Medical University of Bialystok. About us.
 • Updated 28.09.2023 by Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  About us

  Head of Department:

  Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
  e-mail: rybak@umb.edu.pl

  Address:

  ul. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok
  tel./fax: (85) 745 0846
  e-mail: onkdziec@umb.edu.pl