Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Staże.
 • Ostatnia zmiana 26.02.2024 przez Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Staże

  Szanowni Państwo!

   

  Odbycie stażu kierunkowgo musi być potwierdzone na druku "Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych". Druk jest dostępny poniżej.  

  Oryginał  wypełnionego  druku  z  dopisanym   imieniem i nazwiskiem diagnosty należy odesłać do Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a kopię zatrzymać dla kierownika specjalizacji jako dowód odbycia stażu niezbędny do dokonania wpisu w elektronicznej karcie specjalizacyjnej.

  Druk do wpisania stażu

   

   

  Staże kierunkowe należy odbywać w jednostkach, z którymi uczelnia ma zawarte porozumeinia- wykaz poniżej:

  Lista staży kierunkowych