sulmiński, Kacper Polak, Piotr Nowak, Ewa Pasieka.

  Źródło: Inżynier i Fizyk Medyczny, 2016 : 5, 4, s. 185-189

  18.Tytuł oryginału: Developmental validation and evaluation of a miniSTR pentaplex in forensic genetics.
  Autorzy: Jacek Drabik, Michał Szeremeta, Agata Jagiełło, Magdalena Konarzewska, Jacek Robert Janica, Anna Niemcunowicz-Janica, Witold Pepiński.
  Źródło: Forensic Science International – Genetics, 2016 : 20, s. e4-e9

  19.Tytuł oryginału: Early outcomes and perioperative complications of endovascular embolization in patients with aneurysmal SAH.
  Autorzy: Grzegorz Turek [S.D.], Andrzej Lewszuk, Jan Kochanowicz, Tomasz Łysoń, Justyna Zielińska-Turek, Krzysztof Gorbacz [S.D.], Zenon Mariak.

  Źródło:: Neurologia i Neurochirurgia Polska: 2016 : 50, 5, s. 342-348

  20.Tytuł oryginału: Emboliztion in hepatic cancer therapy = Embolizacja w leczeniu nowotworów wątroby.
  Autorzy: Monika Orzołek, Ewa Pasieka.

  Źródło: Health Problems of Civilization, 2016 : 10, 3, s. 65-70

  21.Tytuł oryginału: Encefalopatia wątrobowa.
  Tytuł całości: W: XI Jesienne Spotkania Naukowe "Diagnostyka obrazowa wątroby - jeden narząd, wiele problemów. Warchały, 8-10 września 2016.
  Autorzy: Jerzy Walecki, Eugeniusz Tarasóv.
  Źródło:Konferencja/zjazd: : Warchały, 8-10 września 2016

  22.Autorzy: Agata Zajkowska, Adam Garkowski, Renata Świerzbińska, Alina Kułakowska, Monika Emilia Król, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Nowicka-Ciełuszecka, Sławomir Pancewicz, Piotr Czupryna, Anna Moniuszko, Joanna Zajkowska.
  Tytuł oryginału: Evaluation of chosen cytokine levels among patients with herpes zoster as ability to provide immune response.

  Źródło: PLoS ONE, 2016 : 11, 3

  23.Tytuł oryginału: Fear of falling and physical activity after limb fracture.
  Tytuł całości: W: 7th AIMS Annual International Medical Students Meeting, Lisbon, Portugal, 11,12 & 13th March 2016. Abstract book, research competition.
  Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Konferencja/zjazd: Faculty of Medicine of University of Lisbon (Portugal) : Lisbon, 11,12& 13th March 2016, s. 20

  24.Autorzy: Dariusz M. Lebensztejn, Natalia Wasilewska, Anna Bobrus-Chociej, Irena Werpachowska, Eugeniusz Tarasów.
  Tytuł oryginału: Fibroblast growth factor 21 concentration in obese children with nonalcoholic fatty liver disease.

  Źródło: Hepatology International
  Szczegóły: 2016 : 10, suppl. 1, S398-S399 [Abstr. P-0890]
  Uwagi: 25th Annual Conference of Asian Pacific Association for the Study of the Liver, Tokyo, Japan 20-24 February 2016. Conference Abstracts.
  Konferencja/zjazd: Asian Pacific Association for the Study of the Liver : Tokyo, 20-24 February 2016

  25.Autorzy: Eugeniusz Tarasów, Joanna Zajkowska.
  Tytuł oryginału: Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2016 : 11, 5, s. 44-53

  26.Autorzy: Marta Flisiak-Jackiewicz, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Dariusz Marek Lebensztejn.
  Tytuł oryginału: Hepatokines in children with nonalcoholic fatty liver disease.
  Czasopismo: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  Szczegóły: 2016 : 62, suppl.1, s. 558
  Uwagi: ESPGHAN 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Athens, Greece , 25-28 May 2016. Abstracts
  Konferencja/zjazd: : Athens, 25-28 May 2016

  27.Autorzy: Marta Flisiak-Jackiewicz, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Dariusz Lebensztejn.
  Tytuł oryginału: Mean platelet volume in children with nonalcoholic fatty liver disease.
  Czasopismo: Clinical and Experimental Hepatology, 2016 : 2, 2, s. 94 [45]
  Uwagi: 7th Congress of the Polish Association for Study of Liver, Serock, 9-11 June 2016. Programme and abstracts.
  Konferencja/zjazd: Polish Association fot the Study of the Liver : Serock, 9-11 June 2016

  28.Autorzy: Piotr Czupryna, Eugeniusz Tarasów, Anna Moniuszko-Malinowska, Sławomir Pancewicz, Olga Zajkowska, Arkadiusz Targoński, Monika Chorąży, Krzysztof Rutkowski, Justyna Dunaj, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska.
  Tytuł oryginału: MRI and planimetric CT follow-up study of patients with severe tick-borne encephalitis.
  Czasopismo: Infectious Diseases, 2016 : 48, 1, s. 74-81

  29.Autorzy: Andrzej Sieśkiewicz, Krzysztof Buczko, Jacek Janica, Adam Łukasiewicz, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Najmniej inwazyjna maksillektomia przyśrodkowa i szerokość zachyłka łzowego w badaniu tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Minimally invasive medial maxillectomy and the width of lacrimal recess - the CT study.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
  Opis fizyczny: s. 51-52 [Abstr. Sn004/10]
  Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne : Kraków, 2-4 czerwca 2016

  30.Autorzy: Karol Zalewski, Magdalena Matysiak, Anna Zalewska [S.D.], Patrycja Zalewska-Kurza, Bożena Ewa Kopcych [S.D], Małgorzata Anna Jopa.
  Tytuł oryginału: Ocena balansu i stabilizacji ciała u osób starszych i pacjentów z uszkodzeniem narządu ruchu.
  Tytuł całości: W: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy dylematy... Tom. 2. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.
  Adres wydawniczy: Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 2016
  Opis fizyczny: s. 565-572

