Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 06.11.2023 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

  Szanowni Państwo,

  Realizacja promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej to jeden z najlepszych sposobów na poprawę poziomu zdrowia populacji oraz optymalizację wydatków na ochronę zdrowia. Zadania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowane są przez osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, mediach.

  Celem studiów podyplomowych PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje

  umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania

  mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

  Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki

  chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia.

  Studia adresowane są do szerokiego grona osób wykonujących zarówno zawody medyczne, jak i niemedyczne: lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii oraz osób posiadających tytuł zawodowy magistra: pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, elektroradiologii, zdrowia publicznego, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, chemii, biologii, fizyki, ekonomii, zarządzania, administracji publicznej.

  Utworzenie studiów podyplomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom instytucji realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak: jednostki administracji publicznej na różnych poziomach organizacyjnych państwa, administracja podmiotów leczniczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, firmy przemysłu spożywczego, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Farmaceutyczna, jednostki edukacyjne, instytucje z obszaru opieki/pomocy społecznej, instytucje z obszaru ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych.

  Serdecznie zapraszam do rejestrowania się na stronie internetowej rekrutacji!

  Prof. dr hab. Malgorzata Żendzian-Piotrowska

  Kierownik Studiów Podyplomowych "Epidemiologia"