• Ostatnia zmiana 01.03.2021 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym

    Dydaktyka

    Działalność dydaktyczna:
    kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego , oraz dla studentów Wydziału Lekarskiego - grupa anglojęzyczna UMB.