• Ostatnia zmiana 26.05.2015 przez Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

  Publikacje

   

  Publikacje z udziałem pracowników zakładu

   

   

  • Milewski Robert, Kuć Paweł, Kuczyńska Agnieszka, Stankiewicz Bożena, Łukaszuk Krzysztof, Kuczyński Waldemar  “A predictive model for blastocyst formation based on morphokinetic parameters in time-lapse monitoring of embryo development“, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2015
  • Mróz Robert Marek, Lisowski P., Tycińska Agnieszka, Bierła J., Trzeciak P. Z., Minarowski Łukasz, Milewski Robert, Lisowska Anna, Boros P., Sobkowicz Bożena, Duszewska A. M., Chyczewska Elżbieta, Musiał Włodzimierz Jerzy, MacNee William “Anti-inflammatory effects of atorvastatin treatment in chronic obstructive pulmonary disease. A controlled pilot study“, Journal of Physiology and Pharmacology, 2015
  • Kosacka Urszula, Kiluk Izabela Ewa, Milewski Robert, Tycińska Agnieszka Małgorzata, Jasiewicz Małgorzata, Sobkowicz Bożena “Does cyclicity exist in pulmonary embolism? “, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2015
  • Popławska-Kita Anna, Kościuszko-Zdrodowska Maria, Siewko Katarzyna, Telejko Beata, Hryniewicka Justyna, Milewski Robert, Abdelrazek Saeid, Szelachowska Małgorzata, Górska Maria “High Serum IgG4 Concentrations in Patients with Hashimoto's Thyroiditis“, International Journal of Endocrinology, 2015
  • Jarząbek Katarzyna, Koda Mariusz, Kozłowski Leszek, Milewski Robert, Wołczyński Sławomir “Immunohistochemical study of KiSS1 and KiSS1R expression in human primary breast cancer: Association with breast cancer receptor status, proliferation markers and clinicopathological features“, Histology and Histopathology, 2015
  • Wyszomierska Emilia, Pasieka Ewa, Milewski Robert, Łebkowska Urszula “Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej“, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015
  • Czerżyńska Magdalena, Pasieka Ewa, Milewska Anna Justyna, Łebkowska Urszula “Wpływ przygotowania pacjenta na wartość diagnostyczną radiogramów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa“, Forum Medycyny Rodzinnej, 2015
  • Strumiło Julia, Chlabicz Sławomir, Pytel-Krolczuk Barbara, Rogowska-Szadkowska Dorota, Marcinowicz Ludmiła, Litwiejko Alicja, Milewska Anna Justyna “Wybór antybiotyków w zakażeniu dróg odechowych przez lekarzy rodzinnych z Polski północno-wschodniej“, International Review of Allergology and Clinical Immunology in Family Medicine, 2015
  • Chwieśko Adam, Baniukiewicz Andrzej, Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Wasielica-Berger Justyna, Milewski Robert, Dąbrowski Andrzej “ Activity of mitogen-activated protein kinases in the esophageal epithelium of patients with Barrett's esophagus“, Diseases of the Esophagus, 2014
  • Milewska Anna Justyna, Milewski Robert “Analiza miejsca zamieszkania pacjentek kliniki ginekologii z wykorzystaniem analizy korespondencji, analizy koszykowej oraz metod klasycznych“, Kraków : StatSoft, 2014
  • Stefańska Ewa, Wendołowicz Agnieszka, Cwalina Urszula, Kowzan Urszula, Konarzewska Beata, Szulc Agata, Ostrowska Lucyna “Assessment of dietary habits of patients with recurrent depressive disorders“, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2014
  • Popławska-Kita Anna, Siewko Katarzyna, Telejko Beata, Kościuszko-Zdrodowska Maria, Hryniewicka Justyna, Szelachowska Małgorzata, Milewski Robert, Górska Maria “Body mass analysis in patients with Hashimoto thyroiditis“, Progress in Health Sciences, 2014
  • Skiepko Roman, Ziętkowski Ziemowit, Łukaszyk Mateusz, Budny Wojciech, Skiepko Urszula, Milewski Robert, Bodzenta-Łukaszyk Anna “Changes in blood eosinophilia during omalizumab therapy as a predictor of asthma exacerbation“, Postępy Dermatologii i Alergologii, 2014
