Medical University of Bialystok. Science&Research.
 • Updated 14.12.2018 by Administrator UMB

  Science&Research

  Tematyka naukowo-badawcza


  • leczenie świeżego zawału serca za pomocą pierwotnej angioplastyki tętnic wieńcowych (tzw. primary PTCA)
  • ocena skuteczności i bezpieczeństwa metod interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej (PTCA w stabilnej i niestabilnej dławicy piersiowej)
  • wpływ zaburzeń metabolicznych w cukrzycy na przebieg choroby niedokrwiennej serca
  • czynniki ryzyka restenozy po PTCA
  • patogeneza miażdżycy
  • rola cytokin i molekuł adhezyjnych w procesach prowadzących do niestabilności blaszki miażdżycowej