Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zainteresowania naukowe.
 • Ostatnia zmiana 16.04.2012 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  Zainteresowania naukowe


  Zakład Biochemii Lekarskiej prowadzi badania nad biochemią macierzy pozakomórkowej, a w szczególności:


  • specyfiką kolagenu i glikozoaminoglikanów tkanek nowotworowych i ściany naczyniowej
  • macierzą pozakomórkową sznura pępowinowego
  • rolą czynników wzrostowych w przebudowie macierzy pozakomórkowej
  • patobiochemią metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej

  Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat


  • Wykazanie przebudowy macierzy pozakomórkowej sznura pępowinowego w przebiegu gestozy EPH.
  • Charakterystyka kolagenu i proteoglikanów niektórych nowotworów.
  • Wykazanie akumulacji peptydowych czynników wzrostowych w macierzy pozakomórkowej.
  • Opis znaczenia metaloproteinaz w przbudowie macierzy pozakomórkowej w niektórych stanach patologicznych.