Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Modyfikacja programu kształcenia kierunku Lekarsko - Dentystycznym - IV i V rok.
 • Modyfikacja programu kształcenia kierunku Lekarsko - Dentystycznym - IV i V rok.
 • Ostatnia zmiana 11.08.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Modyfikacja programu kształcenia kierunku Lekarsko - Dentystycznym - IV i V rok

   

  W ramach Projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” od roku akademickiego 2021/2022 będą obowiązywały zmodyfikowane sylabusy przedmiotów:

  • Choroby przyzębia – modyfikacja dla V roku
  • Gerostomatologia– modyfikacja dla V roku
  • Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego – modyfikacja dla V roku
  • Protetyka stomatologiczna – modyfikacja dla V roku
  • Stomatologia zachowawcza z endodoncją – modyfikacja dla V roku
  • Chirurgia stomatologiczna – modyfikacja dla V roku
  • Ortodoncja – modyfikacja dla IV i V roku

   

  Wszyscy Studenci wymienionych powyżej roczników od roku akademickiego 2021/22 roku zostaną włączeni do Projektu i tym samym stają się jego uczestnikami.

  Uczestnictwo w projekcie wiąże się z obowiązkiem przekazania danych osobowych wymaganych w projekcie, w celu wypełnienia przez Uczelnię obowiązku monitorowania uczestników projektu zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia POWER 2014-2020 oraz zakończenia archiwizacji dokumentacji.

  Każdy uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.  

  Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu realizacji Zadania 3 – Modyfikacja programów kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne oraz Zadania 5 – Modyfikacja programów kształcenia a kierunku Lekarsko – Dentystycznym, realizowanych w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (regulamin dostępny w na stronie https://www.umb.edu.pl/zpu2 w zakładce Dokumenty do pobrania – Studenci UMB ).