Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 2021.06.21 - szkolenia dla kadry dydaktycznej.
 • Ostatnia zmiana 24.06.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  2021.06.21 - szkolenia dla kadry dydaktycznej

  W dniu 21.06.2021 rozpoczęły się bardzo interesujące szkolenia dla Kady Dydaktycznej Uczelni realizowane w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

   

  Szkolenie: Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

  Głównym celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmuje: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

  W szkoleniu wykorzystane są metody dydaktyczne m.in. obejmujące symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagrania audio-video.

  Szkolenie realizowane jest przez Collegium Wratislaviense, zaś trenerem jest dr Grzegorz Grzegorczyk - wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, edukator i szkoleniowiec dla Cambridge ESOL oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN, w przeszłości metodyk i mentor nauczycieli w kilku szkołach w Gdańsku oraz w szkole językowej w Bristol. Jako certyfikowany tutor Collegium Wratislaviense praktykuje metody edukacji spersonalizowanej w środowisku akademickim oraz prowadzi superwizje dla innych tutorów. Certyfikowany coach i trener.

  Szkolenie w trzech grupach (16h lekcyjnych każda) portwają do 02.07.2021


  Szkoła Tutorów Akademickich - szkolenia na UMB

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektami edukacyjnymi ukończonego szkolenia będą:

  - poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu;

  - nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study);

  - wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych;

  - poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej;

  - zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji.

  Szkolenie ma wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników, przeprowadzone jest przez Collegium Wratislaviense, zaś trenerami są:

  - Bartosz Fingas - tutor i trener, zajmuje się organizacją Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Prowadzi szkolenia z zakresu tutoringu w ramach otwartej Szkoły Tutorów, a także jako trener i konsultant w ramach programów wdrożeniowych dla szkół i uczelni wyższych (m.in. UW, UG, UEK, UAM). Posiada również doświadczenie we wdrażaniu mentoringu w administracji (MSW) i biznesie (m.in. Enea). Posiada doświadczenie ponad 2000 zrealizowanych godzin szkoleniowych.

  - Krzysztof Słaboń - certyfikowany trener, konsultant, mentor i tutor. Przeprowadził około 1700 godzin szkoleń dla ponad 100 szkół, firm i organizacji w całej Polsce. Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festiwal. Kilkanaście lat doświadczenia w budowaniu zespołów oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi. Specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania programów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i firmach. Ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, edukacja spersonalizowana (mentoring i tutoring), myślenie strategiczne i budowanie organizacji uczących się.

  Szkolenie odbywa się w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmuje 64 godzin lekcyjnych. Zakończenie szkolenia nastąpi 01.07.2021.