Medical University of Bialystok. About us.
 • Updated 27.09.2023 by Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  About us

  Head of Department:

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

  Address:

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7A
  15-096 Białystok
  tel.: (85) 748 55 28, 748 55 29 w.36
  e-mail: zzom@umb.edu.pl