Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Plan Szkoły Doktorskiej.