Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 2021.06.28 - Międzynarodowa Szkoła Letnia.
 • Ostatnia zmiana 01.07.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  2021.06.28 - Międzynarodowa Szkoła Letnia

  W dniach 28 i 29 czerwca doktoranci międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych, mieli okazję uczestniczyć w konferencyjnej części międzynarodowej szkoły letniej „Dyskurs naukowy i nowoczesne technologie badawcze a sukces naukowy”. Motywem przewodnim tej części szkoły letniej było hasło „aktywność polemiczna jako droga do sukcesu naukowego”. Do udziału w wydarzeniu zaproszono naukowców z Polski i zagranicy, promotorów i opiekunów naukowych doktorantów, a także władze i wykładowców UMB.

  Pierwszego dnia szkoły letniej, sześciu ekspertów o autorytecie uznanym na arenie międzynarodowej – prof. Antonella Forlino, prof. Marijana Zovko-Končić, prof. Roman Lesyk, prof. Piotr Lewczuk, prof. Ramune Morkuniene oraz prof. Kazim Sahin – prezentowało wykłady podnoszące wiedzę merytoryczną doktorantów. Drugi dzień należał w całości do doktorantów, którzy przedstawiali gronu ekspertów wyniki i wnioski związane z ich dotychczasową pracą badawczą oraz przyszłą pracą doktorską.

  Autentyczna atmosfera konferencyjna, która cechowała szkołę letnią umożliwiła doktorantom przygotowanie się do wejścia w rzeczywisty świat nauki, a polemiczna dyskusja zarówno po wykładach eksperckich, jak i prezentacjach doktorantów, była dodatkowym elementem prowadzącym do opanowania umiejętności obrony własnych wniosków i poglądów przez doktorantów.

  Zajęcia warsztatowe w laboratoriach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na które zakupiono odczynniki i drobne sprzęty potrwają od 30 czerwca do 2 lipca. Zajęcia w zakresie metodologii badawczej poprowadzą profesorowie zagraniczni przy wsparciu wykładowców z UMB.

  Międzynarodowa szkoła letnia realizowana jest w ramach projektu „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.