Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności - wyłączone.
 • Ostatnia zmiana 18.08.2021 przez Administrator UMB

  Aktualności - wyłączone

  2021.07.01 - Wskaźnik w projekcie Polska Platforma Medyczna osiągnięty w 100%

  2021.06.28 - Międzynarodowa Szkoła Letnia

  2021.06.28 - Ostatnia rekrutacja do Szkoły Tutorów Akademickich

  2021.06.21 -  Szkolenia dla Kadry Dydaktycznej UMB

  2021.06.14 -  Sesja naukowo- sprawozdawcza w ramach projektu „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

  2021.06.08 -  Wizyty studyjne studentów w sanatorium w Augustowie

  2021.05.28 - PRINCE2 Practitioner - szkolenia z metod zarządzania projektami


  STARSZE WIADOMOŚCI:

  2021.04.01 -  Wesołych Świąt!


  2021.03.15 -  Rekrutacja na szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne. Rekrutacja do udziału w szkoleniach prowadzona będzie w okresie od 15.03.2021r. do 02.04.2021r.

   

  Oferowane szkolenia:

   

  Szkoła Tutorów Akademickich

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia będą:

  • poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu,
  • nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study);
  • wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych;
  • poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej;
  • zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji.

  Szczegóły rekrutacji

   

  Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

  Głównym celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych.

  Zakres merytoryczny kursu obejmuje:

  • techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji,
  • zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych,
  • komunikacja werbalna
  • siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

  Szczegóły rekrutacji

   

  Tworzenie artykułów (prac) naukowych

  Celem szkolenia jest rozwój umiejętności związanych z tworzeniem artykułów (prac) naukowych.

  Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje:

  • zaplanowanie artykułu (pracy) naukowej, w tym: układ/struktura tekstu, wprowadzenie oraz abstrakt, bibliografia i wybór właściwego piśmiennictwa, przekaz artykułu, wybór i sposób prezentacji wyników, wybór specjalistycznego edytora tekstu.
  • wybór czasopisma w odniesieniu do zawartości merytorycznej i kontekstu naukowego zgromadzonych materiałów oraz kontakt z redakcją, w tym przygotowanie listu przewodniego do redakcji czasopisma.
  • tworzenie artykułów (prac) naukowych w języku angielskim.
  • proces wydawniczy wraz z korespondencją i z redakcją.
  • narzędzia ułatwiające pisanie artykułów (prac) naukowych.
  • popularyzacja dorobku naukowego.

  Szczegóły rekrutacji

   

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  2021.02.26 -  OSCE - Szkolenie pracowników UMB

  W marcu 2021 roku zorganizowane zostaną szkolenia dla kadry dydaktycznej UMB przygotowujące do przeprowadzenia egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).

  Szkolenia odbędą się w formie hybrydowej: część teoretyczna online, cześć praktyczna w Centrum Symulacji Medycznej UMB.

  Szczegóły - www.umb.edu.pl/csm

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, POWER 2014-2020


  2021.02.10 -  Rusza rekrutacja na warsztaty z Echokardiografii

  Drodzy studenci i studentki V i VI roku Kierunku Lekarskiego!

  W dniach 10.02 - 12.03 serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na warsztaty z zakresu echokardiografii przezklatkowej.

  Szczegóły rekrutacji - https://bit.ly/3jMUm2Z

  Powyższa forma wsparcia realizowana jest w ramach projektu „Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu" (POWER 2014-2020)


  2021.01.20 -  Polska Platforma Medyczna już działa!

  W imieniu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego na temat Polskiej Platformy Medycznej zbudowanej w projekcie pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

  WERSJA POLSKOJĘZYCZNA

  WERSJA ANGLOJĘZYCZNA

   


  2021.01.19 -  Rusza rekrutacja na warsztaty USG

  DRODZY STUDENCI I STUDENTKI V ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO!

  W dniach 18.01.2021 do 05.02.2021 serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej.

  Szczegóły rekrutacji - www.umb.edu.pl/usg

  Staże realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020)


  2021.01.18 -  Rusza rekrutacja na staże wakacyjne WL 2021!

  DRODZY STUDENCI I STUDENTKI V ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO!

  W dniach 18.01.2021 do 05.02.2021 serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na tegoroczną edycję staży!

  Szczegóły rekrutacji - www.umb.edu.pl/stazewl

  Dokumenty do pobrania - www.umb.edu.pl/stazewl/dokumenty_do_pobrania

  Staże realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020)


  2021.01.11 -  Rusza 4 edycja Mentoringu w CSM!

  Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w CZWARTEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

   

  REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE 11.01-17.02.2021 r. 

  Szczegółowe informacje na stronie projektu https://www.umb.edu.pl/csm

   

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego, dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia nauczycieli akademickich UMB.


  2020.12.24 - WESOŁYCH ŚWIĄT!!!


  2020.11.30 -  Spotkanie Informacyjne przedstawicieli reprezentujących Centra Symulacji Medycznej

  11 grudnia 2020 roku odbyło się X Spotkanie Informacyjne przedstawicieli reprezentujących Centra Symulacji Medycznej zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w ramach realizacji projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej.

  W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli reprezentujących Centra Symulacji Medycznej 12 uczelni medycznych.

  Poruszono tematy dotyczące symulacji w pediatrii i stomatologii oraz podjęto dyskusję na temat sytuacji centrów w dobie pandemii.

  Nie zabrakło również głosu przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, którzy  podzielili się informacjami o aktualnym stanie przygotowań do nowej perspektywy finansowej, innych źródłach finansowania działalności oraz dalszego rozwoju centrów symulacji medycznej.

  Na zakończenie spotkania zaprezentowano film przygotowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa pacjentów z COVID-19.

   


  2020.11.30 -  Pzedłużone rekrutacje na szkolenia!

  STUDENKI oraz STUDENCI IV roku kierunku FIZJOTERAPIA oraz V roku kierunku LEKARSKIEGO!

  Zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkolenia:

   

  1. Cykl szkoleń dla IV roku kierunku Fizjoterapia:
   ▪️ „Aktualne modele pracy fizjoterapeutycznej oparte na zasadach EBP pracy z pacjentem onkologicznym” – cz. 1 oraz cz. 2
   ▪️ „Rozwój umiejętności informatycznych”
   ▪️ Dwie wizyty studyjne w gabinecie rehabilitacyjnym
   ▪️ Wizyta studyjna w sanatorium

  Szczegóły rekrutacji https://tiny.pl/78346

   

  1. "BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia" (IV rok Fizjoterapia oraz V rok Lekarski)

  Szczegóły rekrutacji https://tiny.pl/783nq

   

  Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020)


  2020.11.20 -  Rekrutacja na kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego

  Drodzy studenci i studentki V i VI roku Kierunku Lekarskiego!
  W dniach 19.11 - 04.12 serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego!
  Szczegóły rekrutacji ➡️ https://bit.ly/2ULIK4i

  Powyższa forma wsparcia realizowana jest w ramach projektu „Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu" (POWER 2014-2020)


  2020.11.19 -  UWAGA‼️ Studentki i studenci kierunku KOSMETOLOGIA‼️

  Ostatnia szansa na wzięcie udziału w rekrutacji na szkolenia:

  ▪️ Język angielski w zawodzie kosmetologa ➡️ https://bit.ly/2UGW21S
  ▪️ Kamuflaż medyczny ➡️ https://bit.ly/3fbT1jG

  Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020)


  2020.11.18 -  Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację na II edycję kursu ALS - kursu resuscytacyjnego w ramach projektu ZPU-3!

  W dniach od 18.11.2020 do 18.11.2020 r. prowadzimy rekrutację na bezpłatne kurs resuscytacyjny  (ALS)  dla studentów VI roku Kierunku Lekarskiego.

  Szczegóły TUTAJ

  Powyższa forma wsparcia jest realizowana w ramach projektu Mamy POWER -inwestujemy w kompetencje regionu (POWER 2014-2020)


  2020.10.13 - Konferencja sprawozdawcza w projekcie krajowych studiów doktoranckich

  W trybie hybrydowym odbyła się w Aula Magna sesja sprawozdawcza w projekcie pn. Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (POWER 2014-2020) dotyczącym powstawania doktoratów wdrożeniowych na UMB.  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć okiem Medyka Białostockiego: TUTAJ


  2020.10.01 - Ruszyły rekrutacje na szkolenia z zakresu Stomatologii w ramach projektu ZPU-2 (II EDYCJA)!

  W dniach od 01.10.2020 do 09.10.2020 r. prowadzimy rekrutację na bezpłatne zajęcia warsztatowe i praktyczne w zakresie nowoczesnych technik leczenia endodentycznego dla studentów V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego. Szczegóły TUTAJ

  ORAZ

  W dniach od 01.10.2020 do 09.10.2020r. odbywa się rekrutacja na bezpłatne zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAD wraz z udziałem w wizycie studyjnej dla studentów kierunków: Lekarsko-Dentystycznego – V rok i Techniki Dentystyczne – III rok (studia I st.). Szczegóły TUTAJ

  Wyżej wymienione formy wsparcia są realizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym (POWER 2014-2020)

   

  2020.07.28 – Wystartowała Polska Platforma Medyczna!

  Od 2017 roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku realizuje razem z 6 innymi Polskimi uczelniami i instytutem naukowym projekt pn. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  Jest to miejsce w internecie, które skupi cały dorobek naukowy naszych naukowców. Dla uzytkowników to dostęp online do kilkudziesięciu tysięcy pełnych tekstów i artykułów naukowych, ale nie tylko.

  Przedstawiamy zatem Polską Platformę Medyczną w akcji! Każda uwaga jest bardzo mile widziana!

  ▶️ https://ppm.umb.edu.pl/index.seam

   


  2020.07.28 – Nowy kierunek na UMB - Higiena Stomatologiczna.

  Już w najbliższym roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczyna  kształcenie na kierunku HIGIENA STOMATOLOGICZNA (studia I stopnia, 3-letnie). Środki na utworzenie kierunku zostały pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem metod w zespole stomatologicznym”. Dzięki temu wsparciu studenci oprócz standardowej edukacji  będą uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach z umiejętności komunikacji z pacjentem i z fotografii cyfrowej w stomatologii.

  Rejestracja osób zainteresowanych studiowaniem na kierunku HIGIENA STOMATOLOGICZNA potrwa jeszcze do 17.08.2020r.

  Zapraszamy!!!

  Więcej informacji o nowym kierunku oraz zasadach rekrutacji w poniższych linkach:

  https://www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji

  https://www.umb.edu.pl/kierunki_studiow

  https://www.umb.edu.pl/index.php?s=4319


  2020.05.22 – Zarządzenie nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Informujemy, że w Zarządzeniu nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 23/2020 z dnia 25.03.2020 r. dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zmianie uległ §4, ust 1, który brzmi:

  W terminie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., realizacja wszelkich form edukacyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, skierowanych do pracowników, studentów, doktorantów, uczniów szkół średnich tj. szkoleń, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych, wizyt studyjnych, praktyk, staży, zajęć w ramach studiów podyplomowych czy szkół letnich, poradnictwa itp., odbywa się, tam gdzie istnieje taka możliwość, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning) lub blended learning.  Dopuszcza się tradycyjne (bezpośrednie) formy edukacyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem dostosowania przebiegu wydarzenia do ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

   

  Informujemy także, iż zgodnie z ww.  Zarządzeniem, do 31.05.2020 nasi pracownicy są obecni w pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -14.30, natomiast od 01.06.2020 nasze biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 

   

  https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1654/zarzadzenie-nr-45-2020


  2020.05.14 – Rozmowa z prof. dr hab. Teresą Sierpińską w Radiu Akadera .

  Zapraszamy do wysłuchania rozmowy w Radiu Akadera z prof. dr hab. Teresą Sierpińską, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Jakości Kształcenia o nowym kierunku na UMB - HIGIENA STOMATOLOGICZNA. Kliknij TUTAJ aby posłuchać.

  Nowy, 3-letni kierunek na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim powstał przy udziale środków unijnych w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (POWER 2014-2020).


  2020.04.30 – Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 23/2020 z dnia 25.03.2020 r. dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, ważność Zarządzenia została przedłużona do 24 maja 2020 r.

   

  Ponadto, zmianie uległ §4, ust 1, który brzmi:

  W terminie od dnia 12 marca do odwołania zawiesza się realizację wszelkich form edukacyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, skierowanych do pracowników, studentów, doktorantów, uczniów szkół średnich tj. szkoleń, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych, wizyt studyjnych, praktyk, staży, zajęć w ramach studiów podyplomowych czy szkół letnich, poradnictwa itp., z wyłączeniem form wsparcia możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (distance learning) lub blended learning.

   

  Informujemy także, iż zgodnie z ww. Zarządzeniem, od 07.05.2020 nasi pracownicy są obecni w pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -14.30. 

   

  https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1636/zarzadzenie-nr-36-2020

   


  2020.04.28 – Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży.

  Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs  na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. "Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży".

  Konkurs ma charakter otwarty -  MZ będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 18 maja 2020 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony (pula środków przeznaczona na makroregion wschodni, tj. województwa lubelskie i podlaskie to 866 000 zł.)