  • Kowalczuk Oksana, Burzykowski Tomasz, Niklińska Wiesława Ewa, Kozłowski Mirosław, Chyczewski Lech, Nikliński Jacek “CXCL5 as a potential novel prognostic factor in early stage non-small cell lung cancer: results of a study of expression levels of 23 genes“, Tumor Biology, 2014
  • Popławska-Kita Anna, Telejko Beata, Siewko Katarzyna, Kościuszko-Zdrodowska Maria, Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Krętowski Adam, Hryniewicka Justyna, Dzięcioł Janusz, Bauer Witold, Milewski Robert, Szelachowska Małgorzata, Górska Maria “Decreased expression of thyroglobulin and sodium iodide symporter genes in Hashimoto's thyroiditis“, International Journal of Endocrinology, 2014
  • Bagińska Joanna, Rodakowska Ewa, Milewski Robert, Kierklo Anna “Dental caries in primary and permanent molars in 7-8-year-old schoolchildren evaluated with Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST) index“, BMC Oral Health, 2014
  • Sacha Paweł, Wieczorek Piotr, Ojdana Dominika, Hauschild Tomasz, Milewski Robert, Czaban Sławomir, Poniatowski Bogusław, Tryniszewska Elżbieta “Expression of MexAB-OprM efflux pump system and susceptibility to antibiotics of different Pseudomonas aeruginosa clones isolated from patients hospitalized in two intensive care units at University Hospital in Bialystok (northeastern Poland) between January 2002 and December 2009“, APMIS - Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica, 2014
  • Muszyńska Elżbieta, Kiziewicz Bożena, Godlewska Anna, Milewski Robert “Fungi and straminipilous organisms growing in the Narew River and its chosen tributaries in NE Poland“, Polish Journal of Environmental Studies, 2014
  • Korzekwa Anna J., Milewski Robert, Łupicka Martyna, Skarzyński Dariusz J. “Leukotriene production profiles and actions in the bovine endometrium during the oestrous cycle“, Reproduction Fertility and Development, 2014
  • Świątecka Jolanta, Bielawski Tomasz, Anchim Tomasz, Leśniewska Monika, Milewski Robert, Wołczyński Sławomir “Oocyte zona pellucida and meiotic spindle birefringence as a biomarker of pregnancy rate outcome in IVF-ICSI treatment = Dwójłomność osłonki przejrzystej i wrzeciona kariokinetycznego oocytu jako czynnik predykcji wskaźnika ciąż w leczeniu IVF-ET“, Ginekologia Polska, 2014
  • Matuszczak Ewa, Hermanowicz Adam, Klek Stanisław, Komarowska Marta, Pawłowska Dorota, Zoubek-Wójcik Agata, Rysz-Bracha Agata, Marcinkowska Agnieszka, Milewski Robert, Dębek Wojciech “Parents' perceptions of gastrostomy feeding for children with neurological disabilities. A multicenter study“, Journal of Hospice & Palliative Nursing, 2014
  • Malinowski Paweł, Milewski Robert, Ziniewicz Piotr, Milewska Anna Justyna, Czerniecki Jan, Wołczyński Sławomir “The use of data mining methods to predict the result of infertility treatment using the IVF ET method“, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2014
  • Milewska Anna Justyna, Jankowska Dorota, Citko Dorota, Więsak Teresa, Acacio Brian, Milewski Robert “The use of principal component analysis and logistic regression in prediction of infertility treatment outcome“, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2014
  • Szymańska Emilia, Winnicka Katarzyna, Amelian Aleksandra, Cwalina Urszula “Vaginal chitosan tablets with clotrimazole-design and evaluation of mucoadhesive properties using porcine vaginal mucosa, mucin and gelatine“, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 2014
  • Konarzewska Beata, Stefańska Ewa, Wendołowicz Agnieszka, Cwalina Urszula, Golonko Anna, Małus Aleksandra, Kowzan Urszula, Szulc Agata, Rudzki Leszek, Ostrowska Lucyna “Visceral obesity in normal-weight patients suffering from chronic schizophrenia“, BMC Psychiatry, 2014
