• Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

  O nas

  Studenckie Koło Naukowe
  przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej

  Opiekunowie

   

  Jeżeli należysz do grona studentów zainteresowanych prowadzeniem własnych projektów badawczych, publikacjami w czasopismach czy też prezentacją wyników na konferencjach - zapraszamy do zasilenia grona SKN przy Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej.

  Zdobyte wiadomości i umiejętności przyczynią się do większej samodzielności w kwestii planowania oraz opracowywania badań.

   

  Będąc członkiem koła możesz liczyć na pomoc w:

  • Planowaniu badań (opracowanie metodyki, zaplanowanie pomiarów, zbudowanie ankiety)

  • Opracowaniu wyników (zapisanie, zakodowanie, obliczenia)

  • Analizie otrzymanych wyników (zachowanie prawidłowości statystycznej w opisie)

  • Pogłębienie wiedzy statystycznej (według potrzeb i zainteresowań członków)

  • Poznaniu pakietów statystycznych i umiejętności samodzielnej analizy (Statistica, Stata)

   

  Koło naukowe za rok 2017/2018 otrzymało III miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w kategorii Interdyscyplinarnej

  Koło naukowe za rok 2014/2015 otrzymało I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w kategorii Interdyscyplinarnej

  Koło naukowe za rok 2013/2014 otrzymało II miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w kategorii Interdyscyplinarnej