   

  W ramach konkursu zaplanowano (kryterium dostępu), iż zostanie nawiązana współpraca pomiędzy projektodawcą a:

  • szkołami ponadpodstawowymi oraz

  • podmiotami leczniczymi oraz

  • indywidualnymi praktykami lekarskimi posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna albo leczenie stomatologiczne

  • w trakcji realizacji projektu powinna być realizowana współpraca łącznie z co najmniej 40 ww. podmiotami.

   

  W ramach projektu mogą zostać sfinansowane, m.in. działania edukacyjne, świadczenia zdrowotne w ramach wdrażania Programu profilaktycznego, zakupy sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach wdrażania Programu profilaktycznego (wiąże się to z utrzymaniem trwałości rezultatów i/lub produktów projektu przez minimum 5 lat)

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.


  2020.04.24 – Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 23/2020 z dnia 25.03.2020 r. dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, ważność Zarządzenia została przedłużona do 30 kwietnia 2020 r.

  https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1630/zarzadzenie-nr-33-2020


  2020.04.10 – Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 10.042020r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 23/2020 z dnia 25.03.2020 r. dotyczącego  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,  ważność Zarządzenia została przedłużona do 26 kwietnia 2020 r.

  https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1625/zarzadzenie-nr-28-2020


  2020.03.25 –  Zarządzenie nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn 25.03.2020 r.  w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie platformy EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją), korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. Korespondencję w formie papierowej, w tym do jednostek organizacyjnych Uczelni, należy składać wyłącznie w Kancelarii Ogólnej (§5, ust. 1-3) 

  https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1618/zarzadzenie-nr-23-2020

  Nasi pracownicy są obecni na dyżurach od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -14.30. Jako, że na dyżurze znajduje się jedynie jedna osoba, w celu usprawnienia komunikacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z konkretnym pracownikiem. Wszyscy pozostali pracownicy wykonują pracę zdalnie.

   


  2020.03.13 – Zawieszenie realizacji wszelkich form edukacyjnych na UMB w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr 21/2020 z dnia 13.03.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w terminie od dnia 12 marca do odwołania zawiesza się realizację wszelkich form edukacyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, skierowanych do pracowników, studentów doktorantów, uczniów szkół średnich tj. szkoleń, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych, wizyt studyjnych, praktyk, staży, zajęć w ramach studiów podyplomowych czy szkół letnich, poradnictwa itp. (§2, ust.3 Zarządzenia)

   

   

   


  2020.02.27 – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na staże krajowe oraz zagraniczne dla studentów oraz studentek V roku kierunku Lekarskiego

  W dniach 27.02 -13.03.2020 zapraszamy serdecznie do udziału w rekrutacji uzupełniającej na tegoroczną edycję staży WL.
  Szczegóły rekrutacji
  Dokumenty do pobrania

  Staże realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020)


  2020.02.25 – Pierwsza sesja sprawozdawcza doktorantów z Międzysektorowych Studiów Doktoranckich UMB

  To bardzo ciekawy projekt naukowy, podczas którego realizowane są tzw. doktoraty wdrożeniowe. Oznacza to, że doktoranci swoimi badaniami rozwiązują prawdziwe zagadnienia, które jako problemy zgłosili przedsiębiorcy,  przedsiębiorcy również biorą udział w całym przedsięwzięciu.

  Więcej zdjęć TUTAJ

  Sesja została zorganizowana w w ramach projektu pn. Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (POWER 2014-2020)

   


  2020.02.21 – Kolejni nowi tutorzy na UMB!

  Kolejnym sukcesem zakończyło się szkolenie w trzeciej grupie Szkoły Tutorów Akademickich realizowane przez Collegium Wratislaviense. Serdecznie gratulujemy kolejnym nowym ceryfikowanym tutorom na UMB!

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020)


  2020.02.10 – Nowe atrakcyjne szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB!

  Ruszła pierwsza edycja szkolenia pn. Techniki prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka"  w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020). 

  Szkolenie dedykowane jest wszystkim dydaktykom z WF, WL i WNoZ, a uzasadnia je fakt, iż kadrę UMB stanowią wysokiej klasy naukowcy, często medycy, którzy posiadają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, jednak brak im umiejętności interpersonalnych umożliwiających jej przekazanie jak i utrzymanie uwagi studentów na wysokim poziomie podczas całości prowadzonych zajęć. Nabyte umiejętności przełożą się zatem na sposób prowadzenia zajęć w ramach wszystkich prowadzonych przez danego dydaktyka przedmiotów. 

  Pierwsza edycja składająca się z 4 grup szkoleniowych portwa od 10.02.2020 do 20.02.2020.

  Następna, druga edycja (3 grupy) zaplanowana jest w terminach: 22-23.06.2020, 24-25.06.2020 oraz 14-15.09.2020. 

   


  2020.02.05 – Ruszyła rekrutacja na szkolenia językowe dla studentów i studentek Wydziału Lekarskiego

  W dniach od 05.02.2020 do 12.02.2020 roku trwać będzie rekrutacja na Kurs Języka angielski  z elementami języka medycznego dedykowany studentom i studentkom V i VI roku studiów Kierunku Lekarskiego. Uczestnicy/czki kursu będą mieli/ały możliwość rozwinąć umiejętności językowe niezbędne w komunikacji w zakresie specjalistycznego języka medycznego.

  Zajęcia będą realizowane w ramach projektu Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu (POWER 2014-2020).

  Szczegóły rekrutacji:  https://www.umb.edu.pl/zpu3/studenci_umb/szkolenia_wl/kurs_jezyka_angielskiego_-_i_edycja

   


  2020.02.05  - Studenci UMB odbyli wizyty studyjnej we Włoszech

   

  W styczniu br. odbyły się pierwsze wizyty studyjne studentów i studentek z kierunków: Techniki Dentystyczne oraz Lekarsko – Dentystycznego. Wyjazd studentów i studentem UMB został zrealizowany w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystanie innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020. Opiekunami grup były Pani mgr Anna Kropiwnicka oraz Pani mgr Agnieszka Maleszkiewicz. Do tej pory odbyły się dwie z czterech zaplanowanych w tym roku wizyt studyjnych. Pozostałe dwie odbędą się w maju. Zagraniczne wizyty studyjne zostały również zaplanowane w kolejnych trzech latach realizacji projektu, dla blisko 120 osób.

  Zapraszamy studentów i studentki ww. kierunków studiów do udziału w projekcie w przyszłym roku!

   

  Więcej zdjęć TUTAJ

   


  2020.01.21 – Ruszyła rekrutacja na szkolenie: ,,kurs ALS – kurs resuscytacyjny” dla studentów VI roku kierunku Lekarskiego!

  W dniach od 21.01.2020 do 29.01.2020 prowadzona będzie rekrutacja na pierwszą edycję szkolenia: ,,kurs ALS – kurs resuscytacyjny” dla studentów i studentek VI roku kierunku Lekarskiego.

  Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zgodnych z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

  Szczegóły rekrutacji: https://www.umb.edu.pl/zpu3/studenci_umb/szkolenia_wl/rekrutacja_-_i_edycja

  Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu" (POWER 2014-2020), Zadania 2 – Rozwój kompetencji studentów.


  2020.01.15 – Rusza rekrutacja za staże studenckie dla Wydziału Lekarskiego!

   W dniach od 15.01.2020 do 07.02.2020 trwać będzie rekrutacja na pierwszą edycję staży dla studentów i studentek Wydziału Lekarskiego. W ramach pierwszej edycji będzie możliwość odbycia 55 (krajowe 20, zagraniczne 35) indywidualnych miesięcznych staży w roku akademickim 2019/2020. Staże kierowane są dla przyszłych lekarzy, dla których możliwość nabycia doświadczenia w zakresie pracy w polskim i międzynarodowym środowisku jest niezwykle istotna. Realizacja staży zagranicznych pozwoli na zapoznanie studentów z systemem organizacji obowiązującym w krajach UE oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z międzynarodowymi zespołami badawczymi.

  Szczegóły rekrutacji: https://bit.ly/2FSgZje

  Strona staży WL: umb.edu.pl/stazewl

  Staże realizowane są w ramach Zadania 5 - Wysokiej Jakości Programy Stażowe dla Studentów w projekcie „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020).


  2019.12.16 – Nowi tutorzy na UMB!

  Kolejnym sukcesem zakończyło się szkolenie w drugiej grupie Szkoły Tutorów Akademickich realizowane przez Collegium Wratislaviense. Serdecznie gratulujemy kolejnym nowym ceryfikowanym tutorom na UMB!

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020)


  2019.11.12 – Ruszyła rekrutacja na zajęcia warsztatowe w zakresie opieki na pacjentem geriatrycznym w ramach ZPU - 3!

  W dniach 12-22.11.2019r. prowadzimy rekrutację na bezpłatne zajęcia warsztatowe realizowane w  zespole interdyscyplinarnym, w zakresie opieki nad pacjentem geriatrycznym dla studentów i studentek z kierunków: Lekarskiego (V i VI rok), Farmacji (V rok), Fizjoterapii JSM (IV i V rok), Fizjoterapii II st. (I i II rok), Pielęgniarstwa i st. (II i III rok), Pielęgniarstwa II st. (I i II rok). Szczegóły TUTAJ

   

  Zajęcia odbywają się w ramach projektu Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu (POWER 2014-2020)


  2019.10.29 - Ruszyły rekrutacje na szkolenia z zakresu Stomatologii w ramach projektu ZPU-2!

  W dniach 25.10.-08.11.2019 r. odbywa się rekrutacja na bezpłatne zajęcia warsztatowe i praktyczne w zakresie nowoczesnych technik leczenia endodentycznego dla studentów 5. roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego.  Szczegóły TUTAJ

  ORAZ

  W dniach 25.10.- 05.11.2019r. odbywa się rekrutacja na bezpłatne zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAD wraz z udziałem w wizycie studyjnej dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Lekarsko-Denstysytcznego – 5. rok i Techniki Dentystyczne – 3. rok (studia I st.).  Szczegóły TUTAJ

   

  Oba szkolenia odbywają się w ramach projektu Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym (POWER 2014-2020)


  2019.10.28 - Rusza rekrutacja na drugą edycję staży studenckich Wydziału Farmaceutycznego w ramach ZPU-1!


  Od 04.11.2019 r.  zapraszamy studentów WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO (Analityka medyczna V rok, Farmacja V rok, Kosmetologia I stopnia III rok, Kosmetologia II stopnia II rok) do wzięcia udziału w rekrutacji na staże krajowe i zagraniczne realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020)
  Szczegóły rekrutacji TUTAJ


  2019.10.18 - Pierwsza edycja szkoleń dla studentów kierunku Fizjoterapia!

  Już 21 października (poniedziałek) rusza rekrutacja na cykl interesujących szkoleń skierowanych do kierunku Fizjoterapia I roku studiów II stopnia, które realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-20).

  Szczegóły rekturacji TUTAJ


  2019.10.08 - Czeki na dofinansowanie nowych projektów na ponad 13 mln zł przekazane przedstawicielom UMB

  W dniu 08.10.2019 nastąpiło uroczyste przekazanie czeków na dofinansowanie nowych projektów na UMB.  Dofinansowane projekty to:

   

  Oba projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  Symboliczne czeki w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał dziś na ręce Prorektora ds. Kształcenia UMB, prof. dr hab. Adriana Chabowskiego społeczny doradca ministra, poseł Jacek Żalek.

  Więcej o uroczystości i dofinansowanych projektach TUTAJ

  Relacja TVP3 Białystok: https://bialystok.tvp.pl/44748888/wsparcie-finansowe-na-rozwoj-umb


  2019.10.07 - Dziś rusza druga edycja kursu języka angielskiego dla kadry administracyjnej!

  Październik jest miesiącem, w którym kadra administracyjna UMB wraca do szkoły!

  71 pracowników administracji UMB w podziale na 6 grup zaczęło roczny kurs języka angielskiego realizując program dostosowany do ich obecnych umiejętności językowych - od poziomu A1 do B2. Najlepsi z nich przystąpią do egzaminu uzyskując międzynarodowy certyfikat potwierdzający poziom ich wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. 

  Trzymamy za wszystkich kciuki i życzymy szybkich postępów w nauce! Good luck!

  Kurs realizowany jest w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020).


  2019.10.04 - Druga edycja SZKOŁY TUTORÓW AKADEMICKICH!!

  Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji w drugiej edycji szkolenia pn. SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH!
  Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie pracownicy posiadający co najmniej stopień doktora.
  Szczegóły: https://tiny.pl/tpchb

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku".


  2019.10.03 - Kolejna edycja szkoleń dla kierunku Kosmetologia!

  Już 7 października rusza rekrutacja na 2 edycję szeregu interesujących szkoleń skierowanych do kierunku Kosmetologia (III rok studiów licencjackich i II rok studiów uzupełniających magisterskich) realizowanych w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” (POWER 2014-2020)
  Szczegóły: https://tiny.pl/tpfsm


  2019.09.20 - 15 lat UMB w UE w nowym Medyku Białostockim

  W nowym "Medyku Białostockim" aż dwa artykuły dotyczące Funduszy Europejskich (w tym jeden obszerny):
  1. "15 lat UMB w Unii Europejskiej" - o tym jak Fundusze UE zmieniły naszą Uczelnię.
  2. "Dwa kolejne projekty zintegrowane" - o nowych dużych projektach, z których skorzystają zarówno pracownicy, jaki i studenci UMB.

