Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • 29.03.2021 Zakład Farmacji Klinicznej

  Nauka

  Tematyka naukowo-badawcza:

  • Badanie nowych punktów uchwytu działania substancji wazoaktywnych, w tym nowych ligandów (β-adrenergicznych, serotoninergicznych
   i kannabinergicznych) w izolowanych naczyniach krwionośnych szczura i człowieka w warunkach fizjologicznych i/lub nadciśnienia
   (dr Marta Baranowska-Kuczko; Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej UMB);

   Scientific Profile: Dr. Marta Baranowska-Kuczko

  • Badania naukowe w zakresie modulacji wewnątrzkomórkowych szlaków zaangażowanych w proces karcenogenezy
   (dr Justyna M. Hermanowicz; Zakład Farmakodynamiki UMB);

  • Technologia pediatrycznych postaci leku. Opracowanie oraz badania jakości pediatrycznych form płynnych (syropy, zawiesiny) i stałych (minitabletki). Badania stabilności leku, w tym postaci recepturowych. Optymalizacja procesu tabletkowania minitabletek w dawkach pediatrycznych. Ocena wpływu wielkości cząstek substancji leczniczej, mieszanin stałych z polimerami oraz odmian polimorficznych substancji leczniczej na jakość minitabletek
   (dr Monika Trofimiuk; Zakład Farmacji Stosowanej UMB).

   

  Dorobek naukowy: