Medical University of Bialystok. Staff.
 • Updated 22.02.2024 by Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

  Staff

   

  Head of Department

   

   

  • prof. Sławomir Dobrzycki MD, PhD

   

   

  University Employees:

   

  Marcin Kożuch, MD, PhD

  Paweł Kralisz, MD, PhD

  Uszula Matys, MD, PhD

  Małgorzata Zalewska-Adamiec, MD, PhD

  Magdalena Róg-Makal, MD

  Dominika Musiałowska, MD, PhD