  Co oprócz projektów? Nowe Władze UMB, Ustawa 2.0, egzotyczne choroby, fałszowanie leków - zapraszamy do lektury!

  Czytaj tutaj: http://bit.ly/Medyk_na_inaugurację


  2019.08.02 - Termomodernizacja infrastruktury naukowo- dydaktycznej UMB

  Z radością informujemy, ze w dniu 31.07.2019 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na realizację projektu „Termomodernizacja infrastruktury naukowo- dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku- budynków przy ul. Wołodyjowskiego 1 i Mieszka I 4 b”.
  Wartość dofinansowania 2 127 010,75 PLN, wkład własny 1 290 272,09, wartość projektu 3 417 282,84.
  Umowę podpisywali ze strony Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Rektor UMB Prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski oraz ze strony NFOŚiGW - Artur Szymon Michalski - Z-ca Prezesa Zarządu oraz Anna Pintowska - Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego

  Projekt dotyczy głębokiej, kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków UMB. Zakres projektu został ustalony w oparciu o audyty energetyczne. Budynki objęte projektem cechuje niski stopień efektywności energetycznej z racji na przestarzałe instalacje, nieszczelne okna, drzwi oraz niewystarczające docieplenie ścian. W ramach projektu zaplanowano przede wszystkim prace obejmujące: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wprowadzenie odzysku ciepła w systemie wentylacji (tylko hala), modernizację wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji c.o. i węzła ciepłowniczego. Projekt obejmuje też przygotowanie dokumentacji technicznej, ekspertyzy, audytu, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu. Okres realizacji projektu zaplanowano do 31.12.2021.


  2019.07.16 - Ruszyła „Szkoła tutorów akademickich”

  Na Wydziale Farmaceutycznym ruszyła pierwsza edycja „Szkoły Tutorów Akademickich”, która pozwoli na skuteczne rozpoznawanie potencjału studenta, na odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów, poprawę relacji uczeń – nauczyciel, a jednocześnie wzmocnienie autorytetu wykładowcy akademickiego. Szkoła tutorów akademickich jest przygotowaniem nauczycieli akademickich oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie). Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich na naszej Uczelni.

  Efektem edukacyjnym szkolenia jest poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu, a także nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study), czy wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych. Istotą szkoły jest również poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej oraz zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu na uczelni. Szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników. Szkoła tutorów akademickich ma formę interaktywnego warsztatu z elementami mini-wykładów dodatkowo wzbogaconymi o zagadnienia związane z motywacją oraz zarządzaniem projektami edukacyjnymi. Szkolenie przewiduje ponadto wykorzystanie szeregu metod dydaktycznych w tym: metodę harvardzką - case study, pracę zespołową, praktyczne ćwiczenia (trening) oraz moderowaną dyskusję. Prowadzący kładą nacisk zarówno na przekazanie wiedzy i prowadzenie procesu nabywania umiejętności w częściach warsztatowych, jak również dbają o przestrzeń dla osobistej refleksji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie realizowanego programu.

  Szkoleniami „Szkoły tutorów akademickich” objęci są nauczyciele akademiccy z co najmniej stopniem naukowym doktora z dwóch Wydziałów: Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Koordynatorem „Szkoły tutorów akademickich” z ramienia Uczelni jest dr hab. Michał Tomczyk, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego UMB.


  2019.06.04 -  Dobiegła końca 3. i ostatnia edycja projektu pn. "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym", realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 (PO WER)

  Jego głównym celem było przygotowanie studentów Uniwersytetu Medycznego z kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii UMB (ogółem 72 osoby) do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym. Projekt obejmował między innymi: warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym oraz warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

  Na zakończenie projektu odbyły się dwie wizyty studyjne: krajowa (Podlaskie Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku) i zagraniczna. W ramach tej drugiej - 24 studentów UMB – uczestników projektu - podzielonych na dwie grupy - w okresie 2 - 11 kwietnia br. wyjechało na pięć dni do Pampeluny (Hiszpania) (w tym trzydniowa wizyta). Plan pobytu obejmował zapoznanie się z organizacją opieki geriatrycznej oraz z organizacją kształcenia z zakresu geriatrii w jednym z autonomicznych regionów Hiszpanii - regionie Nawarra w następujących instytucjach opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego w Pampelunie:

  • Oddział Geriatrii Complejo Hospitalario de Navarra (specyfika opieki nad pacjentem starszym w warunkach szpitala ostrego),
  • Dom Opieki Casa de Misericordia (organizacja opieki długoterminowej nad osobami starszymi),
  • Oddział Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego Padre Menni (organizacja opieki nad pacjentami z demencją i innymi zaburzeniami psychogeriatrycznymi),
  • Placówka hiszpańskiego Czerwonego Krzyża - Cruz Roja (praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz aktywizacji osób starszych, programy dla osób z zaburzeniami pamięci i ich opiekunów rodzinnych) (o wizycie polskich studentów medycyny pisał Czerwony Krzyż), 
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (Facultad Ciencias de la Salud) Uniwersytetu Państwowego Nawarry.

  Zapraszamy również do obejrzenia FOTORELACJI z wizyty studyjnej oraz pobytu w Pampelunie, San Sebastian i Saragossie „oczami” naszych studentów.

  Autorzy zdjęć – I grupa: Emilia Daria Glińska i Emilia Wyszyńska, II grupa: Paulina Borowik i Piotr Fiedorczuk


  2019.05.01 -  Ponad 13 mln złotych wsparcia dla UMB!

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma ponad 13 mln złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach dwóch konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na realizację projektów:

  • Projekt pt. Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym (ZPU II) – wartość projektu: 9 238 552,86 zł. Celem projektu jest dostosowanie programów studiów do potrzeb gospodarki i społeczeństwa poprzez działania skupiające się na cyfryzacji i wprowadzeniu nowych metod nauczania (skanowanie wewnątrzustne, projektowanie uśmiechu z wykorzystaniem technik cyfrowych, planowanie zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego, wykonawstwo uzupełnień protetycznych w technologii drukowania 3D) na kierunku lekarsko-dentystycznym i kierunku techniki dentystyczne oraz utworzenie nowego kierunku higiena stomatologiczna.

      ZPU II: https://bit.ly/2GC7ULh

  • Projekt pn. Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu (ZPU III) – wartość projektu: 4 560 871,37 zł. Projekt obejmuje poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej UMB w zakresie podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej UMB, wsparcie kompetencji studentów poprzez realizację zajęć warsztatowych, zadań praktycznych i wizyt studyjnych, staży studenckich oraz dostosowanie 4 kierunków studiów do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego.

