Medical University of Bialystok. Science and Research.
 • Updated 07.02.2017 by Administrator UMB

  Science and Research

  Page: 1 of 5

   

  1. The effect of 131I therapy on the serum concentrations of apoptotic markers in patients with toxic nodular goitre (TNG). Preliminary report = Wpływ terapii 131I na stężenia markerów apoptozy w surowicy chorych z wolem guzkowym toksycznym (TNG). Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Franciszek Rogowski, Adam Parfieńczyk, Antoni Sopotyk, Saeid Abdelrazek, Tadeusz Budlewski, Beata Kiersnowska-Rogowska, Piotr Szumowski, Agnieszka Kociura-Sawicka, Ewa Jaroszewicz.
  Źródło: Problemy Medycyny Nuklearnej2005; T. 19(37), s. 5-18


  2. Zaburzenia perfuzji mózgowej u pacjentów z zawrotami głowy - badania techniką SPECT.
  Tytuł angielski: Brain perfusion disturbances in patients with vertigo - a study with SPECT.
  Autorzy: Monika Chorąży, Wiesław Drozdowski, Tadeusz Budlewski, Franciszek Rogowski.
  Źródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska2005; Vol. 39 nr 6, s. 439-444


  3. Analiza efektywności leczenia radiojodem u 420 chorych z subkliniczną nadczynnością tarczycy.
  Autorzy: S[aeid] Abdelrazek, F[ranciszek] Rogowski, P. Szumowski, A. Kociura-Sawicka, A[dam] Parfieńczyk, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, A[nna] Zonenberg.
  Źródło: Problemy Medycyny Nuklearnej2006; T. 20 (39), s. 91-92
  Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.


  4. Badanie użyteczności scyntygrafii tarczycy z 99MTC-MIBI w monitorowaniu apoptozy u chorych z wolem guzowatym nadczynnym w przebiegu radiojodoterapii (131I).
  Autorzy: F[ranciszek] Rogowski, P. Szumowski, A[dam] Parfieńczyk, J[anusz] Dzięcioł, A. Kociura-Sawicka, S[aeid] Abdelrazek, E. Jaroszewicz, E. Szewczuk.
  Źródło: Problemy Medycyny Nuklearnej2006; T. 20 (39), s. 50-51
  Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
   

  5. Ocena zmian perfuzji oraz funkcji lewej komory serca za pomocą bramkowanego SPECT-U (GSPECT) u chorych na twardzinę układową (SC).
  Autorzy: A[dam] Parfieńczyk, F[ranciszek] Rogowski, P. Szumowski, J[acek] Kita, O[tylia] Kowal-Bielecka, S[tanisław] Sierakowski.
  Źródło: Problemy Medycyny Nuklearnej2006; T. 20 (39), s. 30-31
  Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
   

  '