Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym.
 • Ostatnia zmiana 04.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym

  Projekt pn. „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-Z033/18 z dnia 04.06.2019 r.

  • Okres realizacji: 01.10.2019 - 29.12.2023
  • Wartość projektu: 8 650 994,55 zł

   

  Głównym celem projektu była poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmująca cyfryzację i standaryzację nauczania na kierunkach dentystycznych (Higiena Stomatologiczna, Techniki Dentystyczne, kierunek Lekarsko-Dentystyczny) oraz dostosowanie ich do potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

   

  Działania realizowane w ramach projektu:

  1. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią – ptaforma e-learningowa, poprzez implementację narzędzi informatycznych umożliwiających stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych oraz zarządzanie informacją. W ramach wsparcia powstaly dydaktyczne materiały e-learningowe na potrzeby 17 przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz 14 przedmiotów realizowanych w ramach Technik Dentystycznych.
  1. Uruchomienie nowego programu kształcenia na kierunku - Higiena Stomatologiczna, w ramach którego m. in.:
  • Wyposażono zaplecze techniczne m.in. w materiały i środki stomatologiczne, modele do ćwiczeń, modele demonstracyjne, doposażono Bibliotekę UMB w pozycje czytelnicze, zrealizowano zakupy niezbędnej odzieży ochronnej dla studentek;
  • Studia w roku akademickim 2020/2021 ukończyło 10 osób.

   

  1. Modyfikację programów kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne oraz na kierunku Lekarsko-Dentystycznym, w ramach których opracowano modyfikacje sylabusów dla następujących przedmiotów:
  • „Modelarstwo i rysunek“ (I rok studiów Technik Dentystycznych),
  • „Techniki protetyczne“ (III rok studiów Technik Dentystycznych),
  • „Ortodoncja“ w ramach zajęć praktycznych z zakresu Analizy 3d pacjentów z wadami szkieletowymi (IV i V rok studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego)
  • „Stomatologia Zintegrowana Wieku Dorosłego“, „Gerostomatologia“, „Chirurgia stomatologiczna“, „Choroby przyzębia“, „Protetyka stomatologiczna“, „Chirurgia szczękowo-twarzowa i onkologia“ (V rok studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego);

  W ramach projektu, w wyniku dokonanych modyfikacji programów kształcenia wyposażono zaplecze techniczne UMB w niezbędny sprzęt. Zakupiono m. in. skanery zewnątrzustne i wewnątrzustne, drukarki 3D, artykulatory i łuki twarzowe, laser stomatologiczny, fotograficzny zestaw stomatologiczny, urządzenie do leczenia chorób przyzębia, urządzenia do magnetostymulacji.

  1. Rozwój kompetencji studentów, w ramach którego podniesione zostały kompetencje zawodowe, informatyczne i komunikacyjne studentów UMB (łacznie 316 osób). W ramach zadania mającego na celu podniesienie kompetencji studentów zrealizowano:
  • Szkolenia dla studentek  Higieny Stomatologicznej („Fotografia cyfrowa w stomatologii“, „Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym“, „Asystowanie w leczeniu pod mikroskopem stomatologicznym“, „Marketing internetowy gabinetu stomatologicznego“.
  • „Szkolenie endodontyczne na fantomach“ i zajęcia praktyczne w ramach szkoleń endodontycznych dla studentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego.
  • Wizyty studyjne w centrum protetyczno-edukacyjnym oraz zajęcia warsztatowe z zastosowaniem sprzętu CAD-CAM, dla studentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych.
  • „Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym“ dla studentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego.

   

  1. Rozwój kadry dydaktycznej, w ramach którego podniesione zostały kompetencje dydaktyczne kadry (łącznie 74 osób), dzięki uczestnictwu w następujących szkoleniach:
  • „Stomatologia przewidywalnej prof. A. Gerbera w 5 krokach - od badania po odbudowę“ (w ramach szkolenia wyposażono również zaplecze techniczne w niezbędny sprzęt),
  • „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk“,
  • „Skanowanie wewnątrzustne“,
  • „Druk 3D“ (poziom podstawowy i zaawansowany),
  •  „Dokumentacyjna fotografia stomatologiczna“,
  • „Wax-up realistyczny“,
  • „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej“
  • „Curriculum Gnatologia Okluzja w zakresie stomatologii interdyscyplinarnej“,
  • „Szkolenie z metodyki kształcenia na odległość“,
  • „Szkolenie specjalistyczne z obsługi łuku twarzowego i artykulatora“ (I i II stopień artykulacji),
  •  „Szkolenia z zakresu metod postępowania z tkankami miękkimi“,
  • „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w technikach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów“,
  • „Kurs Endomaster "Współczesna endodoncja. Moduł drugi",
  • „Projektowanie koron i mostów z wykorzystaniem oprogramowania DENTAL SYSTEM/3SHAPE“,
  • „Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym“,
  • „Praca w zespole stomatologicznym – wykonywanie zabiegów w stomatologii zachowawczej i endodoncji w metodzie duo“.

   

  Kontakt