  31.Autorzy: Monika Kłusek-Oksiuta, Anna Bobrus-Chociej, Irena Białokoz-Kalinowska, Małgorzata Wojtkowska, Eugeniusz Tarasów, Dariusz Lebensztejn.
  Tytuł oryginału: Ocena IMT jako wskaźnika ryzyka sercowo-naczyniowego u otyłych dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby.
  Tytuł całości: W: IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Bydgoszcz, 16-18 czerwca 2016 roku. Streszczenia.
  Opis fizyczny: s. 23 [Abstr. U.4.01]
  Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci : Bydgoszcz, 16-18 czerwca 2016 roku

  32.Autorzy: Maria Telejko, Magdalena Wiska, Ewa Pasieka, Dorota Jankowska.
  Tytuł oryginału: Ocena jakości radiogramów stawów biodrowych - kolimacja a zakres diagnostyczny.
  Tytuł całości: W: II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 27 lutego 2016. Księga Abstraktów.
  Opis fizyczny: [Abstr. 17 Sesja Prac Posterowych]
  Konferencja/zjazd: SKN Radiologii X-Ray przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : Warszawa, 27 lutego 2016

  33.Autorzy: Adam Łukasiewicz, Jacek Janica.
  Tytuł oryginału: Ocena skrzepliny tętniaków aorty brzusznej w badaniu USG z kontrastem.
  Tytuł angielski: Evaluation of mural thrombus of abdominal aortic aneurysms using contrast enhanced ultrasound.
  Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i in. : Kraków, 2-4 czerwca 2016

  34.Autorzy: Marta Flisiak-Jackiewicz, Anna Bobrus-Chociej, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Dariusz Marek Lebensztejn.
  Tytuł oryginału: Ocena stężenia wybranych hepatokin u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby.
  Tytuł całości: W: IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Bydgoszcz, 16-18 czerwca 2016 roku. Streszczenia.
  Opis fizyczny: s. 138 [Abstr. P.6.7]

  35.Autorzy: Ewa Pasieka, Magdalena Żelechowicz, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Ocena stosowania osłon na gonady w rentgenodiagnostyce klasycznej stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of gonad shield use in diagnostic radiology of hip joints.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
  Opis fizyczny: s. 265-266 [Sn024/07]

  36.Autorzy: Ryszard Kowski, Ewa Sierko, Izabela Sackiewicz, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej. Skrypt dla studentów elektroradiologii.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: [Aut.] Ryszard Kowski, Ewa Sierko, Izabela Sackiewicz, Ewa Pasieka.
  Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2016
  Opis fizyczny: 155 s.

  37.Autorzy: Dorota Dziemiańczyk-Pakieła, Dawid Groth, Natalia Tołoczko-Iwaniuk [S.D], Józef Stefan Rybak, Leszek Piotrowski, Adam Łukasiewicz, Jan Borys, Tobias Ettl.
  Tytuł oryginału: Peroneal artery-vein index as a potential factor of thrombosis occurrence in free osteocutaneous fibula flap.
  Czasopismo: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
  Szczegóły: 2016 : 44, 9, s. 1314-1319

  38.Autorzy: Andrzej Ustymowicz, Dorota Czyżewska, Juliusz Kosel, Radosław Kowalewski, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Pole przekroju poprzecznego żyły udowej zmienia się w zależności od odległości od wiązadła pachwinowego i pozycji nogi.
  Tytuł angielski: Cross-sectional area of the femoral vein - changes with distance from the inguinal ligament and leg position.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
  Opis fizyczny: s. 88-89 [Abstr. Sn007/06]

  39.Autorzy: Dominika Pazdan, Karolina Bąk, Magda Chełmińska, Dominika Bradtke, Anna Chendoszka, Maciej Jaworski, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Porównanie oceny wybranych parametrów zdjęć Rtg przez studentów kierunku Elektroradiologia oraz kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Comparing the evaluation of select parameters of X-Rays by students of direction Electroradiology and of direction Medical Medical University in Białystok.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
  Opis fizyczny: s. 428-429 [Abstr. P018/03]

  40.Autorzy: Jolanta Małyszko, Radosław Kowalewski, Jerzy Głowiński, Jacek Małyszko, Ewa Koc-Żórawska, Irena Głowińska, Urszula Łebkowska, Marek Gacko.
  Tytuł oryginału: Prospective assessment of hepcidin in relation to delayed or immediate graft function in patients undergoing kidney transplantation.
  Czasopismo: Transplantation Proceedings
  Szczegóły: 2016 : 48, 5, s. 1506-1510

  41.Autorzy: Ewa Pasieka, Magdalena Żelechowicz, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Punkt padania promienia centralnego jako element oceny jakości radiogramu klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Point of central beam incidence as an element of thoracic radiograph quality assessment.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
  Opis fizyczny: s. 284-285 [Sn026/05]

  42.Autorzy: Zuzanna Tyrakowska [S.D.], Dominika Jakubowicz-Lachowska, Alina Kułakowska, Beata Galińska-Skok, Wiesław Drozdowski, Eugeniusz Tarasów.
  Tytuł oryginału: Relapsing-remitting severe Bickerstaff's brainstem encephalitis - case report and literature review.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2016 : 81, 1, s. 622-628

  43.Autorzy: Zuzanna Judyta Tyrakowska [S.D.], Patrycja Zalewska-Kurza, Anna Zalewska [S.D.], Magdalena Sochoń, Karol Zalewski, Magdalena Matysiak, Bożena Ewa Kopcych [S.D], Małgorzata Anna Jopa.
  Tytuł oryginału: Rola badań obrazowych w diagnostyce guza Wilmsa u dzieci.
  Tytuł całości: W: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy dylematy... Tom. 2. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolka.
  Adres wydawniczy: Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 2016
  Opis fizyczny: s. 205-215

