Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nieznane kroniki.
 • Nieznane kroniki UMB

  Historia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku składa się z pojedynczych bardziej i mniej formalnych opowieści o Osobach, Zakładach, Klinikach, Organizacjach. Część z nich została zamieszczona w kronikach, księgach jubileuszowych, do tej pory skrzętnie przechowywanych w prywatnych i służbowych archiwach.

  Z okazji Jubileuszu 70-lecia UMB postanowiliśmy wydostać je z „szuflad” i pokazać szerszemu gronu Odbiorców. Zapraszamy więc w głąb nieznanych historii.

  Jednocześnie dziękujemy Wszystkim, którzy tworzyli Kroniki UMB i je nam udostępnili.

  Zapraszamy do przekazywania nam kolejnych materiałów.

  Z okazji jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku postanowiliśmy skopiować cyfrowo i udostępnić Państwu pierwszą kronikę prowadzoną od powstania Uczelni aż do połowy lat 60-ych XX w.

  Zapewne wywoła ona wiele emocji, komentarzy, wspomnień i przeniesie oglądających do początków powstania naszej Alma Mater.

  Kronika zawiera opis historii Białegostoku i rodu Branickich, zdjęcia zrujnowanego pałacu, remonty po wojennych zniszczeniach, oraz budowę nowych obiektów, które złożyły się na uniwersytecki kampus. Ukazuje studentów pierwszych roczników, kadrę, oraz olbrzymi wysiłek jaki towarzyszył rozwojowi Uczelni. Klimatyczne, czarno–białe fotografie, oraz wycinki prasowe zatrzymały w czasie młodość i entuzjazm całej ówczesnej społeczności akademickiej. Kronika jest także ciekawym dokumentem pokazującym style i trendy w modzie obowiązujące wśród pierwszych studentów.

  Najmłodszemu pokoleniu oglądających kronikę winni jesteśmy z kolei krótkiego opisu czasów i sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej jaka panowała w latach 50-ych XX wieku. Często pierwsze władze Uczelni musiały odwoływać się do dialektyki marksistowskiej, a wykłady inauguracyjne w tym okresie zatwierdzane były przez Komitet Uczelniany PZPR. Artykuły prasowe i dokumenty AMB z tamtego okresu pełne są propagandowych pochwał wobec systemu socjalistycznego. Nie oznacza to, że ogół społeczeństwa i środowiska akademickiego podzielał te przekonania. Przytaczamy je aby uzmysłowić współczesnym jak trudne były okoliczności życia i studiowania w czasach gomułkowskich.

  Kadra, która przybyła do Białegostoku z różnych ośrodków uniwersyteckich starała się szybko wykreować kulturę studencką i akademickie zwyczaje w robotniczym mieście, które wcześniej nie posiadało uczelni wyższych. Po kilku latach udało się wyremontować pałac i zbudować bazę dydaktyczną, oraz akademik. Pamiętając o trudnych początkach, cieszmy się z rozwoju i dzisiejszej pozycji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zapraszamy do oglądania wybranych informacji i zdjęć pierwszej kroniki Uczelni z lat 1950-65.

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej utworzono w Akademii Medycznej w Białymstoku 1 Lipca 1977 roku, decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Jest drugim z kolei wydziałem powstałym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Obecnie Wydział kształci na kierunkach studiów: Analityka Medyczna (od 1977 roku), Farmacja (od 1987 roku) oraz Kosmetologia (od 2009 roku).

  Studiuje na nim ok. 1200 osób, zatrudnionych jest 140 nauczycieli akademickich, w tym 22 profesorów, 32 doktorów habilitowanych i 58 doktorów.

  Na Wydziale dyplomy uzyskało prawie 4000 Absolwentów.

  Zapraszamy do oglądania wybranych informacji z kroniki.

  Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego powstał w 1999r i funkcjonował w ramach Oddziału Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim AMB. Od 2000 r. rozpoczęto kształcenie na dziennych studiach licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo i Fizjoterapia oraz na specjalności Dietetyka, a od 2002 r. także na kierunku Położnictwo i na specjalności Zdrowie Publiczne. W roku 2003, mocą Uchwały Senatu Akademii Medycznej Białymstoku powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W dniu 27 marca 2008 r. zmieniono nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu.

  Obecnie Wydział kształci na 9 kierunkach studiów: Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne oraz Zdrowie Publiczne.