  • Stefańska Ewa, Wendołowicz Agnieszka, Cwalina Urszula, Kowzan Urszula, Konarzewska Beata, Szulc Agata, Ostrowska Lucyna “Why is it important to monitor the diet of overweight patients with depressive disorders? “, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2014
  • Milewska Anna Justyna, Jankowska Dorota, Cwalina Urszula, Więsak Teresa, Citko Dorota, Morgan Allen, Milewski Robert “Analyzing outcomes of intrauterine insemination treatment by application of cluster analysis or Kohonen Neural Networks“, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2013
  • Godlewska Anna, Kiziewicz Bożena, Muszyńska Elżbieta, Milewski Robert “Aquatic fungi and straminipilous organisms in lakes of the Augustowska Primeval Forest“ Poland“, Oceanological and Hydrobiological Studies, 2013
  • Malinowski Paweł, Milewski Robert, Ziniewicz Piotr, Milewska Anna Justyna, Czerniecki Jan, Wołczyński Sławomir “Classification issue in the IVF ICSI/ET data analysis: early treatment outcome prognosis“, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2013
  • Milewski Robert, Milewska Anna Justyna, Więsak Teresa, Morgan Allen “Comparison of Artificial Neural networks and logistic regression analysis in pregnancy prediction using the in vitro fertilization treatment“, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2013
  • Moniuszko Marcin, Głowińska-Olszewska Barbara, Rusak Małgorzata, Jeznach Marta, Grubczak Kamil, Lipińska Danuta, Milewski Robert, Milewska Anna Justyna, Dąbrowska Milena, Jabłońska Ewa, Krętowski Adam, Górska Maria, Bodzenta-Łukaszyk Anna, Bossowski Artur “Decreased CD127 expression on CD4+T-cells and elevated frequencies of CD4+CD25+CD127-T-cells in children with long-lasting type 1 diabetes“, Clinical & Developmental Immunology, 2013
  • Wieczorek Piotr, Sacha Paweł, Czaban Sławomir, Hauschild Tomasz, Ojdana Dominika, Kowalczuk Oksana, Milewski Robert, Poniatowski Bogusław, Nikliński Jacek, Tryniszewska Elżbieta “Distribution of AdeABC efflux system genes in genotypically diverse strains of clinical Acinetobacter baumannii“, Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 2013
  • Karwowska Alicja, Gacko Marek, Milewska Anna, Karczewski Jan “Epidemiological analysis of potential risk factors for abdominal aortic aneurysms - preliminary “, Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2013, 2013
  • Kozłowski Mirosław, Niklińska Wiesława, Naumnik Wojciech, Laudański Wojciech, Milewski Robert, Nikliński Jacek “Intratumoral lymphatic vessel density, and intratumoral and peritumoral lymphatic vessel invasion as predictive factors of lymph node metastasis and prognostic factors in esophageal cancer“, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 2013
  • Wyszyńska Wioletta, Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena, Milewski Robert, Nammous Halim, Grajek Zbysław, Wojskowicz Piotr, Dadan Jacek, Ładny Jerzy Robert “Ocena adekwatności zgłoszeń przyjmowanych przez dyspozytora medycznego w stosunku do realnego stanu zdrowia pacjenta“, Suwałki-Grodno : JurSaPrint, 2013, 2013
  • Gryko Anna, Głowińska-Olszewska Barbara, Płudowska Katarzyna, Owłasiuk Anna, Żelazowska-Rutkowska Beata, Milewski Robert, Szeląg Joanna, Chlabicz Sławomir “Ocena parametrów przemiany węglowodanowej i lipidowej u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego“, Polski Merkuriusz Lekarski, 2013
  • Kozłowski Mirosław, Laudański Wojciech, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej, Milewski Robert, Łapuć Grzegorz “Serum tissue inhibitor of metalloproteinase 1 (TIMP-1) and vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) are associated with prognosis in esophageal cancer patients“, Advances in Medical Sciences, 2013
