Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centra badawcze.
 • Centra badawcze

  Euroregionalne Centrum Farmacji  Informacje ogólne

  Euroregionalne Centrum Farmacji jest wysoko wyspecjalizowaną jednostką farmaceutyczno-analityczną, która wprowadza nowoczesne techniki badawcze do codziennej pracy naukowej. Mieści się w nowo wybudowanym budynku, zawierającym pomieszczenia dydaktyczne, naukowe (specjalistyczne laboratoria) i administracyjne oraz wyposażonym w nowoczesną aparaturę o standardach europejskich przeznaczoną do zadań zarówno edukacyjnych jak i naukowych.

  Pracownicy Euroregionalnego Centrum Farmacji prowadzą badania naukowe we współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczą one m.in. poszukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, oceny mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci leku i diagnostyki medycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego jest ocena patomechanizmu chorób nowotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwanie markerów tych chorób.

  Dane teleadresowe

  ul. Mickiewicza 2D

  15-222 Białystok

  tel.: 85 748 5431

  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

  Profil badawczy i certyfikaty

  EUROREGIONALNE LABORATORIUM ANALIZ FARMACEUTYCZNYCH

  Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych to pierwsza tego typu placówka w kraju, która zapewnia możliwość kontroli leków i preparatów pochodzących z wymiany przygranicznej oraz ocenę jakościowo-ilościową substancji toksycznych w preparatach leczniczych, żywności oraz w materiale biologicznym. Współpracę z placówką prowadzą przedstawiciele policji, prokuratury, straży pożarnej oraz straży granicznej.

  Powrót