  44.Autorzy: Ewa Pasieka, Dominika Pazdan, Robert Milewski, Tomasz Latoszek, Magda Chełmińska, Dominika Bradtke.
  Tytuł oryginału: Różnice pomiędzy studentami kierunku Elektroradiologia a technikami elektroradiologii w ocenie testu zgodności pola świetlnego.
  Tytuł angielski: Differences between radiographers and Electroradiology students in assessing test accuracy of collimation of the light beam diaphragm & XRay beam alignment.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
  Opis fizyczny: s. 424-425 [P017/02]

  45.Autorzy: Zuzanna Tyrakowska [S.D.], Dominika Jakubowicz-Lachowska, Alina Kułakowska, Beata Galińska-Skok, Wiesław Drozdowski, Eugeniusz Tarasów.
  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek nawrotowego zapalenia pnia mózgu Bickerstaffa o ciężkim przebiegu - w badaniach MR i spektroskopii MRS.
  Tytuł całości: W: II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 27 lutego 2016. Księga Abstraktów.
  Konferencja/zjazd: SKN Radiologii X-Ray przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : Warszawa, 27 lutego 2016

  46.Autorzy: Alina Teresa Midro, Jan Borys, Ewa Hubert, Tomasz Dawidziuk [S.D.], Ewa Wasilewska, Jan Skowroński, Eugeniusz Tarasów, Barbara Panasiuk, Ewelina M. Olech, Aleksander Jamsheer.
  Tytuł oryginału: Tar syndrome with orofacial clefting-30 years follow - up.
  Tytuł całości: W: Twenty-Seventh European Meeting on Dysmorphology, Le Bischenberg, 7 - 9 September 2016.
  Konferencja/zjazd: : Le Bischenberg,, 7 - 9 September 2016

  47.Autorzy: Ewa Pasieka, Dominika Pazdan, Robert Milewski, Tomasz Latoszek, Magda Chełmińska, Dominika Bradtke.
  Tytuł oryginału: Test zgodności pola świetlnego z polem promieniowania - analiza porównawcza oceny pomiędzy studentami a technikami elektroradiologii.
  Tytuł angielski: Coincidence of the light field with the radiation field - comparative study between radiographers and students.
  Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
  Szczegóły: 2016 : 5, 5, s. 237-240

  48.Autorzy: Krystyna Pawlak, Beata Znorko [S.D.], Radosław Zawadzki [S.D.], Urszula Łebkowska, Tomasz Domaniewski, Dariusz Pawlak.
  Tytuł oryginału: The treatment with LP533401 improved bone mineral density in rats with experimental chronic kidney disease.
  Czasopismo: Osteoporosis International
  Szczegóły: 2016 : 27, suppl. 2, s. S682 [P123]

  49.Autorzy: Dariusz Pawlak, Beata Znorko [S.D.], Radosław Zawadzki [S.D.], Urszula Łebkowska, Tomasz Domaniewski, Joanna Rogalska, Małgorzata Brzóska, Krystyna Pawlak.
  Tytuł oryginału: Tryptophan hydroxylase-1 Inhibitor-LP533401 by decrease serum phosphorus affected bone mineral density in experimental chronic kidney disease.
  Czasopismo: Osteoporosis International
  Szczegóły: 2016 : 27, suppl. 2, s. S681 [Abstr. P122]
  Uwagi: Osteoporosis Conference 2016, Birmingham, UK, 7-9 November 2016. Abstracts.
  Konferencja/zjazd: National Osteoporosis Society : Birmingham, 7-9 November 2016

  50.Autorzy: Ewa Pasieka, Robert Milewski, Anna Skreta, Magdalena Żelechowicz, Olga Sobotko-Waszczeniuk, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Wskaźnik masy ciała a indeks ekspozycji w rentgenodiagnostyce klasycznej klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Body mass index and exposure index in thoracic diagnostic radiology.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
  Opis fizyczny: s. 254-255 [Sn023/05]

  51.Autorzy: Beata Galińska-Skok, Beata Konarzewska, Bożena Kubas, Eugeniusz Tarasów, Agata Szulc.
  Tytuł oryginału: Zmiany neurochemiczne w przednim zakręcie obręczy w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym: spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego (1H-MRS).
  Tytuł angielski: Neurochemical alterations in anterior cingulate cortex in bipolar disorder: a proton magnetic resonance spectroscopy study (1H-MRS)
  Czasopismo: Psychiatria Polska
  Szczegóły: 2016 : 50, 4, s. 839-848

  52.Autorzy: Marta Flisiak-Jackiewicz, Monika Kłusek-Oksiuta, Eugeniusz Tarasów, Ewa Koc-Żórawska, Małgorzata Wojtkowska, Dariusz Lebensztejn.
  Tytuł oryginału: Association between iron metabolism and nonalcoholic fatty liver disease in children.
  Czasopismo: Clinical and Experimental Hepatology
  Szczegóły: 2015 : 1, 2, s. 74
  Uwagi: 18th Conference of the Polish Association for the Study of the Liver, Mikołajki, 11-13 June 2015, Programme and abstracts.
  Konferencja/zjazd: : Mikołajki, 11-13 June 2015

  53.Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski, Maciej Jaworski.
  Tytuł oryginału: Broken heart syndrome - mourning as an etiologic agent.
  Tytuł całości: W: Challenges of the current medicine. Vol. 4. Ed. Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Wojciech, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Sarnacka Emilia.
  Adres wydawniczy: Bialystok : Medical University of Białystok. Faculty of Health Sciences, 2015.
  Opis fizyczny: s. 77-85

  54.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Tytuł oryginału: Chronic constipation - frequent problem of women after 65 years old with organic lumbar-sacral spine diseases.
  Czasopismo: Irish Ageing Studies Review
  Szczegóły: 2015 : 6, 1, s. 242-243 [Abstr. 0782]
  Konferencja/zjazd: Irish Gerontological Society : Dublin, Ireland, 2015

  55.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Chronic constipation - frequent problem of women after 65 years old with organic lumbar-sacral spine diseases.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2015 : 72, supl. 1, s. 68
  Uwagi: International Medical Students' Conference, Kraków, 16-18th April 2015.
  Konferencja/zjazd: Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego : Kraków, 16-18th April 2015

  56.Autorzy: Marta Myśliwiec, Barbara Panasiuk, Maria Dębiec-Rychter, Piotr Sebastian Iwanowski, Urszula Łebkowska, Beata Nowakowska, Anna Marcinkowska, Paweł Stankiewicz, Alina T. Midro.
  Tytuł oryginału: Co-segregation of Freiberg's infraction with a familial translocation t[5;7] [p13.3;p22.2] ascertained by a child with cri du chat syndrome and brachydactyly type A1B.
  Czasopismo: American Journal of Medical Genetics Part A
  Szczegóły: 2015 : 167, 2, s. 445-449

  57.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, P[aulina] Orłow, E[wa] Pasieka, M[agdalena] Choromańska.
  Tytuł oryginału: Conventional Digital oral radiography. The exposure index.
  Tytuł całości: W: 9th LIMSC Leiden Intenational Medical Student Conference "Key to the Future", Leiden, The Netherlands, 11th-15th March 2015. Abstract Book.
  Opis fizyczny: s. 58

  58.Autorzy: P[aulina] Orłow, M[agdalena] Czerżyńska, E[wa] Pasieka, M[agdalena] Choromańska.
  Tytuł oryginału: Conventional radiography. Dental filling pixel brightness.
  Tytuł całości: W: 10th Yes Meeting Young European Scientist Meeting, Porto, Portugal, 17th-20th September 2015.
  Opis fizyczny: [Abstr. PS 36]
  Konferencja/zjazd: University of Porto in Portugal : Porto, 17th-20th September 2015

  59.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Diagnostyka gruczołu piersiowego metodą rezonansu magnetycznego w populacji pacjentek z wysokim ryzykiem rozwoju nowotworu piersi.
  Tytuł całości: W: I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 1 marca 2015. Zeszyt abstraktów.
  Opis fizyczny: s. 3 [Sesja I]
  Konferencja/zjazd: : Warszawa, 1 marca 2015

  60.Autorzy: Grzegorz Turek, Jan Kochanowicz, Andrzej Lewszuk, Tomasz Łysoń, Justyna Zielińska-Turek, Jan Chwieśko, Zenon Mariak.
  Tytuł oryginału: Early surgical removal of migrated coil/stent after failed embolization of intracranial aneurysm.
  Czasopismo: Journal of Neurosurgery
  Szczegóły: 2015 : 123, 4, s. 841-847

  61.Autorzy: Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Agnieszka Świdnicka-Siergiejko, Andrzej Siemiątkowski, Zofia Bondyra, Justyna Wasielica-Berger, Barbara Mroczko, Jacek Janica, Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł oryginału: Endothelin 1 and transforming growth factor-beta1 correlate with liver function and portal pressure in cirrhotic patients.
  Czasopismo: Cytokine
  Szczegóły: 2015 : 76, 2, s. 144-151

  62.Autorzy: Karolina Bąk, D. Bradtke, Ewa Pasieka, M. Chełmińska, Maciej Jaworski.
  Tytuł oryginału: Gadolin - coraz częściej używany, ale czy dobrze znany?
  Tytuł angielski: Gadolinium - we use more and more, but we know very well?
  Tytuł całości: W: VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26 kwiecień 2015. Zeszyt streszczeń.
  Opis fizyczny: s. 101-102
  Konferencja/zjazd: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : Białystok, 23-26 kwiecień 2015

  63.Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
  Tytuł oryginału: Grafen - nowe możliwości w medycynie.
  Tytuł angielski: Potential application on graphene in medicine.
  Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
  Szczegóły: 2015 : 4, 6, s. 353-356

  64.Autorzy: Ewa Pasieka, Patryk Wyszpiański, Anna Ostasz-Sokolik, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Gustav Peter Bucky (1880-1963) - wynalazca i pionier w dziedzinie radiologii oraz radioterapii.
  Tytuł angielski: Gustav Peter Bucky (1880-1963) - inventor, pioneer in X-ray technology and radiotherapy.
  Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
  Szczegóły: 2015 : 4, 1, s. 54-56

  65.Autorzy: Dorota Czyżewska, Andrzej Ustymowicz, Juliusz Kosel.
  Tytuł oryginału: Internal jugular veins must be measured before catheterization.
  Czasopismo: Journal of Clinical Anesthesia
  Szczegóły: 2015 : 27, 2, s. 129-131

  66.Autorzy: Marta Flisiak-Jackiewicz, Monika Kłusek-Oksiuta, Eugeniusz Tarasów, Ewa Koc-Żórawska, Małgorzata Wojtkowska, Dariusz Lebensztejn.
  Tytuł oryginału: Iron metabolism in children with nonalcoholic fatty liver disease.
  Czasopismo: Journal of Hepatology
  Szczegóły: 2015 : 62, s. S747
  Uwagi: The International Liver Congress™ 2015, 50th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Vienna, Austria, April 22-26, 2015. Abstract Book.
  Konferencja/zjazd: : Vienna, Austria,, April 22-26, 2015

