• Aktualności

  Agencja Badań Medycznych ogłasza Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2022/1).

  17.01.2022 13:30
  Autor: BTT

  Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny z premiowaniem chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego), chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań, np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o podłożu immunologicznym.

   

  Dzięki realizacji celu Konkursu możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki, opieki i terapii. Ponadto, oczekiwanym rezultatem Konkursu jest konsolidacja środowiska naukowców i klinicystów.

   

  Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego.

  Regulamin dopuszcza finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, których przedmiotem jest wypracowanie nowych schematów diagnostycznych, jeżeli schematy te zostaną wypracowane w ramach badania klinicznego produktu leczniczego.

   

  W niniejszym Konkursie wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów (►szczegółowe informacje w pkt 3.1.4.1 Bankowanie materiału biologicznego Regulaminu Konkursu).

   

  W niniejszym Konkursie wprowadzono także wymóg dołączenia do Wniosku projektu protokołu badania klinicznego.

  Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

   

  Nabór wniosków w systemie trwa:

  •        I runda: od dnia 17 stycznia 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 marca 2022 r. do godziny 12:00:59

  •        II runda: od dnia 17 marca 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 12:00:59.
    


  Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i wymaganiami dostępny jest na stronie Agencji Badań Medycznych.


  Pomoc w przygotowaniu wniosku oraz odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu można otrzymać w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych UMB (owbk@umb.edu.pl, tel. 85 686 5122)

  W przypadku chęci składania wniosku w:

  • I rundzie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych nie później niż 10 lutego 2022 r.

  • II rundzie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych nie później niż 10 kwietnia 2022 r.

   

   Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

   Powrót