Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 27.09.2013 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  Regulamin

   

  REGULAMIN PRACOWNI BIOCHEMICZNEJ
   

  1. Student może przebywać w pracowni tylko pod opieką asystenta.
  2. Przed wejściem do pracowni należy nałożyć fartuch ochronny i miękkie obuwie.
  3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (obowiązuje ich wyłączenie).
  4. W sali ćwiczeń należy pracować dokładnie, unikać zbędnych rozmów i zachowywać czystość miejsca pracy.
  5. Preparatów i odczynników nie wolno badać smakiem.
  6. W pracowni nie wolno spożywać pokarmów i napoi.
  7. Obowiązuje oszczędne użytkowanie wody destylowanej, prądu elektrycznego i gazu.
  8. Zaleca się szczególną ostrożność przy posługiwaniu się stężonymi kwasami, zasadami, truciznami oraz płynami łatwopalnymi. Stężone kwasy, zasady oraz trucizny należy pobierać wyłącznie przez zanurzenie pipety. Zużyte kwasy, zasady należy wylewać do zlewu w ten sposób, aby uniknąć poparzenia przez odbite od ścianek zlewu kropelki płynu (trzymać ujście naczynia podczas wylewania możliwie jak najbliżej odpływu w zlewie, delikatnie spłukać wodą).
  9. Płynami łatwopalnymi należy posługiwać się z należytą ostrożnością, w jak największej odległości od źródeł otwartego ognia. Przechowywać je w naczyniach szczelnie zamkniętych.
  10. Należy umiejętnie korzystać z instalacji gazowej. Przy zapalaniu palnika gazowego należy najpierw zamknąć dopływ powietrza, a następnie zbliżyć zapaloną zapałkę do wylotu kominka i powoli otworzyć kurek gazowy. Uregulować dopływ powietrza (płomień nie powinien huczeć ani kopcić). Niepotrzebne palniki należy natychmiast zgasić.
  11. W przypadku poparzenia skóry, jamy ustnej lub oczu należy natychmiast zmyć żrący płyn obficie wodą wodociągową oraz zawiadomić asystenta. Następnie zobojętnić kwasy 5% kwaśnym węglanem sodu, a zasady - 1% kwasem octowym. Związki służące do zobojętniania są na każdej sali ćwiczeń.
  12. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić, czy wyżej wymienione odczynniki znajdują się na sali.
  13. W razie zapalenia się mieszaniny reakcyjnej, stołu lub fartucha ochronnego studenta, należy natychmiast gasić pożar przy użyciu koca szklanego (wisi na ścianie w sali) lub gaśnicy (znajduje się w oznaczonym miejscu) oraz zawiadomić asystenta.
  14. Przed wyjściem z pracowni należy uporządkować miejsce pracy, odczynniki i sprzęt. Umyć szkło laboratoryjne. Zamknąć kurki gazowe, zakręcić krany.