  • Popławska-Kita Anna, Siewko Katarzyna, Telejko Beata, Modzelewska Anna, Myśliwiec Janusz, Milewski Robert, Górska Maria, Szelachowska Małgorzata “The changes in the endothelial function and haemostatic and inflammatory parameters in subclinical and overt hyperthyroidism“, International Journal of Endocrinology, 2013
  • Namiot Dorota B., Leszczyńska Katarzyna, Namiot Andrzej, Leszczyńska Urszula M., Bucki Robert, Milewski Robert, Namiot Zbigniew “The influence of oral health status and dental plaque removal practices on the occurrence of Helicobacter Pyloriantigens in saliva“, Dental and Medical Problems, 2013
  • Waszkiewicz Napoleon, Zalewska-Szajda Beata, Chojnowska Sylwia, Szajda Sławomir Dariusz, Zalewska Anna, Konarzewska Beata, Szulc Agata, Wojtulewska-Supron Aleksandra, Kępka Alina, Knaś Małgorzata, Ładny Jerzy Robert, Milewski Robert, Zwierz Krzysztof “The salivary beta-HEX A% index as an excellent marker of periodontitis in smoking alcohol-dependent persons“, Disease Markers, 2013
  • Tomczak Justyna, Wasilewska Anna, Milewski Robert Urine NGAL and KIM-1 in children and adolescents with hyperuricemia., Pediatric Nephrology, 2013
  • Robert Milewski, Anna Justyna Milewska, Jan Czerniecki, Monika Leśniewska, Sławomir Wołczyński "Analysis of the demographic profile of patients treated for infertility using assisted reproductive techniques in 2005-2010", Ginekologia Polska, 84, 2013
  • Alicja Wasiluk, Halina Kemona, Maria Mantur, Agnieszka Polewko, Andrzej Ozimirski, Robert Milewski "Expression of P-selectin (CD62P) on platelets after thrombin and ADP in hypotrophic and healthy, full-term newborns", The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2013
  • Alina Minarowska, Łukasz Minarowski, Waldemar Tomalak, Andrzej Pogorzelski, Jakub Radliński, Anna Justyna Milewska, Bożena Kirpsza, Sławomir Dariusz Szajda, Elżbieta Chyczewska "Hand radiograms as an alternative for bone mass screening in cystic fibrosis", Progress in Health Sciences, 3 (1), 2013
  • Agata Szulc, Beata Konarzewska, Beata Galińska-Skok, Joanna Łazarczyk-Kirejczyk, Napoleon Waszkiewicz, Eugeniusz Tarasów, Robert Milewski, Jerzy Walecki "Proton magnetic resonance spectroscopy measures related to short-term symptomatic outcome in chronic schizophrenia", Neuroscience Letters, 2013
  • Barbara Głowińska-Olszewska, Artur Bossowski, Elżbieta Dobreńko, Andrzej Hryniewicz, Jerzy Konstantynowicz, Robert Milewski, Włodzimierz Łuczyński, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Otylia Kowal-Bielecka "Subclinical cardiovascular system changes in obese patients with juvenile idiopathic arthritis", Mediators of Inflammation, 2013
  • Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz, Anna Wasilewska, Agnieszka Sulik, Robert Milewski "Urinary angiotensinogen as a marker of intrarenal angiotensin II activity in adolescents with primary hypertension", Pediatric Nephrology, 2013
  • Anna Kuryliszyn-Moskal, Paweł Konarzewski, Robert Terlikowski, Monika Obrębska, Justyna Kierkla, Katarzyna Bielska, Robert Milewski "Proprioception of ankle joint and foot arch of the young, physically active people", Challenges of the current medicine. Ed. by Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Wojciech, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Rozwadowska Emilia, 2012
  • Edyta Adamska, Magdalena Waszczeniuk, Joanna Gościk, Anna Golonko, J. Wilk, Justyna Pliszka, Katarzyna Maliszewska, Danuta Lipińska, Robert Milewski, Anna Wasilewska, Anna Citko, Agnieszka Nikołajuk, Lucyna Ostrowska, Adam Krętowski, Maria Górska "The usefulness of glycated hemoglobin A1c (HbA1c) for identifying dysglycemic states in individuals without previously diagnosed diabetes", Advances in Medical Sciences, 57(2), 2012
  • Piotr Wieczorek, Paweł Sacha, Dominika Ojdana, Robert Milewski, Anna Jurczak, Katarzyna Kaczyńska, Elżbieta Tryniszewska "In vitro resistance development in Acinetobacter baumannii to sulbactam and cefoperazone", Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 64(1), 2012