      ZPU III: https://bit.ly/2GHawsG

  Realizacja projektów rozpocznie się 1 października 2019 r.

  Wsparcie otrzyma 834 osób, w tym: 730 studentów, 49 pracowników kadry dydaktycznej oraz 55 pracowników kadry administracyjnej.


  2019.03.11 - Rekrutacja na szkolenia z zakresu kosmetologii.

  Już od 13 marca zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia III roku studiów licencjackich i II roku studiów uzupełniających magisterskich do rekrutacji na szereg interesujących szkoleń realizowanych w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” (POWER 2014-2020)
  Szczegóły dotyczące rekrutacji TUTAJ

   


  2019.03.11 - Rekrutacja na szkolenie "Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego".

  Szanowni Państwo uprzejmie informujemy do dnia 14.03.2019 r. do godz. 12:00 prowadzimy uzupełniającą rekrutację na szkolenie "Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego". Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy prowadzą lub będą prowadzić zajęcia w ramach Faculty of Medicine - English Division.
  Szczegóły TUTAJ
  Szkolenie w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020).


  2019.01.30 - Ostatnia edycja projektu dla studentów kierunków Techniki Dentystyczne i Lekarsko-Dentystycznego

  Od nowego roku akademickiego ruszyła ostatnia, 3. edycja projektu "Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).

  W dniach 16-18 stycznia 2019 roku, I grupa studentów UMB - 12 osób z ostatnich lat studiów kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych, w ramach realizacji ww. projektu wyjechała do Włoch (płd. Tyrol) i wzięła udział w warsztatach z obsługi CAD-CAM w Molini di Tures i wizycie studyjnej w siedzibie firmy Zirkonzahn w Gais. Opiekunem grupy była Pani mgr Magda Czarnecka-Niczyporuk, która jest również autorką zdjęć.

  Projekt dotyczy kształcenia kompetencji informatycznych stosowanych w protetyce stomatologicznej, czyli CAD/CAM - komputerowo wspomagane projektowanie i wykonanie prac protetycznych.

  Więcej informacji TUTAJ


  2019.01.23 - Nowy projekt - FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 446.200 PLN na realizację projektu edukacyjnego pn. FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas medycznych i biologiczno-chemicznych II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów eksperymentalnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Tematyka i formy zajęć dostosowane będą do potrzeb, możliwości i zainteresowań licealistów, pozwalające na zwrócenie szczególnej uwagi na pracę w laboratorium badawczym w tym obejmujące krytyczne myślenie oraz rozwiązywanie problemów natury naukowo-badawczej, a tym samym na rozwijaniu kreatywności, innowacyjności oraz pracy z interaktywnymi narzędziami edukacyjnymi. W ramach projektu przewidziane są również w zajęcia z doradcą zawodowym.

  Innowacyjna tematyka zajęć realizowana w ramach projektu Fabryka leków związana będzie z kolejnymi tematycznymi modułami edukacyjnymi obejmującymi między innymi chemię bez granic, tajemnicę laboratorium chemicznego, projektowanie 3D w poszukiwaniu nowych leków, samodzielną syntezę wybranego leku, warsztaty z produkcji leków „Farmaceuta może być także artystą” oraz zajęcia obejmujące tematyką działanie i bezpieczeństwo leków oraz zagadnienia związane z ich marketingiem.

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r. w partnerstwie z II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku oraz pod opieką Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.


  2019.01.07 - Uroczysta prezentacja ścieżki historycznej "Spacer w przeszłość"

  Dnia 11 stycznia 2019 roku odbyła się uroczysta prezentacja nowej ścieżki historycznej "Spacer w przeszłość. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku".

  Projekt realizowany był z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

  Więcej o projekcie: https://www.umb.edu.pl/spacer-w-przeszlosc
  Zapraszamy do zwiedzania!
  Fot. P. Bezubik, R. Muskała (więcej zdjęc na fb Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB)


  2019.01.07 - Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej

  Już 15 stycznia 2019 rusza rekrutacja na warsztaty USG z zakresu jamu brzusznej !!!

  Warsztaty są przeznaczone dla studentów V roku kierunku lekarskiego  w zakresie:

  • nabycia wiedzy na temat podstaw obsługi aparatu USG oraz technik badania ultrasonograficznego,
  • nabycia wiedzy na temat anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej,
  • nabycia umiejętności diagnostyki ultrasonograficznej chorób układu moczowego, nerek, nadnerczy, chorób miąższowych i zmian ogniskowych wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki, śledziony oraz dużych naczyń jamy brzusznej,
  • nabycia wiedzy na temat roli ultrasonografii w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych.                                                                                                                             

  Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

  LICZBA MIEJSC: 24

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego p. 64 do dnia 08.02.2019 r. 

  Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku", POWER, EFS 2014-2020.


  2018.12.21 - Wesołych Świąt!!!


  2018.12.03 - UMB rozpoczyna wdrażanie Strategii Umiędzynarodowienia

  W  dniu 28 listopada 2018 Senat Uczelni zatwierdził Strategię Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2018-2020.  
  Celem ogólnym strategii jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Uczelni poprzez zwiększenie liczby studentów i kadry dydaktycznej oraz znaczące zwiększenie przychodów z działalności dydaktycznej dzięki rekrutowaniu coraz większych grup studentów zagranicznych. Strategia wskazuje na konieczność dynamicznego zwiększenia potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który stanowi fundament sprawnej i kompleksowej realizacji procesów i inicjatyw wynikających ze współpracy międzynarodowej. 


  Działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia Uczelni będą realizowane poprzez realizację określonych w dokumencie celów szczegółowych, m.in. przez rozwój oferty kształcenia w języku angielskim na wszystkich wydziałach UMB, zwiększenie odsetka wykładowców zagranicznych (w tym profesorów wizytujących) prowadzących zajęcia na UMB i szersze włączenie naukowców z UMB w międzynarodowe zespoły i sieci badawcze, zwiększenie liczby studentów zagranicznych studiujących na studiach pełnopłatnych w ramach English Division, stworzenie skutecznych mechanizmów pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na działania związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu, pozyskanie zagranicznych akredytacji instytucjonalnych oraz akredytacji do programów kształcenia prowadzonych na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz wiele innych przedsięwzięć. 