  67.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Marta Jastrzębska-Mierzyńska, Ewa Pasieka, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Jak przygotować pacjenta do rentgenodiagnostyki klasycznej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa?
  Tytuł angielski: How should we prepared patient before lumbra-sacral X-ray examination?
  Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
  Szczegóły: 2015 : 9, 6, s. 471-476

  68.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Kolonografia tomografii komputerowej. Fakty i mity przygotowania pacjenta do badania.
  Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów, 16.01.2015. Książka Streszczeń.
  Konferencja/zjazd: : Rzeszów, 16.01.2015


  69.Autorzy: Emilia Wyszomierska, Ewa Pasieka, Robert Milewski, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Mild adverse events after administration of iodinated contrast agent in computed tomography examination.
  Czasopismo: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
  Szczegóły: 2015 : 21, 1, s. 7-12

  70.Autorzy: Zuzanna Judyta Tyrakowska [S.D.], Magdalena Czerżyńska, Karolina Sochoń, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Materiały implantacyjne we współczesnej medycynie.
  Tytuł całości: W: VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26 kwiecień 2015. Zeszyt streszczeń.
  Opis fizyczny: s. 228
  Konferencja/zjazd: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : Białystok, 23-26 kwiecień 2015

  71.Autorzy: Zuzanna Judyta Tyrakowska [S.D.], Magdalena Czerżyńska, Karolina Sochoń, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Materiały implantacyjne we współczesnej medycynie.
  Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
  Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
  Opis fizyczny: s. 1163-1171

  72.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Anna Chendoszka, Dominika Pazdan, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Metody diagnostyczne oceny krążenia mózgowego w procesie stwierdzenia śmierci pnia mózgu u dzieci i dorosłych.
  Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
  Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
  Opis fizyczny: s. 1133-1137

  73.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Anna Chaendoszka, Dominika Pazdan, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Metody diagnostyki obrazowej wykorzystywane przy ocenie krążenia mózgowego w procesie stwierdzenia śmierci pnia mózgu u dzieci i dorosłych.
  Tytuł całości: W: I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 1 marca 2015. Zeszyt abstraktów.
  Opis fizyczny: s. 6 [Sesja I]
  Konferencja/zjazd: : Warszawa, 1 marca 2015

  74.Autorzy: Maria Telejko, Magdalena Wiska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat promieniowania jonizującego.
  Tytuł całości: W: I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 1 marca 2015. Zeszyt abstraktów.
  Opis fizyczny: s. 11 [Sesja II]
  Konferencja/zjazd: : Warszawa, 1 marca 2015

  75.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Zuzanna Judyta Tyrakowska [S.D.], Patrycja Zalewska-Kurza, Anna Wiśniewska.
  Tytuł oryginału: Podejrzenie zespołu dziecka maltretowanego - zmora lekarza pediatry?
  Tytuł angielski: Suspicion of the battered child's syndrome - a paeditrician's nightmare?
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2015 : 11, 4, s. 431-438

  76.Autorzy: Alina Midro, Kazimierz Kozłowski, Ewa Hubert, Jan Borys, Elżbieta Hassman-Poznańska, Eugeniusz Tarasów, Jan Skowroński, Małgorzata Rydzanicz, Agnieszka Pollak, Piotr Stawiński, Beata Stasiewicz-Jarocka, Rafał Ploski.
  Tytuł oryginału: Progression of clinical and morphological features in man with hajducheney syndrome during 23 years of observation.
  Tytuł całości: W: Twenty-Sixth Europeam Meeting on Dysmorphology, Le Bischenberg, 9-11 September 2015.
  Konferencja/zjazd: : Le Bischenberg, 9-11 September 2015.

  77.Autorzy: Agata Szulc, B[eata] Galińska-Skok, E[ugeniusz] Tarasów, N[apoleon] Waszkiewicz, A. Mosiołek.
  Tytuł oryginału: Proton magnetic resonance spectroscopy measures related to a long-time symptomatic outcome in first-episode schizophrenia.
  Tytuł całości: W: 12th World Congress of Biological Psychiatry, Athens, Greece, 14-18 June 2015. Final Programme.
  Opis fizyczny: s. 56 [Abstr. P-13-004]

  78.Autorzy: Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Przepływ informacji w realizacji świadczeń zdrowotnych z rentgenodiagnostyki - ocena pacjenta.
  Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Komunikacja - wyzwaniem współczesnej medycyny", Lublin, 21 listopada 2015 r. Książka Streszczeń.
  Opis fizyczny: s. 21
  Konferencja/zjazd: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i in. : Lublin, 21 listopada 2015 r.

  79.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Tytuł oryginału: Przygotowanie pacjenta a ocena kliniczna struktur anatomicznych w rentgenodiagnostyce klasycznej kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
  Tytuł całości: W: I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 1 marca 2015. Zeszyt abstraktów.
  Opis fizyczny: s. 8 [Sesja II]
  Konferencja/zjazd: : Warszawa, 1 marca 2015

  80.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Piotr Laudański.
  Tytuł oryginału: Radiologia w leczeniu chorób u kobiet - embolizacja mięśniaków macicy.
  Czasopismo: Medical Maestro Magazine
  Szczegóły: 2015 : 11, s. 1576-1578

  81.Autorzy: Ewa Pasieka, Robert Milewski.
  Tytuł oryginału: Retrospektywna analiza anodowego efektu osłabienia wiązki promieniowania rentgenowskiego na radiogramach porównawczych rąk.
  Tytuł angielski: A retrospective analysis of the heel effect in hands radiography.
  Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
  Szczegóły: 2015 : 4, 2, s. 79-83

  82.Autorzy: Marta Flisiak-Jackiewicz, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Dariusz Lebensztejn.
  Tytuł oryginału: Serum concentration of IL-18 in children with nonalcoholic fatty liver disease.
  Tytuł całości: W: 48th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Amsterdam, The Netherlands, 6-9 May 2015. Abstract Book.
  Opis fizyczny: s. 303
  Konferencja/zjazd: : Amsterdam, The Netherlands, 6-9 May 2015