  • Edyta Adamska, Lucyna Ostrowska, Ewelina Adamska, Katarzyna Maliszewska, Anna Citko, Magdalena Waszczeniuk, Wojciech Przystupa, Radosław Majewski, Anna Wasilewska, Robert Milewski, Adam Krętowski, Maria Górska "Differences in dietary habits and food preferences of adults depending on the age", Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 63(1), 2012
  • Alina Minarowska, Łukasz Minarowski, Alicja Karwowska, Anna Justyna Milewska, Marek Gacko "Role of cathepsin A and cathepsin C in the regulation of glycosidase activity", Folia Histochemica et Cytobiologica, 50(1), 2012
  • Adam Hermanowicz, Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Ewa Dzienis-Koronkiewicz, Marta Komarowska, Marzanna Oksiuta, Jolanta Kowalewska, Robert Milewski "Expression of estrogen receptors alpha and beta in paratesticular tissues in boys operated on for unilateral cryptorchidism between the 1st and 4th years of life", Medical Science Monitor, 18 (10), 2012
  • Małgorzata Pietruska, Anna Skurska, Jan Pietruski, Ewa Dolińska, Nicole Arweiler, Robert Milewski, Ewa Duraj, Anton Sculean "Clinical and radiographic evaluation of intrabony periodontal defect treatment by open flap debridement alone or in combination with nanocrystalline hydroxyapatite bone substitute", Annals of Anatomy, 194, 2012
  • Napoleon Waszkiewicz, Beata Zalewska-Szajda, Sławomir D. Szajda, Alina Kępka, Magdalena Waszkiewicz, Wiesława Roszkowska-Jakimiec, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Anna J. Milewska, Jacek Dadan, Agata Szulc, Krzysztof Zwierz, Jerzy R. Ładny "Lysosomal exoglycosidases and cathepsin D in colon adenocarcinoma", Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 122(11), 2012
  • Anna Justyna Milewska, Dorota Jankowska, Urszula Górska, Robert Milewski, Sławomir Wołczyński "Graphical representation of the relationships between qualitative variables concerning the process of hospitalization in the gynaecological ward using correspondence analysis", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 29(42), 2012
  • Dorota Citko, Anna Justyna Milewska, Jolanta Wasilewska, Maciej Kaczmarski "Ordinal logistic regression for the analysis of skin test reactivity to common aeroallergens", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 29(42), 2012
  • Robert Milewski, Piotr Pierzyński, Anna Justyna Milewska, Monika Zbucka-Krętowska, Sławomir Wołczyński "Concept of system allowing non invasive detection of uterine contractions on women undergoing In Vitro Fertilization - Embryo Transfer treatment", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 29(42), 2012
  • Robert Milewski, Paweł Malinowski, Anna Justyna Milewska, Piotr Ziniewicz, Jan Czerniecki, Piotr Pierzyński, Sławomir Wołczyński "Classification issue in the IVF ICSI/ET data analysis", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 29(42), 2012
  • Alicja Wasiluk, Maria Mantur, Halina Kemona, Robert Milewski "Platelet expression of CD62P in hypotrophic newborns", Platelets, 23(2), 2012
  • Katarzyna Jarząbek, Leszek Kozłowski, Robert Milewski, Sławomir Wołczyński "KiSS1/GPR54 and estrogen-related gene expression profiles in primary breast cancer", Oncology Letters, 3, 2012
  • Mirosław Kozłowski, Wojciech Naumnik, Jacek Nikliński, Robert Milewski, Piotr Dzięgielewski, Jerzy Laudański "Vascular endothelial growth factor C and D exprossion correlates with lymph node metastasis and poor prognosis in patients with resected esophageal cancer", Neoplasma, 2011
  • Swietłana Bolińska, Bożena Sobkowicz, Justyna Zaniewska, Iwona Chlebińska, Jerzy Boliński, Robert Milewski, Agnieszka Tycińska, Włodzimierz Musiał "The significance of anaemia in patients with acute ST-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention", Kardiologia Polska, 69(1), 2011
  • Piotr Ziniewicz, Robert Milewski, Paweł Malinowski, Stanisław Zenon Mnich "The application of the JSP method to the system designed for the management of a chosen Medical University Department", Bio-Algorithms and Med-Systems, 7(2), 2011
  • Robert Milewski, Anna Justyna Milewska, Jan Czerniecki "Oligonucleotide microarrays in biomedical sciences - the use and data analysis", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 25(38), 2011
  • Robert Milewski, Paweł Malinowski, Anna Justyna Milewska, Jan Czerniecki, Piotr Ziniewicz, Sławomir Wołczyński "Nearest neighbor concept in the study of IVF ICSI/ET treatment effectiveness", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 25(38), 2011
  • Anna Justyna Milewska, Urszula Górska, Dorota Jankowska, Robert Milewski, Sławomir Wołczyński "The use of the basket analysis in a research of the process of hospitalization in the gynecological ward", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 25(38), 2011
  • Piotr Ziniewicz, Paweł Malinowski, Robert Milewski, Stanisław Zenon Mnich, Sławomir Wołczyński "Clinical department information system's internal structure", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 25(38), 2011
  • Dorota Jankowska, Robert Milewski, Urszula Górska, Anna Justyna Milewska "Application of Hardy-Weinberg Law in biomedical research", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 25(38), 2011
  • Mirosław Kozłowski, Wojciech Naumnik, Jacek Nikliński, Robert Milewski, Grzegorz Łapuć, Jerzy Laudański "Lymphatic vessel invasion detected by the endothelial lymphatic marker D2-40 (podoplanin) is predictive of regional lymph node status and an independent prognostic factor in patients with resected esophageal cancer", Folia Histochemica et Cytobiologica, 49(1), 2011
  • Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur, Beata Kozłowska, Maria Karpińska, Tadeusz A. Przylibski, Kalina Mamont-Cieśla, Dominik Grządziel, Olga Stawarz, Małgorzata Wysocka, Jerzy Dorda, Adam Żebrowski, Jerzy Olszewski, H. Hovhannisyan, Marek Dohojda, Jacek Kapała, Izabela Chmielewska, Barbara Kłos, J. Jankowski, Stanisław Mnich, Robert Kołodziej "Correction factors for determination of annual average radon concentration in dwellings of Poland resulting from seasonal variability of indoor radon", Applied Radiation and Isotopes, 69, 2011
  • Joanna Reszeć, Piotr S. Bernaczyk, Robert Milewski, Lech Chyczewski, Zenon Mariak "c-erbB-2 protein expression in astrocytic tumors of the brain", Medical Science Monitor, 17(8), 2011
  • Ewa Dolińska, Małgorzata Pietruska, Robert Milewski, Anna Skurska, Agnieszka Paniczko "Clinical and microbiological evaluation of the effectiveness of the modified protocol of full-mouth disinfection in the treatment of chronic periodontitis", Journal of Stomatology, 64(5-6), 2011
  • Anna Justyna Milewska, Robert Milewski, Stanisław Zenon Mnich, Maria Karpińska, Sławomir Wołczyński "Wpływ starzenia się społeczeństwa na strukturę chorobowości w ginekologii", Przegląd Menopauzalny, 5, 2010
  • Paweł Sacha, Dominika Ojdana, Piotr Wieczorek, Andrzej Szpak, Tomasz Hauschild, Robert Milewski, Małgorzata Krawczyk, Katarzyna Kaczyńska, Elżbieta Tryniszewska "Profiles of phenotype resistance to antibiotic other than beta-lactams in Klebsiella pneumoniae ESBLs-producers carrying blaSHV genes", Folia Histochemica et Cytobiologica, 48(4), 2010
  • Urszula Chomańska, Renata Zalewska, Oksana Kowalczuk, Zofia Mariak, Robert Milewski, Agnieszka Bartczak "Ocena ekspresji wybranych genów metaloproteinaz macierzy i ich inhibitorów w komórkach nabłonka torebki przedniej soczewki u pacjentów z zespołem PEX", Okulistyka, 13(3), 2010
  • Katarzyna Leszczyńska, Andrzej Namiot, Zbigniew Namiot, J. K. Leszczyńska, Piotr Jakoniuk, M. Chilewicz, Dorota B. Namiot, Andrzej Kemona, Robert Milewski, Robert Bucki "Patient factors affecting culture of Helicobacter pylori isolated from gastric mucosal specimens", Advances in Medical Sciences, 55(2), 2010
  • Anna Skurska, Małgorzata Dorota Pietruska, Agnieszka Paniczko-Drężek, Ewa Dolińska, Beata Żelazowska-Rutkowska, Janusz Żak, Jan Pietruski, Robert Milewski, Jolanta Wysocka "Evaluation of the influence of ozonotherapy on the clinical parameters and MMP levels in patients with chronic and aggressive periodontitis", Advances in Medical Sciences, 55(2), 2010
  • Robert Milewski, Paweł Malinowski, Anna Justyna Milewska, Piotr Ziniewicz, Sławomir Wołczyński "The usage of margin-based feature selection algorithm in IVF ICSI/ET data analysis", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 21(34), 2010
  • Robert Milewski, Anna Justyna Milewska, Jan Czerniecki, Jacek Jamiołkowski, Jan Domitrz, Sławomir Wołczyński "The statistical module for the system of electronic registration of information about patients treated for infertility using the IVF ICSI/ET method", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 21(34), 2010
  • Piotr Ziniewicz, Paweł Malinowski, Stanisław Zenon Mnich "The application of the JSP method to the system designed for the management of a chosen Medical University Department", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 21(34), 2010
  • Anna Justyna Milewska, Robert Milewski, Urszula Górska, Dorota Jankowska "Statistical methods in polish medical publications", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 21(34), 2010
  • Piotr Ziniewicz, Paweł Malinowski, Stanisław Zenon Mnich "Clinical department information system development", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 21(34), 2010
  • Dorota Jankowska, Anna Justyna Milewska, Urszula Górska "Applications of logic in medicine", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 21(34), 2010
  • Mirosław Kozłowski, Oksana Kowalczuk, Robert Milewski, Lech Chyczewski, Jacek Nikliński, Jerzy Laudański "Serum vascular endothelial growth factors C and D in patients with oesophageal cancer", European Journal of Cardio-thoracic Surgery, 38, 2010
  • Anna Justyna Milewska, Robert Milewski, Urszula Górska, Sławomir Wołczyński "Wpływ rozwoju niepublicznego sektora ochrony zdrowia na funkcjonowanie szpitali publicznych", Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2010
  • Piotr Ziniewicz, Robert Milewski, Paweł Malinowski, Stanisław Zenon Mnich "Informatyczny system zarządzania jednostką naukowo-kliniczną Uniwersytetu Medycznego", Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2010
  • Maria Karpińska, Jacek Kapała, Zenon Mnich, Andrzej Szpak "Radon in drinking water in the Białystok region of Poland", Nukleonika, 55(2), 2010
  • Maria Karpińska, Jacek Kapała, Andrzej Szpak, Zenon Mnich "Evaluation of radon risk for Białystok inhabitants regarding the type of town buildings", Nukleonika, 55(2), 2010
  • Monika Kamianowska, Marek Szczepański, Dorota Andryszuk, Grzegorz Kamianowski, Robert Milewski "Analiza wpływu czynników okołoporodowych oraz wiedzy matek z zakresu laktacji na sposób żywienia niemowląt", Pediatria Pol., 85(1), 2010
  • Robert Milewski, Jacek Jamiołkowski, Anna Justyna Milewska, Jan Domitrz, Sławomir Wołczyński "The system of electronic registration of information about patients treated for infertility with the IVF ICSI/ET method", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 17(30), 2009
  • Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapała, Andrzej Szpak "The evaluation of indoor radon exposure in houses", Polish Journal of Environmental Studies, 18(6), 2009
