Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Medycyna Rodzinna VI rok, Kierunek Lekarski, Wydział Lekarski.
 • Ostatnia zmiana 16.05.2024 przez Zakład Medycyny Rodzinnej

  Medycyna Rodzinna VI rok, Kierunek Lekarski, Wydział Lekarski

   

  MEDYCYNA RODZINNA VI ROK WL

  EGZAMIN 17.06.2024, GODZ. 14.00

  3 SALE: USK, UDSK, COLLEGIUM PATHOLOGICUM

  • Czas trwania egzaminu: 100 minut
  • ODPOWIEDZI ZAZNACZAMY: X
  • ZMIANA ODPOWIEDZI: PRAWIDŁOWĄ ZAZNACZAMY X, BŁĘDNĄ OTOCZYĆ KÓŁKIEM
  • WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE PYTAŃ PROSZĘ OPISAĆ PRZY PYTANIU LUB NA KOŃCU TESTU
  • NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z KALKULATORÓW
  • 10 MINUT PRZED ZAKOŃCZNIEM TESTU NIE WOLNO OPUSZCZAĆ SALI. Proszę siedzieć na miejscu i czekać, aż asystent odbierze test.
  • WYNIKI: CZWARTEK 20.06. Proszę nie dzwonić do Zakładu. Wyniki będą wstawione do systemu VERBIS
  • WARUNKIEM WPISU OCENY JEST ZDANY EGZAMIN ORAZ ODDANA KSIĄŻECZKA ĆWICZEŃ Z POTWIERDZENIEM OBECNOŚCI

   

  Regulamin egzaminu

  1. Na egzamin należy przyjść 30 min. wcześniej z legitymacją studencką, długopisem i wodą.
  2. Egzamin odbywać się będzie w 3. salach z następującym podziałem alfabetycznym wg. nazwisk:

  Sala USK – od nazwiska zaczynającego się na A do nazwiska Kar włącznie

  Sala UDSK - od nazwiska zaczynającego się na Kil do nazwiska Pisz włącznie

  Collegium Pathologicum - od nazwiska zaczynającego się na Ple do nazwiska Żeb włącznie.

  1. Nie wolno wnosić urządzeń elektronicznych (telefonów, zegarków) oraz kalkulatorów.
  2. Wyniki egzaminu, niezwłocznie po sprawdzeniu prac, będą wstawione do systemu VERBIS.
  3. Wgląd do prac zaplanowany jest na 21 czerwca (piątek) w godz. 10.00 – 14.00 w Zakładzie Medycyny Rodzinnej.
  4. Terminy egzaminów poprawkowych:

   

  I termin – 25 czerwca 2024

  II termin – 10 lipca 2024