  Strategia zakłada osiągnięcie ambitnych celów, dzięki którym UMB ma szansę już wkrótce znaleźć się w czołówce najbardziej umiędzynarodowionych polskich uczelni. Warto podkreślić, że wiele z działań opisanych w dokumencie zostało już zainicjowanych. Uczelnia rozpoczęła właśnie realizację trzech projektów dofinansowanych z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które stworzą solidne fundamenty dla pełnego wdrożenia strategii umiędzynarodowienia. UMB otrzymał niedawno środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pozyskanie prestiżowych akredytacji zagranicznych: Medical Board of California Accreditation oraz Aspire Certificate. Prace w tym zakresie również już trwają, a kolejne wnioski o zagraniczne akredytacje są w ocenie ekspertów MNiSzW. W ostatnich dniach został złożony kolejny wniosek do NAWA obejmujący finansowanie działań rozwijających współpracę z zagranicznymi absolwentami. W roku akademickim 2018/2019 studia anglojęzyczne na English Division UMB rozpoczęła rekordowa liczba studentów zagranicznych, bo aż 126. Rozpoczęły się ponadto w ostatnich tygodniach intensywne prace nad dwujęzycznym polsko-angielskim oznakowaniem całego kampusu uniwersyteckiego. Wszystko to utwierdza w przekonaniu, że Strategia umiędzynarodowienia zostanie w pełni zrealizowana.


  2018.11.26 - Druga edycja mentoringu dla studentów w Centrum Symulacji Medycznej

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w DRUGIEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności  planowania  kariery  zawodowej i rozwoju  osobistego,  dzięki wykorzystaniu wiedzy i  doświadczenia pracowników naukowo - dydaktycznych UMB.

  Szczegóły na stronie projektu.


  2018.11.05 - UMB uzyskało dofinansowanie trzech projektów z NAWA

  Ostatni tydzień zaowocował przyznaniem UMB dofinansowania wszystkich trzech projektów złożonych do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach konkursu „Welcome to Poland”.

  Projekt „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” przewidujący:

  - stworzenie punktu obsługi studentów zagranicznych i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre;

  - wsparcie szkoleniowe kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i warsztatach językowych;

  - dostosowanie strony internetowej UMB pod katem umiędzynarodowienia Uczelni oraz modernizacja serwisu English Division – w tym przygotowanie ośmiu wersji językowych strony UMB;

  - organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i kulinarnym – działania skierowane do całej społeczności akademickiej, w szczególności do studentów zagranicznych, mające na celu integrację całej społeczności akademickiej.

  Projekt „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni” w ramach którego zaplanowano przeprowadzenie kompleksowego, całościowego, dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB (oznakowanie budynków, pomieszczeń, sal dydaktycznych, auli oraz głównych ciągów komunikacyjnych jednolitymi dwujęzycznymi oznaczeniami informacyjnymi w jęz. polskim i angielskim).

  Projekt „Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych”. Celem projektu jest umiędzynarodowienie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poprzez rozwój naukowców posiadających doświadczenie w zastosowaniu najnowocześniejszych technologii analitycznych. Rozwój będzie dotyczył umiejętności w zakresie metodologii badawczych, niezbędnych w analizie klinicznej i farmacji i będzie możliwy dzięki  udziałowi w szkoleniach, warsztatach i konferencjach oraz pracy nad publikacjami. Projekt pozwoli młodym badaczom poszerzyć wiedzę z zakresu nauk biochemicznych i chemicznych, w szczególności omicznych, odpowiadając na potrzebę współpracy UMB z międzynarodowymi instytucjami z obszaru zaawansowanych technik analitycznych oraz eksplozję technologiczną w badaniach omicznych, która uniemożliwia samodzielne rozwijanie badań.

  Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie ich realizacji!


  2018.10.22 - Delegacja UMB na spotkaniu Direct to Internationalization

  Direct to Internationalization  to cykl spotkań organizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej mający na celu zgłębienie tematyki promocji uczelni na rynkach zagranicznych. 19 października br. mgr Urszula Roszkowska z Działu Projektów Pomocowych uczestniczyła w wydarzeniu zorganizowanym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas spotkania miały miejsce: panel dyskusyjny „Rola alumnów w promocji uczelni, regionu i Polski”, prezentacja programu International Alumni oraz warsztaty dotyczące rynków edukacyjnych Bliskiego Wschodu i Wietnamu.

  Niektóre doświadczenia innych uczelni płynące ze współpracy z absolwentami zagranicznymi zostaną wykorzystane w działalności UMB. W najbliższym czasie podjęte zostaną szeroko zakrojone działania mające na celu wzmocnienie relacji zagranicznych absolwentów z Uczelnią oraz zaangażowanie ich w międzynarodową promocję i budowę silnej marki UMB za granicą. Obecnie Dział Projektów Pomocowych przygotowuje wniosek o dofinansowanie w programie International Alumni (konkurs NAWA). Pozyskanie finansowania umożliwi zwiększenie roli zagranicznych absolwentów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej uczelni.


  2018.10.11 - Ruszył nabór wniosków w ramach Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów"

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów".
  Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
  Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r. Planowany termin rozpoczęcia wyjazdów: 01.09.2019 - 29.02.2020.
  Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.
  Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ oraz TUTAJ.


  2018.10.01 - Rekrutacja do OSTATNIEJ edycji projektu rozwoju kompetencji dla studentów Oddziału Stomatologii!

  W dniach 1 do 19 października zapraszamy studentów kierunków:

  • techniki dentystyczne (III rok studiów I st.)
  • lekarsko-dentystycznego (V rok)

  do udziału w rekrutacji do projektu Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB (POWER).

  W projekcie zaplanowane są m.in.:

  • 2-dniowe warsztaty wyjazdowe, prowadzone w języku angielskim
  • warsztaty z obsługi CAD-CAM
  • wizyty studyjne

  ZAPRASZAMY!!!

  Więcej informacji na stronie UMB.


  2018.10.01 - Akademickie Biuro Karier zaprasza studentów!

  Projekt Rozwój i poszerzenie ofery Akademickiego Biura Karier UMB (POWER) nadal trwa!

  W imieniu Biura Karier serdecznie zapraszamy wszystkich studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia, a w szczególności studentów z WNoZ do udziału w projekcie!

  Wsparcie, wiedza, pomoc w karierze, a kto wie, może nawet gadżety? Przyjdźcie, a przekonacie się, że warto!


  2018.09.28 - Kolejna edycja projektu dla studentów zainteresowanych geriatrią

  W dniach 1 października do 5 listopada zapraszamy studentów kierunków:
  - lekarskiego - VI rok
  - fizjoterapii - III roku (I st.) oraz II roku (II st.)
  - pielęgniarstwa - III roku (I st.) oraz II roku (II st.)

  do udziału w rekrutacji do projektu Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym (POWER).

  W projekcie zaplanowane są m.in.:

  - warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  - dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  - wizyty studyjne: krajowa i zagraniczna (Pampeluna, Hiszpania)

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!


  2018.09.18 - Kolejna, OSTATNIA, edycja projektu dla Technik Dentystycznych

  Od nowego roku akademickiego ruszy ostatnia, 3. edycja projektu Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014 -2020).

