Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 02.03.2021 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Tematyka wykładów

  WYKŁADY

   

  1. Mechanizmy zatrzymania krążenia. Podstawowe czynności ratujące życie u osób dorosłych. Zastosowanie AED. Postępowanie przy zadławieniu u osób dorosłych. 
  2. Podstawowe czynności ratujące życie u w kategoriach pediatrycznych. Postępowanie przy zadławieniu  u dzieci. 
  3. Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych. 
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach. 
  5. Opieka nad chorym nieprzytomnym.