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiuje ok. 1800 studentów, zatrudnionych jest 179 nauczycieli akademickich, w tym 22 profesorów, 22 doktorów habilitowanych oraz 98 doktorów.

  Dyplomy uzyskało ok. 8000 Absolwentów.

  Zapraszamy do oglądania wybranych informacji z kroniki.

  W czerwcu 2020 roku wydana została monografia pt. 20 LAT ZAKŁADU ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ UMB pod redakcją prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr hab. Mateusza Cybulskiego i dr Andrzeja Guzowskiego.

  "Ta monografia to próba zabalsamowania najważniejszych wydarzeń z życia naszego zakładu, tych przyjemnych i tych „przyprószonych” łzą….
  To podziękowanie dla Wszystkich obecnych i byłych Pracowników Zakładu, którzy zostawili w nim kawałek swojego życia….
  Serdecznie więc zapraszamy do lektury monografii, mając nadzieję, że przywoła ona wiele miłych wspomnień... "

  Autorzy

  Klinika Gruźlicy Płuc AMB została zorganizowana w listopadzie 1951r. w adoptowanym budynku szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Piwnej 14 (obecnie Marii Skłodowskiej- Curie). Założycielem i pierwszym kierownikiem Kliniki był prof. dr med. Tadeusz Kielanowski, rektor Białostockiej Akademii Medycznej. Obecnie jednostka funkcjonuje jako I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy.

  Zapraszamy do oglądania wybranych informacji z kroniki.

  Historia Studenckiego Centrum Radiowego „Radiosupeł” podąża o (k)rok za historią niegdyś Akademii Medycznej, dziś Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 1951 roku Organizacja skupia ludzi kreatywnych, pomysłowych, o wielu talentach (zarówno artystycznych jak i technicznych), chcących robić „coś więcej” niż tylko ciężka praca, jaką było (i jest) zdobywanie wiedzy medycznej. Niestety, z różnych przyczyn dziejowych, większość tego „co słychać”, czyli wygrywające konkursy ogólnopolskie Szopki noworoczne, liczne słuchowiska czy codzienne serwisy tematyczne pamięta jedynie eter i nieliczne, zachowane w prywatnych pamiątkach nagrania. Późniejsze, już cyfrowe, są skrzętnie gromadzone w siedzibie SCR-u. Kroniki, tworzone przez kolejne pokolenia Supłowców, to zbiory tego, co w radiu widać. Przedstawiają wielkie uroczystości i małe codzienne obowiązki, pokazują licznych gości zapraszanych na wywiady i programy tematyczne, ale uwieczniają też najróżniejsze chwile wspólnie spędzane w kolorowych ścianach siedziby radia. Są namacalnym dowodem tego, co każdy członek SCR-u doskonale wie: że „Supeł jest jak rodzina” i że „Supłowcem jest się na całe życie”. 1! 2! 3!

  Zapraszamy do oglądania wybranych informacji z kroniki.

  Inicjatywa założenia w Białymstoku Oddziału PTFarm wypłynęła od grupy farmaceutów - pracowników Białostockiego Przedsiębiorstwa Aptek. 8 maja 1955 roku podczas zebrania w Auli Małej ówczesnej Akademii Medycznej w Białymstoku, przewodniczący Zarządu Głównego PTFarm prof. dr Stanisław Krauze dokonał uroczystej inauguracji. Działalność merytoryczna PTFarm przez lata działalności obejmowała ok. 600 wykładów naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Zarząd Oddziału, Koło Terenowe w Suwałkach i sekcje naukowe. W roku 2013 Oddział zorganizował na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej XXII Naukowy Zjazd PTFarm. Funkcjonowanie Towarzystwa od początku działalności związane było z Akademią Medyczną w Białymstoku i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

  Prezesami Oddziału PTFarm w Białymstoku byli (wskazano miejsca pracy w Uczelni w trakcie kadencji):
  Tadeusz Mulart (1955-1959) – asystent w Zakładzie Biologii i Zakładzie Farmakologii AMB,
  Andrzej Chęciński (1959-1960)
  Stefan Rostafiński (1960-1963, 1966-1970, 1989-1998) - Prezes Honorowy 2001,
  Danuta Augustowska (1963-1966)
  Władysław Gałasiński (1970-1973) - kierownik Zakładu Chemii Ogólnej, Dziekan WFzOML, Prezes Honorowy 2004
  Elwira Telejko (1973-1979)
  Józef Zwoliński (1979-1982) - asystent w Zakładzie Farmakologii
  Helena Bujwid (1986-1989) - asystent w Zakładzie Farmacji Stosowanej
  Maria Borawska (1989-2004) – kierownik Zakładu Bromatologii
  Jarzy Pałka (2004-2013) - kierownik Zakładu Chemii Leków
  Wojciech Miltyk ( 2013- nadal) - kierownik Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków

  Lista nie wyczerpuje powiązań osobowych PTFarm z AMB/UMB. W każdej kolejnej kadencji Zarządu brali udział liczni działacze związani z Uczelnią. Od roku 1995 siedzibą Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Białymstoku jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Zapraszamy do oglądania wybranych informacji z kroniki.

