Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CAPTAIN.
 • Ostatnia zmiana 08.12.2023 przez BTT

  CAPTAIN

  BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje badanie pt. „Niekomercyjne badanie kliniczne terapii plejotropowej i profilaktyki raka u palących tytoń pacjentów z przewleką obturacyjną chorobą płuc (POChP) przyjmujących statyny”, w ramach projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

  W badaniu tym weźmie udział około 500 pacjentów. Ma ono na celu przede wszystkim zbadanie wpływu atorwastatyny na zmniejszenie występowania zaostrzeń w grupie pacjentów z POChP oraz udowodnienie, że atorwastatyna posiada bezpośrednie działanie przeciwzapalne regulowane na poziomie ekspresji genów i tym samym opracowanie biomarkerów odpowiedzi na atorwastatynę do spersonalizowanego leczenia POChP.

   

  Badany produkt leczniczy: atorwastatyna

  Wszyscy uczestnicy otrzymują standardowe leczenie w połączeniu z badanym lekiem lub placebo (produkt nieaktywny).

   

  Do badania będą włączeni pacjenci, którzy ukończyli 40 r.ż., są byłymi palaczami bądź palą obecnie, nie przyjmowali statyn w ciągu ostatnich 3 miesięcy oraz nie mają przeciwskazań do ich stosowania.

  Badanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bioetyczną oraz uzyskało pozwolenie na prowadzenie wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

   

  Lokalizacje ośrodków badawczych:

  • Białystok,
  • Kraków,
  • Legnica,
  • Lublin,
  • Łódź.

  (Docelowo w badaniu uczestniczyć ma ok. 15 Ośrodków)

   

  Aby uzyskać więcej informacji o badaniu wypełnij ankietę:

 • Prosimy o wpisanie preferowanego kontaktu: