• Ostatnia zmiana 13.07.2017 przez Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

  Publikacje

   

  Publikacje i udział w konferencjach (od czerwca 2009)  

   

   

   

   2009

  1. Kosztyła-Hojna Bożena, Rogowski Marek, Kasperuk Joanna, Rutkowski Ryszard, Ryćko Przemysław.

   Analiza jakości głosu i mowy u pacjentów z implantem ślimakowym - doniesienie wstępne.

   (Qualitative analysis of voice and speech in patients with cochlear implant - preliminary results.)

   Polski Merkuriusz Lekarski

   2009 : 27, 160, s. 305-310

   PA,PO

  2. Rutkowski Ryszard, Rutkowski Krzysztof, Bilbin M. ,Rutkowska Joanna, Milewski Robert, Kosztyła-Hojna Bożena.

   Childhood asthma - effect of regular and on demand formoterol with budesonide treatment twice a day.= Skuteczność leczenia astmy dziecięcej budezonidem i formoterolem podawanym regularnie lub "na żądanie".

   International Review of Allergology and Clinical Immunology

   2009 : 15, 3-4, s. 52-58

   PA, PO

  3. Kosztyła-Hojna Bożena.

   Metody rehabilitacji głosu.

   W: Rehabilitacja medyczna w praktyce klinicznej. Skrypt do nauczania studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa i medycyny. Pod redakcją Ryszarda Rutkowskiego.

   Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2009

   s. 121-135

   p-ISBN: 978-83-89934-56-7

   RSK

  4. Kosztyła-Hojna Bożena, Rutkowski Ryszard, Rutkowski Krzysztof , Kasperuk J.

   Objective analysis of voice quality in asthma patients.
   International Review of Allergology and Clinical Immunology
   2009 : 15, 1-2, s. 18-24
   PA,PO
  5. Olszewska Ewa, Kosztyła-Hojna Bożena, Borzym-Kluczyk Małgorzata, Rogowski Marek, Rutkowska Justyna, Żukowska Marlena, Waniewska Edyta, Jakimowicz-Rudy Joanna, Sieśkiewicz Andrzej.
   Rola heksozaminidazy w polipach fałdów głosowych - doniesienie wstępne.
   (Possible involvement of hexosaminidase in vocal polyps- preliminary report.)
   Polski Merkuriusz Lekarski
   2009 : 27, 162, s. 463-465
   PA, PO

   2010

  1. Baltaziak Marek, Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Falkowski Dawid.
   Morfologiczne uwarunkowania dysfonii u chorych z obrzękiem fałdów głosowych.
   (Morphological conditions of dysphonia in patients with vocal folds edema.)
   Polski Merkuriusz Lekarski
   2010 : 29, 171, s. 181-186
   PA, PO
  2. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Kasperuk Joanna, Falkowski Dawid, Rutkowski Ryszard.
   Ocena mowy i zaburzeń językowych u chorych z implantem ślimakowym - doniesienie wstępne.
   (Assessment of speech and lingulstic disorders in patients with cochlear implant - preliminary results.)
   Polski Merkuriusz Lekarski
   2010 : 29, 171, s. 187-193
   PA, PO
  3. Kosztyła-Hojna Bożena, Rogowski Marek, Kasperuk Joanna, Moskal Diana, Falkowski Dawid.
   Ocena mowy i zaburzeń językowych u pacjentów z implantem ślimakowym.
   W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, Warszawa, 9 -12 czerwca 2010 .Streszczenia.
   s. 116-117
   PSZ
  4. Kosztyła-Hojna Bożena, Rogowski Marek, Kasperuk Joanna, Moskal Diana, Rutkowski Ryszard, Falkowski Dawid.
   Porównanie rodzajów mowy alaryngealnej chorych po usunięciu krtani z mową eufoniczną.
   (Analysis of comparison between different kinds of alaryngeal speech in laryngectomized patients and euphonic speech.)
   Polski Merkuriusz Lekarski
   2010 : 27, 166, s. 5-11
   PA, PO

   2011

  1. Dakowicz Agnieszka, Kuryliszyn-Moskal Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Latosiewicz Robert.
   Comparison of the long - term effectiveness of physiotherapy programs with low - level laser therapy and pulsed magnetic field in patients with carpal tunnel syndrome
   Advances in Medical Sciences
   2011 : 56, 2, s. 270-274
   PA
  2. Kosztyła-Hojna Bożena, Andrzejewska Anna, Moskal Diana, Rogowski Marek, Falkowski Dawid, Kasperuk Joanna.
   Morphological aspects of the euphonic voice.
   Folia Histochemica et Cytobiologica
   2011 : 49, 1, s. 72-79
   PA, PO
  3. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Kuryliszyn-Moskal Anna, Andrzejewska Anna, Falkowski Dawid.
   Morphological changes of the vocal fold mucosa in hyperfunctional dysphonia diagnosed by psychoacoustic and videostroboscopic methods
   Advances in Medical Sciences
   2011 : 56, 2, s. 343-351
   PA, PO
  4. Kosztyła-Hojna Bożena, Kasperuk Joanna, Moskal Diana, Falkowski Dawid.
   Porównanie fonacji przetokowej i przełykowej u pacjentow laryngektomowanych.

   XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wydział Humanistyczny UMCS, Lublin, 10-11 czerwca 2011
   Biuletyn Logopedyczny
   2011, 2, s. 45-47
   PA, PO
  5. Kosztyła-Hojna Bożena, Andrzejewska Anna, Moskal Diana, Kasperuk Joanna, Falkowski Dawid, Rogowski Marek.
   Videostroboscopic and morphological aspects of voice disturbances in patients with larynx atrophy and coexisting hypopharynx cancer.
   Folia Histochemica et Cytobiologica
   2011 : 49, 4, s. 659-663
   PA, PO

   2012

  1. Moskal Diana, Kosztyła-Hojna Bożena, Rogowski Marek, Kasperuk Joanna, Falkowski Dawid.
   Analiza jakości życia oraz parametrów oceny foniatryczno-logopedycznej u pacjentów implantowanych z uwzględnieniem okresu występowania głuchoty.
   (The analysis of quality of life and parameters of the phoniatric and logopedic assessment in patients with cochlear implants taking into consideration time of onset of deafness.)
   W: XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Gdańsk, 5 - 8 września 2012 r. Streszczenia.
   PSZ
  2. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Biszewska Jolanta, Falkowski Dawid, Kraszewska A.
   Innowacyjna meoda leczenia obustronnej dysfonii porażennej z wykorzystaniem aparatury Vocastim-master (PM Physiomed).
   (The innovative method of treatment of bilateral paralytic dysphonia using Vocastim-Master (PM Physiomed).)
   W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Otorynolaryngologia Łódź, 8-9 marca 2012.
   s. 44
   PSZ
  3. Kosztyła-Hojna Bożena, Kraszewska Anna.
   Logopedia z fonoaudiologią - unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
   Biuletyn Logopedyczny
   2012 : 27, 1, s. 84 - 89
   SPR
  4. Kuryga Dorota , Rogowski Marek, Olszewska Ewa, Sieśkiewicz Andrzej, Rzewnicki Ireneusz, Kosztyła-Hojna Bożena, Ryćko Przemysław, Kasperuk Joanna, Piszczatowski Bartosz, Biszewska Jolanta.
   Podlaski Program Implantów Słuchowych.
   (Hearing Implants Programme in Podlasie.)
   W: XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Gdańsk, 5 - 8 września 2012 r. Streszczenia.
   PSZ
  5. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana.
   Wpływ implantu ślimakowego (CI) na proces fonacji i komfort życia pacjentów z głuchotą pre- i postlingwalną.
   (The impact of cochlear implant (CI) on the process of phonation and quality of life of patients with pre- and postlingual deafness.)
   Polski Merkuriusz Lekarski
   2012 : 33, 194, s. 70-79
   ISSN: 1426-9686
   PA, PO
  6. Kosztyła-Hojna Bożena, Kuryliszyn-Moskal Anna, Rogowski Marek, Moskal Diana, Dakowicz Agnieszka, Falkowski Dawid, Kasperuk Joanna.
   Wpływ wibracyjnej terapii stymulującej na jakość głosu w postaci hiperfunkcjonalnej dysfonii zawodowej.
   (The impact of vibratory stimulation therapy on voice quality in hyperfunctional occupational dysphonia.)
   Otolaryngologia Polska
   2012 : 66, 3, s. 219-226
   PA, PO
  7. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Othman Jalal, Falkowski Dawid, Kasperuk Joanna.
   Zastosowanie nowoczesnych fizjoterapeutycznych metod rehabilitacji w leczeniu wybranych postaci dysfonii.
   (The usage of modern physiotherapeutic methods of rehabilitation in tretment of chosen kinds of dysphonia.)
   W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Otorynolaryngologia Łódź, 8-9 marca 2012.
   s. 35
   PSZ
  8. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Rogowski Marek, Falkowski Dawid, Kasperuk Joanna, Othman Jalal.
   Zastosowanie nowoczesnych fizjoterapeutycznych metod rehabilitacji w leczeniu wybranych postaci dysfonii.
   (The usage of modern physioterapeutic methods of rehabilitation in treatment of chosen kinds of dysphonia.)
   Otolaryngologia Polska
   2012 : 66, s.328-336
   PA, PO
  9. Łuczaj Jarosław, Rogowski Marek, Rzewnicki Ireneusz, Biszewska Jolanta, Konopka Aneta.
   Chirurgia laserowa w leczeniu raka gardła i jamy ustnej.
   (Laser surgery in the treatment of the oropharyngeal and oral cavity carcinoma.)
   W: XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Gdańsk, 5 - 8 września 2012 r. Streszczenia.
   PSZ
  10. Biszewska Jolanta, Rzewnicki Ireneusz, Łuczaj Jarosław.
   Epidemiologia raka krtani gardła dolnego w latach 1988-2007 w materiale Kliniki Otolaryngologii w Białymstoku.
   (Epidemiology of laryngeal and hypopharyngeal carcinoma (1988-2007) in ENT, Department, Białystok.)
   W: XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Gdańsk, 5 - 8 września 2012 r. Streszczenia.
   PSZ

   2013

  1. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Falkowski Dawid, Othman Jalal, Łobaczuk-Sitnik Anna.
   Nowoczesna metoda wizualizacji drgań fałdów głosowych w wybranych przypadkach dysfonii zawodowych.
   (The innovative method of visualization of vocal folds vibrations in the chosen cases of occupational dysphonia.)
   Otorynolaryngologia - Przegląd Kliniczny
   2013 : 12, supl. marzec, s. 23
   X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Łódź 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Łódź, 7- 8 marca 2013 r.
   PSS
  2. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Falkowski Dawid.
   Ocena przydatności metody szybkiego filmu highspeed imaging (HSI) w diagnostyce zaburzeń jakości głosu.
   W: Ogólnoplskie Sympozjum Logopedyczne "Metodologia badań logopedycznych", Gdańsk, 19-20 czerwca 2013 r. Streszczenia.
   s. 1-2
   PSZ
  3. Sowa Paweł, Rutkowska-Talipska Joanna, Rutkowski Krzysztof, Kosztyła-Hojna Bożena, Rutkowski Ryszard.
   Optical radiation in modern medicine.
   Postępy Dermatologii i Alergologii
   2013 : 30, 4, s. 246-251
   ISSN: 1642-395X
   PA, PP
  4. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Kuryliszyn-Moskal Anna.
   Parametryzacja jakości głosu dysfonicznego a reumatoidalne zapalenie stawów.
   W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Sopot, 12-14 września 2013 oraz Forum Reumatologii Dziecięcej FORED, Sopot, 13 września 2013. Program.
   s. 4
   PSZ
  5. Kosztyła-Hojna Bożena, Rogowski Marek, Kasperuk Joanna, Kraszewska Anna, Falkowski Dawid, Biszewska Jolanta.
   Przydatność miernika bariery ciśnienia zwieracza gardła dolnego amerykańskiej firmy CyberBioMed LLC w rehabilitacji pacjentów po laryngektomii całkowitej.
   (Usefulness of the meter of pressure in hypopharyngeal constrictor in the rehabilitation of patients after total larygectomy.)
   Otorynolaryngologia - Przegląd Kliniczny
   2013 : 12, supl. marzec, s. 37
   X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Łódź, 7-8 marca 2013
   PSS
  6. Kosztyła-Hojna Bożena, Kuryliszyn-Moskal Anna, Moskal Diana, Falkowski Dawid.
   Relationship between voice quality parameters and clinical manifestation of rheumatoid arthritis.
   Annals of the Rheumatic Diseases
   2013 : 72, suppl. 3, s. 837, AB0168
   Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, Spain 12 -15 June, 2013. Abstracts.
   ZSS
  7. Kosztyła-Hojna Bożena, Kuryliszyn-Moskal Anna, Moskal Diana, Falkowski Dawid.
   Wpływ reumatoidalnego zapalenia stawów na parametry oceny jakości głosu.
   (The influence of rheumatoid arthritis on the parameters of the assessment of voice quality.)
   Otorynolaryngologia - Przegląd Kliniczny
   2013 : 12, supl. marzec, s. 37
   X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Łódź 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Łódź, 7 - 8 marca 2013
   PSS
  8. Łuczaj Jarosław, Rzewnicki Ireneusz, Biszewska Jolanta, Kuryga Dorota, Rogowski Marek.

   10-letnie doświadczenie Kliniki Otolaryngologii UM w Białymstoku z protezami głosowymi.

   W: XV Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 19-21 września 2013.

   PSZ

   2014

  1. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Falkowski Dawid, Łuczaj Jarosław.
   Przydatność high-speed digital imaging (HSI) w diagnostyce zmian obrzękowo-przerostowych krtani w grupie osób zawodowo pracujących głosem.
   Otorynolaryngologia - Przegląd Kliniczny
   2014 : 13, supl., s. 20
   XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia ,VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Łódź, 6-7 marca 2014.
   PSS
  2. Kondraciuk Aleksandra, Manias Sylwia, Misiuk Emilia, Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Szczepański Marek, Cybulski Mateusz.

            Impact of the orofacial area reflexes on infant’s speech development

            Progress in Health Sciences

            2014 : 4, 1, s.188-194

            PA, PO

       3. Dardzińska-Głębocka Agnieszka, Kosztyła-Hojna Bożena, Łobaczuk-Sitnik Anna

           Action rules mining in laryngological disorders.

           W: Trends in Comtemporary Computer Science Podlasie 2014. Ed. by Anna Gomolińska, Adam Grabowski, Małgorzata Hryniewicka,

           Magdalena Kacprzak, Ewa Schmeidel.

           2014 : s. 187-194

           PF

       4. Kuryliszyn-Moskal Anna, Kita Jacek, Dakowicz Agnieszka, Chwieśko-Minarowska Sylwia, Moskal Diana, Kosztyła-Hojna Bożena, Jabłońska Ewa,

           Klimiuk Piotr Adrian.

           Nailfold videocapillaroscopic abnormalities and selected angiogenesis modulators in patients with raynaud's phenomenon after multiwave

           locked system (MLS) laser therapy.

           Annals of the Rheumatic Diseases

           2014 : 73, suppl. 2, s. 375

           ZSZ

        5. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana , Kuryliszyn-Moskal Anna, Rutkowski Ryszard.

            Visual assessment of voice disorders in patients with occupational dysphonia.

            Annals of Agricultural and Environmental Medicine

            2014 : 21, 4, s. 898-902
            PA, PO

        6. Kasperuk Joanna, Kraszewska Anna, Waszkiewicz Napoleon, Rogowska Anna, Falkowski Dawid, Biszewska Jolanta, Szulc Agata.

            Zaburzenia językowe i komunikacyjne w schizofrenii - doniesienia wstępne.

            W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgia

            Głowy i Szyi, Katowice, 16-17 maja 2014. Program.

            s. 23

            PSZ

         7. Kasperuk Joanna, Kraszewska Anna, Waszkiewicz Napoleon, Rogowska Anna, Falkowski Dawid, Biszewska Jolanta, Szulc Agata.

             Zaburzenia językowe i komunikacyjne w schizofrenii - doniesienia wstępne.

             Nowa Audiofonologia

             2014 : 3, 2, s. 39

             PSZ

   

              2015

                   1. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Łobaczuk-Sitnik Anna, Falkowski Dawid, Biszewska Jolanta, Kraszewska Anna.

                       Objective parametrization of the insufficiency of the glottal closure using high-speed digital imaging (HSDI) technique.

                       W: The 3rd Polish Lithuanian Ent Congress, Augustów, Poland, 24-26 September 2015. Programme and Abstract Book.

                       s. 81-82

                       PSZ

                   2. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Falkowski Dawid.

                       Ocena przydatności metody szybkiego filmu High Speed Imaging (HSI) w diagnostyce zaburzeń jakości głosu.

                       W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Red. naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray.

                       s. 304-321

                       PF

                   3. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Kuryliszyn-Moskal Anna.

                       Parameters of the assessment of voice quality and clinical manifestation of rheumatoid arthritis.

                       Advances in Medical Sciences

                       2015 : 60, 2, s. 321-328
                       PA, PO

                   4. Kosztyła-Hojna Bożena, Falkowski Dawid, Moskal Diana, Kraszewska Anna, Łobaczuk-Sitnik Anna.

                       Przydatność analizy akustycznej głosu w ocenie stopnia nasilenia niedowładu fonacyjnego głośni.

                       Otorynolaryngologia - Przegląd Kliniczny

                       2015 : 14, supl., s. 24

                       PSZ

                   5. Kuryliszyn-Moskal Anna, Kita Jacek, Dakowicz Agnieszka, Chwieśko-Minarowska Sylwia, Moskal Diana, Kosztyła-Hojna Bożena, Jabłońska Ewa,

                       Klimiuk Piotr Adrian.

                       The influence of Multiwave Locked System (MLS) laser therapy on clinical features, microcirculatory abnormalities and selected modulators of

                       angiogenesis in patients with Raynaud's phenomenon.

                       Clinical Rheumatology

                       2015 : 34, 3, s. 489-496
                       ZA, PO

                   6. Łuczaj Jarosław, Rogowski Marek, Kosztyła-Hojna Bożena, Biszewska Jolanta.

                       Własne 14-letnie doswiadczenia w stosowaniu protez głosowych u pacjentów po laryngektomii całkowitej.

                       W: XVI Międzynarodowe Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii, Poznań, 10-12 września 2015 r. Streszczenia.

                       s. 15

                       PSZ

                   7. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Kraszewska Anna, Łobaczuk-Sitnik Anna, Falkowski Dawid.

                       Zastosowanie techniki szybkiego filmu, sekwencji cyfrowej w diagnostyce niedowładu fonacyjnego głośni.

                       Otorynolaryngologia - Przegląd Kliniczny

                       2015 : 14, supl., s. 23

                       PSZ

   

             2016

                   1. Kosztyła-Hojna Bożena, Kraszewska Anna, Łobaczuk-Sitnik Anna, Moskal Diana, Falkowski Dawid, Biszewska Jolanta, Berger Greta.

                       Efekty terapii elektrostymulacyjnej w wybranych przypadkach porażeń fałdów głosowych.

                       Polski Merkuriusz Lekarski

                       2016 : 41, 241, 19-25
                       PA, PO

                   2. Kosztyła-Hojna Bożena, Kraszewska Anna, Łobaczuk-Sitnik Anna, Moskal Diana, Falkowski Dawid, Biszewska Jolanta.

                       Efekty terapii elektrostymulacyjnej z wykorzystaniem aparatury VocaStim-Master w wybranych przypadkach porażen fałdów głosowych.

                       Otorynolaryngologia - Przegląd Kliniczny

                       2016 : 15, supl., s. 21

                       PSZ

                   3. Rutkowska Joanna, Połynka Aneta, Harasim-Piszczatowska [S.D.] Emilia, Łobaczuk-Sitnik Anna.

                       Interdyscyplinarne podejście do zaburzeń przetwarzania słuchowego.

                       W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 2. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko,

                       Wojciecha Kułaka.

                       s. 264-278
                       PF

                   4. Rutkowska Joanna, Połynka Aneta, Harasim-Piszczatowska [S.D.] Emilia, Łobaczuk-Sitnik Anna.

                       Interdyscyplinarne podejście do zaburzeń przetwarzania słuchowego.

                       W: XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross",

                       Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

                       PSZ

                   5. Łotowska Joanna M., Sobaniec-Łotowska Maria E., Daniluk Urszula, Kosztyła-Hojna Bożena, Reszeć Joanna.

                       Intestinal microvascular density (MVD) i active inflammatory bowel disease (IBD) in colonoscopic biopsies from adult patients - Pathologic

                       angiogenesis closely associated with progression of the disease.

                       W: Symposium 201 Gut-Liver Interactions: From IBD to NASH, Congress Innsbruck, Innsbruck, Austria, March 11-12, 2016.

                       Abstracts, Poster Abstracts.

                       s. 28

                       ZSZ

                   6. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Falkowski Dawid, Łobaczuk-Sitnik Anna, Kraszewska Anna, Skorupa Małgorzata.

                       Rehabilitacja pacjentów leczonych fonochirurgicznie z powodu zmian obrzękowo-przerostowych krtani.

                       Polski Merkuriusz Lekarski

                       2016 : 41, 242, s. 74-78
                       PA, PO

                   7. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Falkowski Dawid, Łobaczuk-Sitnik Anna, Kraszewska Anna, Skorupa Małgorzata.

                       Technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI) w diagnostyce patologii narządu głosu.

                       Nowa Audiofonologia

                       2016 : 5, 1 supl., s. 32

                       PSZ

                   8. Kosztyła-Hojna Bożena, Moskal Diana, Falkowski Dawid, Łobaczuk-Sitnik Anna, Kraszewska Anna, Skorupa Małgorzata, Kita Jacek,

                       Kuryliszyn-Moskal Anna.

                       Technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej w diagnostyce patologii narządu głosu.

                       Polski Merkuriusz Lekarski

                       2016 : 41, 241, s. 26-31
                       PA, PO

   

              2017

                   1. Kosztyła-Hojna Bożena, Berger Greta, Zdrojkowski Maciej.

                       Analiza wybranych metod fonochirurgicznych w terapii dysfonii spastycznej.

                       Polski Merkuriusz Lekarski

                       2017 : 42, 248, s. 90-92
                       PA, PP

                   2. Kuryliszyn-Moskal Anna, Zarzycki Wiesław, Dubicki Artur, Moskal Diana, Kosztyła-Hojna Bożena, Hryniewicz Anna.

                       Clinical usefulness of videocapillaroscopy and selected endothelial cell activation markers in people with Type 1 diabetes mellitus

                       complicated by microangiopathy.

                       Advances in Medical Sciences

                       2017 : 62, 1, s. 368-373
                       PA, PO

                   3. Berger Greta, Chyczewski Lech, Kosztyła-Hojna Bożena.

                       Fonochirurgiczna rehabilitacja głosu u pacjentów z wczesnym rakiem krtani po chordektomii laserowej CO2.

                       Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny

                       2017 : 6, 21, s. 48-57
                       PA, PO

                   4. Kosztyła-Hojna Bożena, Berger Greta, Gryniewicz Vitaly, Tarasów Eugeniusz.

                       Fonochirurgiczne metody leczenia głosu u pacjentów transseksualnych.

                       Polski Merkuriusz Lekarski

                       2017 : 42, 249, s. 129-132
                       PA, PP

                   5. Kosztyła-Hojna Bożena, Berger Greta, Zdrojkowski Maciej.

                       Fonochirurgiczne metody leczenia jednostronnych porażeń fałdów głosowych.

                       Polski Merkuriusz Lekarski

                       2017 : 42, 250, s. 173-177
                       PA, PP

                   6. Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Kamińska Alicja, Bąkowska Paulina.

                       Trudności diagnostyczne w przypadku zespołu Landaua-Kleffnera.

                       W: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 18-21.05.2017.

                       Zeszyt streszczeń = XII International Scientific - Educational Conference "Life - Giving death - in memory of Elizabeth Kübler-Ross. Abstracts.

                       s. 132-133

                       PSZ

                    7. Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Kamińska Alicja, Bąkowska Paulina.

                        Zaburzenia mowy w zespole Landaua-Kleffner.

                        W: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 18-21.05.2017.

                        Zeszyt streszczeń = XII International Scientific - Educational Conference "Life - Giving death - in memory of Elizabeth Kübler-Ross". Abstracts.

                        s. 128-129

                        PSZ

                    8. Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Kamińska Alicja, Bąkowska Paulina.

                        Zaburzenia mowy w zespole Landaua-Kleffnera.

                        W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk,

                        Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.

                        s. 215-223
                        PF

                    9. Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Leśniczuk Izabella.

                        Zespół Aspergera. Metody terapii.

                        W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk,

                        Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.

                        s. 161-170
                        PF

                  10. Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Leśniczuk Izabella.

                        Zespół Aspergera. Metody terapii.

                        W: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 18-21.05.2017.

                        Zeszyt streszczeń = XII International Scientific - Educational Conference "Life - Giving death - in memory of Elizabeth Kübler-Ross". Abstracts.

                        s. 136-137

                        PSZ