  Klub "CoNieCo" jest jedną z najstarszych organizacji działających przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Narodził się w 1958 roku , czyli zaledwie 8 lat po założeniu uczelni. Od początku istnienia klub „CoNieCo” zajmuje się ubarwianiem środowiska akademickiego organizując spotkania rozrywkowo- artystyczne, imprezy oraz koncerty. W latach 70-tych powstały tu „Spotkania pod Schodkami” – kabaret, który do dziś funkcjonuje pod skróconą nazwą „Schodki”. Klub od początku istnienia mieści się w Domu Studenta nr 1.

  Kroniki „CoNieCo” to niezwykle barwny zapis działalności klubu w latach 1967- 2016. Prezentujemy wybrane fragmenty z niemal 10 tomowych zbiorów.

  Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to jeden z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Został utworzony w roku 1951 z inicjatywy studentów, entuzjastów śpiewu. Zespół należy do kategorii chórów mieszanych, którego repertuar obejmuje utwory sakralne i świeckie od epoki renesansu po prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych. Chór wykonuje również dzieła oratoryjne i operowe, koncertując z zespołami symfonicznymi i kameralnymi zarówno z Polski jak i zagranicy. W swojej wieloletniej historii białostoccy medycy uczestniczyli w licznych, prestiżowych konkursach oraz festiwalach, zdobywając szereg nagród i wyróżnień. Koncertowali w wielu krajach europejskich: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Niemczech, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Watykanie, gdzie dostąpili zaszczytu oprawy muzycznej mszy świętej w Bazylice św. Piotra. Jako jedyny chór z Polski brali też udział w obchodach 50-tej rocznicy powstania Państwa Izrael. W roku 2011, w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, została wydana płyta CD Musica pro anima zawierająca Magnificat A. Vivaldiego z udziałem Zespołu Instrumentów Dawnych.

  Zapraszamy do oglądania wybranych informacji z kroniki.

  Historia Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego

  Album jubileuszowy

  W szóstym roku funkcjonowania Akademii Medycznej w Białymstoku (1956r.) środowisko akademickie dojrzało do wydawania własnej gazety. Patrząc z dzisiejszej perspektywy na efekt, można być pełnym uznania dla ówczesnych władz rektorskich, kadry i studentów. Mimo trudnych okoliczności politycznych, powstaniu pisma „Białostockiej Akademii Medycznej” towarzyszył ogromny entuzjazm, kreatywność i profesjonalizm.

  Pierwszy numer Medyka Białostockiego z lutego 1956 r. zadziwia ciekawą szatą graficzną, czytelną i atrakcyjną czcionką oraz niebanalną treścią. Redaktorzy wprowadzili innowację w postaci ankiety skierowanej do czytelników. Miała ona odpowiedzieć na pytanie dokąd powinno zmierzać uczelniane pismo, jakie tematy uważają czytelnicy za atrakcyjne, oraz co Kowalski wprowadziłby nowego do gazety gdyby został redaktorem naczelnym?

  Na łamach Medyka swoją osobowość zaznaczył ówczesny Rektor, lwowianin, prof. dr Stanisław Legeżyński. W bardzo lekkiej formule, jako doświadczony redaktor radził młodszym „kolegom po fachu”, aby artykuły były poważne, ale i wesołe, frywolne i przyciągające jak największą liczbę czytelników...

  Zespół redaktorów spełnił oczekiwania Rektora. W pierwszym wydaniu Medyka, który udostępniamy Państwu w wersji cyfrowej, czytelnik znajdzie satyrę, szkice kreślone utalentowaną ręką grafika, podsumowanie 5-lecia Uczelni, krytykę realiów akademika napisaną przez studenta, oraz znak czasów, relację z konferencji partyjno-zetempowskiej. Jak wyglądała akademicka gazeta AMB z roku 1956? Życzymy ciekawej lektury!