Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia - Kadra WF.
 • Szkolenia - Kadra WF.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenia - Kadra WF

  W ramach działań podnoszących kompetencje dydaktyczne kadr uczelni, w celu lepszego dostosowania kształcenia do wymogów otoczenia społeczno-gospodarczego, jedno z zadań w projekcie zostało zadedykowane kadrze Wydziału Farmaceutycznego. Objęto nim cykl szkoleń odpowiednio dobranych do specyfiki prowadzonych zajęć, oczekiwań nowej generacji studentów oraz zmieniającego się rynku pracy.

   

  Szkolenia zostały przewidziane dla 16 nauczycieli akademickich, w terminie od stycznia 2020r. do czerwca 2021r.  

  Szkolenia realizowane będą w ramach Zadania 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej. Realizacja szkoleń bezpośrednio przełoży się na modyfikację programów dydaktycznych objętych Zadaniem 1 Dostosowanie programów studiów projektu .

  Nabyte umiejętności przez Kadrę WF zostaną wykorzystane podczas zajęć ze studentami z kierunków: Analityka Medyczna, Farmacja i Kosmetologia przez co najmniej jeden semestr. 

  Zakres szkoleń przewidzianych w projekcie:

  • Szkolenie z zakresu wielopłaszczyznowej diagnostyki jakości skóry
  • Szkolenie z zakresu usuwania makijażu permanentnego i tatuażu
  • Szkolenie z zakresu diagnostyki i przeciwdziałania problemom owłosionej skóry głowy
  • Szkolenie z zakresu specjalistycznej pielęgnacji nóg z problemami
  • Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry cz. I
  • Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry cz. II
  • Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych
  • Szkolenie "Wykorzystanie systemu LCMS w diagnostyce medycznej"
  • Szkolenie "Walidacja metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym"
  • Szkolenie "Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017"

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY PROJEKTU