  83.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Sposoby minimalizacji ekspozycji pacjenta.
  Czasopismo: Medical Maestro Magazine
  Szczegóły: 2015 : 7, s. 981-984

  84.Autorzy: Ewa Pasieka, Robert Milewski.
  Tytuł oryginału: The analysis of the heel effect in hands radiography.
  Tytuł całości: W: Congress of Polish Society of Medical Physics 50th anniversary of PSMP, Warsaw, Poland, 3-5 September 2015. Book of abstracts.
  Opis fizyczny: s. 105
  Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej : Warsaw, 3-5 September 2015

  85.Autorzy: Dorota Czyżewska, Kamil Krysiuk, Konrad Dobrzycki, Andrzej Ustymowicz.
  Tytuł oryginału: Ultrasound assessment of the jugular and vertebral veins in healthy individuals: selected physiological aspects and morphological parameters = Ultrasonograficzna ocena żył szyjnych i żył kręgowych u osób zdrowych: wybrane aspekty fizjologiczne, parametry morfologiczne.
  Czasopismo: Journal of Ultrasonography
  Szczegóły: 2015 : 15, 62, s. 267-273

  86.Autorzy: Joanna Zajkowska, Adam Garkowski, Anna Moniuszko, Piotr Czupryna, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Eugeniusz Tarasów, Andrzej Ustymowicz, Wojciech Łebkowski, Sławomir Pancewicz.
  Tytuł oryginału: Vasculitis and stroke due to Lyme neuroborreliosis - a review.
  Czasopismo: Infectious Diseases
  Szczegóły: 2015 : 47, 1, s. 1-6
  Uwagi: Poprzedni tytuł: Scandinavian Journal of Infectious Diseases; ISSN 0036-5548.

  87.Autorzy: Kazimierz Kordecki, Andrzej Lewszuk, Magdalena Puławska-Stalmach, Paweł Michalak, Adam Łukasiewicz, Izabela Sackiewicz, Piotr Polaków, Katarzyna Rutka, Wojciech Łebkowski, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Vertebroplasty of cervical vertebra.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2015 : 80, 1, s. 51-56

  88.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: What's role in medicine serves the functional magnetic resonance?
  Tytuł całości: W: 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11th-12th December, 2015.
  Opis fizyczny: s. 65
  Konferencja/zjazd: Students' Scientific Society of the Medical University of Lublin : Lublin, 11th-12th December, 2015.

  89.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Wpływ przygotowania pacjenta na wartość diagnostyczną radiogramów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
  Tytuł angielski: The influence of patients preparation on the diagnostic value of radiographs episode back-cross the spine.
  Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
  Szczegóły: 2015 : 9, 1, s. 30-37

  90.Autorzy: Adam Garkowski, Joanna Zajkowska, Eugeniusz Tarasów.
  Tytuł oryginału: Zapalenia naczyń ośrodkowego układu nerwowego.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2015 : 10, 2, s. 28-36

  91.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Zastosowanie badania magnetycznego rezonansu jądrowego w diagnostyce pacjentek z wysokim ryzykiem rozwoju nowotworu piersi.
  Tytuł angielski: The use of nuclear mognetic resonance imaging in the process of diagnosis brest cancer in high risk patients.
  Czasopismo: Położna Nauka i Praktyka
  Szczegóły: 2015, 3(31), s. 40-41

  92.Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
  Tytuł oryginału: Zastosowanie rentgenodiagnostyki klasycznej w identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich.
  Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
  Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
  Opis fizyczny: s. 464-472

  93.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Zastosowanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie metabolizmu mięśnia sercowego po transplantacji.
  Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów, 16.01.2015. Książka Streszczeń.
  Konferencja/zjazd: : Rzeszów, 16.01.2015

  94.Autorzy: M. Samusik, Marta Trypuć.
  Tytuł oryginału: Znaczenie PET-TK w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuc.
  Tytuł całości: W: VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26 kwiecień 2015. Zeszyt streszczeń.
  Opis fizyczny: s. 119

  95.Autorzy: Maciej Jerzy Samusik, Marta Trypuć, Kinga Choromańska, Justyna Durzyńska, Anna Zaręba, Agata Newel, Mateusz Mickiewicz, Patryk Sulmiński, Malwina Ryniec.
  Tytuł oryginału: Znaczenie PET-TK w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuc.
  Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
  Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
  Opis fizyczny: s. 1158-1162

  96.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Aspekty radiobiologii w brachyterapii.
  Tytuł angielski: Aspects of radiobiology in brachytherapy.
  Tytuł całości: W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elisabeth Kübler-Ross", Białystok, 22-25.05.2014. Zeszyt Streszczeń = IX International Scientific - Educational Conference "Life - giving death - in memory of Elizabeth Kübler-Ross" 22-25.05.2014. Abstract book.

  97.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Paulina Szczerbo [S.D.], Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Aspekty radiobiologii w brachyterapii.
  Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 12. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
  Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2014
  Opis fizyczny: s. 595-602

  98.Autorzy: Dorota Czyżewska, AndrzejUstymowicz, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Badanie usg jest niezbędne przed katateryzacją żył szyjnych wewnętrznych.
  Tytuł całości: W: XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultarsonograficznego, Krosno, 5-7 czerwca 2014. Streszczenia referatów.
  Opis fizyczny: s. 43

  99.Autorzy: Monika Kłusek-Oksiuta, Irena Białokoz-Kalinowska, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Irena Werpachowska, Dariusz Marek Lebensztejn.
  Tytuł oryginału: Chemerin as a novel non-invasive serum marker of intrahepatic lipid content in obese children.
  Czasopismo: Italian Journal of Pediatrics
  Szczegóły: 2014 : 40, 1, s. 84-90