  Pod koniec 2. edycji, IV grupa studentów UMB w ramach realizacji ww. projektu wzięła udział w warsztatach z obsługi CAD-CAM i wizycie studyjnej w siedzibie firmy Zirkonzahn, we Włoszech (płd. Tyrol). Opiekunem grupy był dr Piotr Jacuński.

  Projekt dotyczy kształcenia kompetencji informatycznych stosowanych w protetyce stomatologicznej, czyli CAD/CAM - komputerowo wspomagane projektowanie i wykonanie prac protetycznych.


  2018.09.15 - Konferencja i wystawa EXPO w Genewie

  Delegacja z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Tomasz Maliszewski z Działu Projektów Pomocowych UMB i Elwira Bacławska z English Division reprezentowali Uczelnię na polskim stoisku narodowym podczas konferencji i wystawy expo w obszarze edukacji wyższej w Genewie w Szwajcarii w dniach 11-14 września.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez European Association for International Education (EAIE) - jedną z największych na świecie organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji, głównie w szkolnictwie wyższym. 

  Więcej na stronie UMB.


  2018.09.07 - Spacer w przeszłość - Piwnice pałacowe otwarte dla turystów!

  Projekt Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku (RPO WP) odbija się coraz szerszym echem także w mediach.

  Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dr. Magdaleną Grassmann - Kierownikiem Muzeum Historii Medycyny i Farmacji oraz obejrzenia zdjęć z piwnic pałacowych.

  Wywiad i zdjęcia na stronie Radia Białystok.


  2018.09.07 - Spacer w przeszłość - Władze UMB zainaugurowały zwiedzanie piwnic pałacowych.

  Projekt Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku (RPO WP) zaczyna przynosić namacalne rezultaty! Dzisiaj piwnice pałacowe "wizytowały" Władze UMB na czele z JM Rektorem prof. dr hab. Adamem Krętowskim.

  Dnia 9 września 2018 roku zapraszamy do zwiedzania nowej ścieżki edukacyjnej w grupach (liczba miejsc ograniczona) w godzinach: 10:00, 12:00, 13:30 i 15:30 podczas Europejskiego Dnia Dziedzictwa na UMB.

  Więcej informacji na stronie UMB.


  2018.09.03 - Zakończyliśmy pierwszą edycję staży dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego.

  Wakacje 2018 były wyjątkowo pracowite dla studentów V roku kierunku lekarskiego, którzy wzięli udział w stażach zorganizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

  58 studentów miało okazję odbyć praktykę i zapoznać się z funkcjonowaniem szpitali i jednostek naukowych z całej Europy, w tym Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Chorwacji, Austrii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz oczywiście Polski.

  W kolejnym roku akademickim odbędzie się kolejna edycja staży, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy!


  2018.08.31 - Projekt Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences w ramach Erasmus+ (Akcja 2) zakończony wielkim sukcesem!

  Dnia 31 sierpnia 2018 zakończył się projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+ pod nazwą Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences realizowany wspólnie z Universidade de Aveiro (Portugalia) oraz Universidad CEU San Pablo​ (Hiszpania).

  Na STRONIE PROJEKTU zamieszczone zostały już ostateczne wersje rezultatów pracy intelektualnej, tj. materiałów dydaktycznych w obszarze zaawansowanej chemii analitycznej w naukach omicznych (manuskrypt wraz z dedykowanymi e-materiałami i zmianami w programie studiów). Manuskrypt i e-materiały dostępne są w trzech językach: angielskim, polskim oraz hiszpańskim.

  Projekt wzmocnił więź pomiędzy UMB, Uniwersytetem w Aveiro i Uniwersytetem San Pablo CEU,  umacniając współpracę tychże ośrodków akademickich, dając naukowcom i dydaktykom możliwość uczestnictwa w działaniach mobilnościowych oraz w działaniach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, a przez to dbając o ich rozwój naukowo-akademicki.


  2018.08.27 - Promocja anglojęzycznej oferty kształcenia UMB w Irlandii.

  27 sierpnia 2018 roku delegacja UMB: dr hab. Tomasz Hryszko - Prodziekan Wydziału Lekarskiego i dr Tomasz Maliszewski z Działu Projektów Pomocowych promowała anglojęzyczną ofertę kształcenia w Irlandii.

  Spotkanie zorganizowane zostało w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Dublinie przez firmę Medical Poland i skierowane było do zagranicznych kandydatów na studia, głównie z Irlandii. Kandydatów na studia interesowały warunki studiowania, życie studenckie, polska kultura i zwyczaje.

  Z pewnością szeregi naszej społeczności akademickiej już wkrótce poszerzą się o kolejnych irlandzkich studentów i studentki. We wrześniu delegacja UMB wyruszy promować swoją ofertę do Genewy na największe targi edukacyjne w Europie organizowane przez European Association for International Education.


  2018.05.26 - Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences (Erasmus+ KA2)

  W dniach 24-26 maja odbyła się trzydniowa konferencja Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs - Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences będąca wydarzeniem upowszechniającym (Multiplier Event) rezultaty (udostępnione uczestnikom) projektu Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences współfinansowanego ze środków Programu Erasmus+ KA2.

  Gościliśmy ponad 200 naukowców z całego świata, m.in. z Chin, USA, Austrii, Irlandii, Holandii, Litwy, Chorwacji oraz naszych partnerów w projekcie z Portugalii (Uniwersytet Aveiro) oraz Hiszpanii (Uniwersytet San Pablo-CEU z Madrytu).

  Oprócz prelekcji, posterów, warsztatów dla młodych naukowców i rozmów w kuluarach, na gości czekały liczne atrakcje, przede wszystkim piątkowa impreza plenerowa w Bobrowej Dolinie i sobotnia wycieczka do Puszczy Białowieskiej, jak również pokaz fajerwerków i koncert kameralny podczas czwartkowej welcome reception. Całość wydarzenia została zaplanowana i zorganizowana przez prof. dr hab. Elżbietę Skrzydlewską, pomysłodawcę i koordynatora zarówno samej konferencji, jak i projektu, którego jest częścią.

  Wiecej zdjęć na profilu fb Działu Projektów Pomocowych.

    


  2018.04.03 - Program rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dofinansowany!

  7,2 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na realizację programu rozwoju. Dzięki temu studenci zdobędą nowe umiejętności praktyczne, a pracownicy uczelni będą uczyli się komercjalizacji badań czy współpracy z przedsiębiorcami.

  Relacja TVP3 Białystok: https://bialystok.tvp.pl/36643153/program-rozwoju-uniwersytetu-medycznego-w-bialymstoku-dofinansowany

   


  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY DPP