Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Konkurs na badania head-to-head

  10.07.2022 09:22
  Autor: BTT

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head-to-head.

  Głównym celem badań head-to-head jest bezpośrednie porównanie efektywności leczenia pomiędzy grupami pacjentów stosującymi badaną interwencję, a pacjentami stosującymi różne opcje terapeutyczne, stanowiące zwykle standard terapii w danym wskazaniu. Dopiero wyniki bezpośredniego porównania różnych metod leczenia pozwalają na podjęcie wiarygodnych decyzji o wyborze najlepszego sposobu leczenia.

  Głównym celem Konkursu jest dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

  W ramach projektów realizowanych w niniejszym konkursie wymagane jest bankowanie materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów.

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów wyłonionych w ramach Konkursu wynosi 100 000 000,00 zł (sto milionów złotych):

  • maksymalna wartość projektu eksperymentu badawczego wynosi 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych),
  • projekty badań klinicznych nie są objęte limitami dofinansowania w ramach niniejszego konkursu.

   

  Nabór wniosków trwa od dnia 11 lipca 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 20 października 2022 r. do godziny 12:00:59

  Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/

  Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl.

  Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i wymaganiami dostępny jest na stronie ABM: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1435,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-lub-eksperymenty-badawcze-badania-typ.html

   

  Wnioski należy przygotowywać i składać poprzez Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych UMB (owbk@umb.edu.pl, tel. 85 686 5388). W przypadku chęci składania wniosku w prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych nie później niż 20 września 2022 r. Oferujemy wszelką pomoc.

  Powrót