Medical University of Bialystok. Staff.
 • Updated 28.10.2023 by Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  Staff

  Head of the Department

  Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, MD, PhD

   

  Teaching assistants:

  Prof. Katarzyna Muszyńska-Rosłan, MD, PhD

  e-mail: katarzyna.muszynska-roslan@umb.edu.pl

   

  Małgorzata Sawicka-Żukowska, MD, PhD

  e-mail: malgorzata.sawicka-zukowska@umb.edu.pl

   

  Eryk Latoch, MD, PhD

  e-mail: eryk.latoch@umb.edu.pl

   

  Anna Krętowska-Grunwald, MD

  e-mail: anna.kretowska-grunwald@umb.edu.pl

  Hospital staff:

  Elżbieta Leszczyńska, MD, PhD

  Łucja Dakowicz, MD, PhD

  Marcin Płonowski, MD

  Marta Poznańska, MD

  Ewa Czerech, MD

  Anna Samocik, MD

   

  Residents:

  Magdalena Kamińska, MD

  Agnieszka Kania, MD

  Katarzyna Konończuk, MD

  Anna Krętowska-Grunwald, MD

   

  Psychologist, psychooncologist

  Aleksandra Zaremba, PhD