Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (Interreg).