• Aktualności

  RSS
  Agencja Badań Medycznych ogłasza Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2022/1).

  Agencja Badań Medycznych ogłasza Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2022/1).

  17.01.2022 13:30Autor: BTT Agencja Badań Medycznych ogłasza Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2022/1).
  IV Projekt POWER - szkolenia dla członków badawczych

  IV Projekt POWER - szkolenia dla członków badawczych

  28.12.2021 13:53Autor: BTT Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych dla zespołów badawczych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
  Plany naukowe Agencji Badań Medycznych na 2022 roku

  Plany naukowe Agencji Badań Medycznych na 2022 roku

  26.12.2021 18:40Autor: BTT W związku z uchwalonym rocznym Planem Działalności Agencji Badań Medycznych na rok 2022, w nadchodzącym roku uruchomione zostaną konkursy na niekomercyjne badania kliniczne, których celem jest zwiększenie dostępu pacjentów do najbardziej efektywnych klinicznie form terapii oraz komercyjny konkurs wspierający rozwój innowacyjnych wyrobów medycznych z wykorzystaniem AI, robotyki i telemedycyny.
  Konferencja

  Konferencja "Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia"

  18.11.2021 11:08Autor: BTT W imieniu Prezesa Agencji Badań Medycznych mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji pn. Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia.