Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Konkurs otwarty na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych

  04.03.2024 13:19
  Autor: BTT

  Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

   

  Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).

  Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 300 000 000,00 zł (trzysta milionów złotych). Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania Projektu wynosi 100% kosztów Projektu, przy czym całkowity koszt Projektu nie może być większy niż 18 mln zł.

  Projekty będą wybierane w procedurze konkursowej i mogą być składane m.in. przez uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe.

  Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://konkurs.abm.gov.pl/. Wnioski dostępne będą w wersji polsko- i anglojęzycznej.

  W przypadku, gdy całkowity koszt Projektu nie przekracza 8 mln zł, Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku w języku polskim lub języku angielskim, natomiast w przypadku gdy całkowity koszt Projektu przekracza 8 mln zł - Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Wniosku wyłącznie w języku angielskim, w anglojęzycznej wersji Wniosku.

  Wnioski można składać od 01.03.2024 r. od godziny 12:00 do 16.05.2024 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.

   

  Szczegółowe informacje i regulamin Konkursu znajdują się na stronie: https://www.abm.gov.pl/pl/najwazniejsze/2535,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze.html

  25 marca 2024 r. w godzinach 10:00 – 13:00 planowane jest webinarium online dla potencjalnych Wnioskodawców. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Zapraszamy do zapisu na webinarium po linkiem: https://abm.gov.pl/pl/kursy/102k108,Zasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-ekspe.html?sid=4b566bba23d176b7c8ffe1ce0ae785ff

   

  Osoby zainteresowane składaniem wniosku w Konkursie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Wsparcia Badań Klinicznych UMB najpóźniej do 2 kwietnia br. w celu przedyskutowania założeń i udzielenia wsparcia w pisaniu projektu (owbk@umb.edu.pl, tel. 85 686 53 88).

   

  Powrót