Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej.