Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Słowo rektora.
 • Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Drodzy Studenci, Doktoranci i Absolwenci naszej Uczelni,

  Szanowni Państwo,

  W 2020 roku obchodziliśmy wspaniały  jubileusz 70-lecia powstania naszej Uczelni.

  3 lutego 1950 roku rozporządzeniem Rady Ministrów została powołana Akademia Lekarska w Białymstoku,  po miesiącu przemianowana na Akademię Medyczną, a od 2008 roku jesteśmy już Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

  Obchody 70-lecia były okazją do wspominania historii i dziedzictwa naszych Wielkich Poprzedników i Nauczycieli, ale także inspiracją dla nas wszystkich do pogłębienia wspólnoty uniwersyteckiej, okazją do pobudzenia pozytywnych emocji integrujących nasze środowisko akademickie.

  Jesteśmy dumni z blisko 30-stu tysięcy Absolwentów, którzy osiągnęli sukcesy  zawodowe w kraju i w wielu miejscach na całym świecie. Chcemy żeby byli Oni Ambasadorami i Przyjaciółmi naszej Alma Mater.

  Stworzyliśmy portal jubileuszowy z wirtualnym albumem „UMB to my - Opowiem Ci swoją historię”. Naszym marzeniem jest, aby cała społeczność akademicka włączyła się w jego współtworzenie. Zachęcamy abyście Państwo podzielili się swoimi historiami.

  Szanowni Państwo,

  Zaczynaliśmy ponad 70 lat temu jako 10, najmłodsza uczelnia lekarska w kraju - dzisiaj jesteśmy wśród najlepszych uniwersytetów w Polsce i wierzymy, że przyszłość należy do Nas.

  Życzę wszystkim Pracownikom, Studentom i Absolwentom Naszej Uczelni pomyślności, sukcesów zawodowych i osobistych, bo sukces każdego z Was jest sukcesem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  prof. dr hab. Adam Krętowski
  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku