• Program

     

    Uwaga, dla lekarzy i farmaceutów uczestniczących w Kongresie przewidziano punkty edukacyjne. Osoby, które chcą otrzymać certyfikat poświadczający uzyskane punkty proszone są o zgłoszenie tego faktu w biurze zjazdowym pierwszego dnia Kongresu (tj. 21.09.2017). Certyfikaty będą gotowe do odbioru drugiego dnia Kongresu od godz. 15:00.