• Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

  Pracownicy

  • Kierownik
   Prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
   e-mail: mapasko@gmail.com
   tel. 85748 5691

   

     

      dr hab. n. med. Małgorzata Borzym-Kluczyk

  e-mail: malgorzata.borzym-kluczyk@umb.edu.pl

  tel. 85748 5689

   

  • Adiunkt

      dr n. med. Rafał Krętowski

  e-mail: r.kretowski@umb.edu.pl

  tel. 85748 5639

   

  • Asystent

       dr n. farm. Magdalena Kusaczuk 

       e-mail: mkusaczuk@wp.pl

       tel. 85748 5690

   

  • Starszy specjalista naukowo-techniczny

      dr n. med. Anna Stypułkowska

  e-mail: stypulko@umb.edu.pl

  tel. 85748 5688

   

  • Staszy technik

      dr n. farm. Wioleta Omeljaniuk

       e-mail: wioleta.omeljaniuk@umb.edu.pl

       tel. 85748 5639

      

  • Pracownik gospodarczy

      Elżbieta Miękus