Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualne badania.