  • Mariusz Giero, Robert Milewski "Storing and retrieving information on the treatment of infertility with the use of the bitemporal database and temporal logic", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 17(30), 2009
  • Jolanta Wasilewska, Maciej Kaczmarski, Dorota Citko, M. Kowalczuk-Krystoń, Piotr Tomasz Protas, Janusz Semeniuk "Sleep-wake schedules in preschool children who snore", Advances in Medical Sciences, 54(2), 2009
  • Robert Milewski, Jacek Jamiołkowski, Anna Justyna Milewska, Jan Domitrz, Jacek Szamatowicz, Sławomir Wołczyński "Prognozowanie skuteczności procedury IVF ICSI/ET - wśród pacjentek Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej - z wykorzystaniem sieci neuronowych", Ginekologia Polska, 80(12), 2009
  • Anna Justyna Milewska, Dorota Citko, Robert Milewski "Nadużycia i zaniedbania wobec własnej osoby - nauczycielski problem z głosem", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009
  • Dominika Ojdana, Kamil Safiejko, Robert Milewski, Paweł Sacha, Piotr Wieczorek, Alina Lipska, Piotr Radziwon, Jacek Dadan, Elżbieta Tryniszewska "Evaluation of the memory CD4+ and CD8+ T cells homeostasis during chronic venous disease of lower limbs", Folia Histochemica et Cytobiologica, 47(3), 2009
  • Alicja Wasiluk, Maria Mantur, Halina Kemona, Marek Szczepański, Elwira Jasińska, Robert Milewski "Thrombopoiesis in small for gestational age newborns", Platelets, 20(7), 2009
  • Wiesława Niklińska, Wojciech Naumnik, Anetta Sulewska, Mirosław Kozłowski, Walentyn Pankiewicz, Robert Milewski "Prognostic significance of DAPK and RASSF1A promoter hypermethylation in non-small cell lung cancer (NSCLC)", Folia Histochemica et Cytobiologica, 47(2), 2009
  • Wiesław Półjanowicz, Robert Latosiewicz, Andrzej Niewiński, Robert Milewski "E-learning in students education in Medical University of Bialystok, Poland", Bio-Algorithms and Med-Systems, 5(9), 2009
  • Monika Kamianowska, Marek Szczepański, Barbara Bebko, Marzena Beata Grabowska, Robert Milewski "Analiza bakteriologiczna pokarmu kobiecego uzyskanego metodą odciągania ręcznego lub z użyciem pompy mechanicznej", Pediatria Polska, 84(1), 2009
  • Ryszard Rutkowski, Krzysztof Rutkowski, M. Bilbin, Joanna Rutkowska, Robert Milewski, Bożena Kosztyła-Hojna "Childhood asthma - effect of regular and on demand formoterol with budesonide treatment twice a day", International Review of Allergology and Clinical Immunology, 15(3-4), 2009
  • Anna Justyna Milewska, Robert Milewski, Sławomir Wołczyński "Analiza zjawiska migracji pacjentów na podlasie na przykładzie Kliniki Ginekologii", Polityka Zdrowotna, 7, 2008
  • Monika Kamianowska, Marek Szczepański, Barbara Bebko, Grzegorz Kamianowski, Robert Milewski "Analiza bakteriologiczna pokarmu kobiecego uzyskanego w warukach szpitalnych i domowych od matek noworodków z małą urodzeniową masą ciała", Przegląd Pediatryczny, 38(4), 2008
  • Robert Milewski, Anna Justyna Milewska, Jan Domitrz, Sławomir Wołczyński "Zapłodnienie pozaustrojowe IVF ICSI/ET u kobiet po 40. roku życia", Przegląd Menopauzalny, 7(2), 2008
  • Bożena Kosztyła-Hojna, Dorota Citko, Anna Milewska, Marek Rogowski "Analiza występowania zaburzeń jakości głosu u pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku", Polski Merkuriusz Lekarski, 25(147), 2008
  • Jacek Kapała, Maria Karpińska, Stanisław Zenon Mnich, Andrzej Szpak, Robert Milewski, Dorota Citko "The Changes in the Contents of 137CS in Bottom Sediments of Some Masurian Lakes During 10–15 Y Observation (Poland) ", Radiation Protection Dosimetry, Oxford University Press, 130(2), 2008
  • Aleksandra Sierocka, Anna Justyna Milewska, Michał Marczak "Zarządzanie ryzykiem w systemie opieki zdrowotnej na przykładzie szpitala w województwie łódzkim", Monografie Politechniki Łódzkiej, 2007