• Ostatnia zmiana 27.02.2021 przez Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej

  Tematyka wykładów

   

  TEMATYKA WYKŁADÓW

   

  1. Rodzaje obrażeń tkanek miękkich twarzy i jamy ustnej. Specyfika ran w zakresie części twarzowej czaszki: zasady leczenia, powikłania. Oparzenia: pierwsza pomoc, ogólne zasady leczenia.

   

  1. Rodzaje obrażeń kości części twarzowej czaszki. Zasady leczenia złamań, wyciągi, rodzaje unieruchomień. Złamania żuchwy: mechanizm, miejsca zmniejszonej i zwiększonej oporności, mechanizmy przemieszczeń odłamów, złamanie trzonu, gałęzi, wyrostka kłykciowego i dziobiastego, objawy, metody leczenia.

   

  1. Rodzaje obrażeń stawu skroniowo-żuchwowego: stłuczenie, krwiak, rozerwanie torebki, uszkodzenie krążka śródstawowego, podwichnięcie, zwichnięcie – objawy, diagnostyka, leczenie.

          

  1. Złamania szczęki: mechanizm, rodzaje, mechanizmy przemieszczeń odłamów, objawy, diagnostyka, metody leczenia. Złamania podstawy czaszki i obrażenia wewnątrzczaszkowe współistniejące ze złamaniami kości części twarzowej czaszki – objawy, diagnostyka, leczenie.

   

  1. Złamania kości jarzmowej, łuku jarzmowego, złamania jarzmowo-szczękowe, jarzmowo-szczękowo-oczodołowe, jarzmowo-szczękowo-nosowe; izolowane złamania oczodołu; – objawy, diagnostyka, leczenie. Specyfika urazów części twarzowej czaszki u dzieci. Powikłania złamań kości części twarzowej czaszki u dzieci i dorosłych. Proces gojenia złamań kości. Wstrząs pourazowy.

   

  1. Osteodystrofie kości szczęk: patogeneza, podział, zespoły chorobowe. Trudności w diagnostyce i leczeniu.

   

  1. Wady szkieletowe (morfologiczne) części twarzowej czaszki: etiologia, patogeneza i podział (Prof. A. Orlik Grzybowska). Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe wad szkieletowych twarzy. Chirurgiczne postępowanie w zespołowym leczeniu wad morfologicznych. Dystrakcje kości szczęk. Technika zabiegu, zastosowanie, zalety i wady metody.

   

  1. Wady wrodzone twarzoczaszki: rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego - etiologia, patogeneza, podział rozszczepów. Zaburzenia anatomiczne i czynnościowe w poszczególnych rodzajach rozszczepów. Zespołowe i wieloetapowe leczenie dzieci z rozszczepami.

   

  1. Nowotwory: wprowadzenie do onkologii klinicznej, mechanizmy kancerogenezy, epidemiologia, etiologia, objawy i ocena stopnia zaawansowania klinicznego (TNM), zasady leczenia. Przygotowanie jamy ustnej do promienioterapii.  

   

  1. Współczesna profilaktyka onkologiczna. Zaburzenia potencjalnie złośliwe: stany i zmiany przednowotworowe skóry twarzy i błony śluzowej jamy ustnej.

   

  1. Nowotwory zębopochodne i śliniankopochodne.

   

  1. Nowotwory łagodne i złośliwe pochodzenia nabłonkowego.

   

  1. Nowotwory łagodne i złośliwe pochodzenia nienabłonkowego.

   

  1. Ropnie i ropowice twarzy i szyi. Etiologia, patogeneza, objawy, powikłania i leczenie.

   

  1. Zaliczenie przedmiotu. 

   

  Kolejność wykładów może ulec zmianie.