• Updated 05.03.2018 by Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej

  About us

  Head of Department:

  prof. dr hab. Jacek Nikliński

  Address:

  ul. Waszyngtona 13
  Białystok 15-267
  tel. 85 7485935
  tel. 85 7485922 - laboratorium
  faks: 85 7485988