Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Granty.
 • Ostatnia zmiana 22.11.2023 przez Centrum Medycyny Regeneracyjnej

  Granty

  Finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Nauki

  2020/37/N/NZ5/04144 – Zrozumienie immunosupresyjnego mechanizmu działania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w eksperymentalnym modelu astmy neutrofilowej jako strategia identyfikacji nowych potencjalnych celów terapeutycznych – NCN Preludium 19 – w trakcie realizacji

   

  Finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  POLTUR3/MT-REMOD/2/2019 – An investigation of mechanism(s) involved in allergen-mediated MMP and TIMP release from epithelial cells and its contribution to airway remodeling (MT-REMOD). Grant naukowy finansowany przez NCBIR z funduszy trzeciego programu Polsko – Tureckiego. Koordynator zadania 4 i współwykonawca, współautor wniosku – finansowanie zakończone

   

  STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 – The development of innovative advanced therapy medicinal product (biological dressing of the human race) in the treatment of Epidermolysis Bullosa and other chronic wounds; koordynator zadania badawczego, wykonawca, Projekt finansowany w ramach program STRATEGMED finansowanego przez NCBiR - zakończony

  Finansowane ze źródeł Ministerstwa Edukacji i Nauki

  Innowacyjna metoda leczenia ciężko gojących się ran cukrzycowych - poznanie mechanizmów działania w modelach przedklinicznych – Program Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Studenckie koła naukowe tworzą innowacje – w trakcie realizacji

   

  Nowa metoda leczenia ran głębokich z wykorzystaniem innowacyjnych matryc biologicznych oraz komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej – Inkubator Innowacyjności - zakończony

   

  Ocena przydatności terapeutycznej pęcherzyków wydzielniczych w regulacji zapalenia alergicznego dolnych dróg oddechowych – Inkubator Innowacyjności 2.0 - zakończony

   

  Opracowanie metody wytwarzania preparatu biologicznego zawierającego elementysekretomu mezenchymalnych komórek macierzystych do efektywnego ograniczania zapalenia alergicznego płuc – Inkubator Innowacyjności 4.0 – zakończony