  100.Autorzy: Marta Trypuć, Maciej Jerzy Samusik, Piotr Kułak, Malwina Ryniec, Grzegorz Bączek, Jakub Downar-Maksimiuk, Helena Tołoczko.
  Tytuł oryginału: Cyfrowa rentgenodiagnostyka w obrazowaniu szpiczaka mnogiego.
  Tytuł angielski: The X-ray digital imaging of Kahler's disease.
  Tytuł całości: W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elisabeth Kübler-Ross", Białystok, 22-25.05.2014. Zeszyt Streszczeń = IX International Scientific - Educational Conference "Life - giving death - in memory of Elizabeth Kübler-Ross" 22-25.05.2014. Abstract book.
  Opis fizyczny: s. 200-201

  101.Autorzy: Diana Anna Dmuchowska, Paweł Kraśnicki, Andrzej Ustymowicz, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak.
  Tytuł oryginału: Czy USG Doppler spełnia kryteria wiarygodnego badania diagnostycznego w okulistyce?
  Tytuł angielski: Is Doppler ultrasound a reliable diagnostic tool in ophthalmology?
  Tytuł całości: W: IV Międzynarodowa Konferencja Okulistyka - Kontrowersje = 4th International Conference Ophthalmology - Controversies, Krapacz, Polska, 16-18.10.2014.
  Opis fizyczny: s. 92-93 [Sesja 5]

  102.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA.
  Tytuł angielski: Improving quality of technique for teleradiographic images of skull in PA projection.
  Czasopismo: Magazyn Stomatologiczny
  Szczegóły: 2014 : 5, s. 42-47

  103.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Sabina Jakubowska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Tytuł oryginału: For what coexistence disease suffering patients who have X-ray exams LS spine?
  Tytuł całości: W: Medical Problems 2014 XII International Conference, Starogard Gdański, 11th-12 th July 2014.
  Opis fizyczny: s. 7

  104.Autorzy: Urszula Łebkowska, Piotr Polaków.
  Tytuł oryginału: Głowa i szyja: Tarczyca.
  Tytuł całości: W: Radiologia. Diagnostyka obrazowa. RTG, TK, USG i MR. Red. nauk. Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uaktual. i rozsz.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
  Opis fizyczny: s. 205-213

  105.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Improving quality of technique for teleradiographic images of skull in PA projection. Prelimitary notification.
  Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
  Opis fizyczny: s. 79
  Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014

  106.Autorzy: Adam Garkowski, Agata Zajkowska, Piotr Czupryna, Wojciech Łebkowski, Michał Letmanowski, Paweł Gołębicki, Anna Moniuszko, Andrzej Ustymowicz, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska.
  Tytuł oryginału: Infectious spondylodiscitis - a case series analysis.
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2014 : 59, 1, s. 57-60

  107.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Tytuł oryginału: Is it necessarily to preparate patient for LS Spine X-ray examination?
  Tytuł całości: W: 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Bialystok, April 24-26th 2014. Book of abstracts.
  Opis fizyczny: s. 19

  108.Autorzy: Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk.
  Tytuł oryginału: Klatka piersiowa: Płuca i opłucna.
  Tytuł całości: W: Radiologia. Diagnostyka obrazowa. RTG, TK, USG i MR. Red. nauk. Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uaktual. i rozsz.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
  Opis fizyczny: s. 214-224

  109.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Tytuł oryginału: Methods of patient preparation to X-ray procedure of lumbosacral spine (LS).
  Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
  Opis fizyczny: s. 80
  Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014

  110.Autorzy: Andrzej Sieśkiewicz, Bartosz Piszczatowski, Ewa Olszewska, Adam Łukasiewicz, Eugeniusz Tarasów, Marek Rogowski.
  Tytuł oryginału: Minimally invasive transnasal medial maxillectomy for treatment of maxillary sinus and orbital pathologies.
  Czasopismo: Acta Oto-laryngologica
  Szczegóły: 2014 : 134, 3, s. 290-295

  111.Autorzy: Adam Łukasiewicz, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Możliwości diagnostyczne twarzoczaszki w radiologii.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku "Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną", Turośń Kościelna, 15-16 luty 2014 r. Program.
  Opis fizyczny: s. 4

  112.Autorzy: Danuta Drozdowska, Przemysław Samczuk [S.D.], Monika Bajda, Paweł Michalak.
  Tytuł oryginału: Netropsin analogues with alkylating moieties - new potential anticancer agents.
  Czasopismo: Anticancer Research
  Szczegóły: 2014 : 34, 10, s. 5889-5890
  Uwagi: Abstracts of the Ninth International Conference of Anticancer Research, Sithonia, Greece, October, 6-10, 2014.

  113.Autorzy: Dorota Czyżewska, Andrzej Ustymowicz, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Normy szerokości światła tętnic kończyn dolnych w zależności od wieku i płci.
  Tytuł całości: W: XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultarsonograficznego, Krosno, 5-7 czerwca 2014. Streszczenia referatów.
  Opis fizyczny: s. 44

  114.Autorzy: J. Leoniak, Adam Łukasiewicz, M. Sztorc, Izabela Sackiewicz, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Ocena parametrów przepływu w tętnicach stóp w badaniu usg u pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Tytuł całości: W: XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultarsonograficznego, Krosno, 5-7 czerwca 2014. Streszczenia referatów.
  Opis fizyczny: s. 45

  115.Autorzy: Marta Flisiak, Dariusz Lebensztejn, Monika Kłusek-Oksiuta, Małgorzata Wojtkowska, Eugeniusz Tarasóv, Maciej Kaczmarski.
  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów metabolizmu żelaza u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby.
  Czasopismo: Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
  Szczegóły: 2014, 1 supl. 1, s. 11-12
  Uwagi: VIII ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Warszawa, 22-24.05.2014.

  116.Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
  Tytuł oryginału: Pacjent referencyjny w pracowni hemodynamiki - więcej (u)wagi.
  Tytuł angielski: The reference man in cardiac cath-lab-more weight, more attention.
  Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
  Szczegóły: 2014 : 3, 6, s. 287-292

  117.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Tytuł oryginału: Patient preparation for radiology imaging of LS spine.
  Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
  Opis fizyczny: s. 81
  Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014

  118.Autorzy: Jacek Janica, Andrzej Ustymowicz, Adam Łukasiewicz, Katarzyna Rutka, Patrycja Zalewska-Kurza, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Porównanie badania ultrasonograficznego z zastosowaniem środka kontrastowego z ultrasonografią w prezentacji B oraz dynamiczną tomografią komputerową w diagnostyce ogniskowego guzkowego rozrostu wątroby - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultarsonograficznego, Krosno, 5-7 czerwca 2014. Streszczenia referatów.
  Opis fizyczny: s. 42

  119.Autorzy: Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada, Małgorzata Pawińska, Janusz Różycki, Urszula Olkowska, Marta Obidzińska.
  Tytuł oryginału: Porównanie zdolności pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne preparaty mineral trioxide aggregate.
  Tytuł angielski: Comparison of the X-ray absorption ability by various formulations of mineral trioxide aggregate.
  Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
  Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 157-158 [Abstr. P-78]
  Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12 kwietnia 2014.

  120.Autorzy: Jacek Lewandowski, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Port naczyniowy - bezpieczeństwo i funkcjonalność długoterminowego dostępu żylnego.
  Czasopismo: Na Ratunek
  Szczegóły: 2014, 6, s. 24-26

  121.Autorzy: Dariusz Marek Lebensztejn, Irena Białokoz-Kalinowska, Monika Kłusek-Oksiuta, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Maciej Kaczmarski.
  Tytuł oryginału: Serum fetuin A concentration is elevated in children with non-alcoholic fatty liver disease.
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2014 : 59, 1, s. 81-84

  122.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Paulina Orłow, Ewa Pasieka.
  Tytuł oryginału: Temporomandibular joints imaging by Cone Beam Computed Tomography.
  Tytuł całości: W: 1st Lublin International Congress For Medical Students And Young Doctors Students' Scientific Society of the Medical University of Lublin, Lublin, November 29th and 30th2014.
  Opis fizyczny: s. 81

  123.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Ostasz-Sokolik.
  Tytuł oryginału: The analysis of radiographs of infants and neonates in the Clinic of Neonatology in University Clinical Hospital in Bialystok from 2011 to 2012.
  Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
  Opis fizyczny: s. 67
  Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014

  124.Autorzy: Marta Flisiak, Dariusz Lebensztejn, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Maciej Kaczmarski.
  Tytuł oryginału: The assessment of IL-18 concentration in children with nonalcoholic fatty liver disease.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki, 29-31 maja 2014 r. Materiały Konferencyjne.
  Opis fizyczny: s. 47
  Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Hepatologiczne : Mikołajki, Mikołajki, 29-31 maja 2014 r.

  125.Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski, Jerzy Żuk.
  Tytuł oryginału: The role and responsibilities of a radiographer in a cardiac cath-lab = Rola i zadania technika elektroradiologii w zespole diagnostyczno-terapeutycznym pracowni hemodynamiki.
  Czasopismo: Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
  Szczegóły: 2014, 1, s. 11-14

  126.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Ostasz-Sokolik.
  Tytuł oryginału: The technique of performing X-ray scans of infants and neonates. Rules of radiological protection.
  Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
  Opis fizyczny: s. 70
  Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014

  127.Autorzy: Marta Trypuć, Maciej Jerzy Samusik, Piotr Kułak, Malwina Ryniec, Grzegorz Bączek, Jakub Downar-Maksimiuk, Helena Tołoczko.
  Tytuł oryginału: The X-ray digital imaging of kahler's disease.
  Tytuł całości: W: Challenges of the current medicine. Vol. 3. Ed. by: Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Wojciech, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Sarnacka Emilia.
  Adres wydawniczy: Białystok : Medical University of Białystok. Faculty of Health Sciences, 2014
  Opis fizyczny: s. 243-249

  128.Autorzy: Anna Moniuszko, Eugeniusz Tarasów, Piotr Czupryna, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska.
  Tytuł oryginału: Usefulness of MRI in patients with the remote history of severe course of tick-borne encephalitis
  Tytuł całości: W: ECCMID, Barcelona 2014

  129.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
  Tytuł oryginału: Wpływ elementów budowy endoprotezy stawu biodrowego na wartość czasu ekspozycji i Dose Area Product podczas rentgenodiagnostyki klasycznej.
  Czasopismo: MEDtube Science
  Szczegóły: 2014 : 2, 4, s. 57
  Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów. Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, Lublin, 22-23 listopada 2014 r.

  130.Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Sabina Jakubowska, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Wpływ materiału endoprotezy stawu biodrowego na wartość indeksu ekspozycji i parametru DAP.
  Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
  Szczegóły: 2014 : 3, 2, s. 199-203

  131.Autorzy: Ewa Pasieka, Magdalena Czerżyńska, Justyna Welk, Urszula Łebkowska.
  Tytuł oryginału: Zastosowanie filtrów kompensacyjnych w rentgenodiagnostyce.
  Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
  Szczegóły: 2014 : 3, 2, s. 71-73

  132.Autorzy: Paulina Orłow, Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Magdalena Choromańska, Anna Justyna Milewska.
  Tytuł oryginału: Zmiana jasności piksela cyfrowego obrazu RTG w zależności od rodzaju zastosowanego materiału do stałych wypełnie zębowych.
  Czasopismo: MEDtube Science
  Szczegóły: 2014 : 2, 4, s. 89-90
  Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów. Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, Lublin, 22-23 listopada 2014 r